Edukacja małego dziecka

Edukacja małego dziecka

Edukacja małego dziecka

Studia we Wrocławiu

edukacja małego dziecka

Odkryj studia edukacja małego dziecka we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Edukacja małego dziecka studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Edukacja małego dziecka to studia, które pozwolą Ci nabyć wiedzę i umiejętności w odniesieniu do pracy z dziećmi oraz wspomagania ich rozwoju na podstawie nowoczesnej wiedzy pedagogicznej. Studenci uczą się diagnozować potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także problemy, które pojawiają się w różnych okresach życia u dzieci.

Studenci uczą się projektowania, realizacji i ewaluacji działań edukacyjnych, które mają charakter profilaktyczny i pomocowy, a mają wspierać rozwój jednostek i grup społecznych w przedszkolu i młodszych klasach szkolnych. W siatce kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: edukacja dwujęzyczna we wczesnej edukacji, niedyrektywne metody pracy z małymi dziećmi, wiedza o zdrowiu małego dziecka, psychologia rozwoju dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami psychomotoryki.

Absolwenci zatrudniani są między innymi na takich stanowiskach jak wychowawca w świetlicach szkolnych, pomoc nauczyciela w przedszkolu w grupach najmłodszych, pedagog szkolny i przedszkolny, opiekun w żłobku, klubie dziecięcym lub klubie malucha, opiekun w domach opieki nad dzieckiem, organizator imprez okolicznościowych dla dzieci.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia Edukacja małego dziecka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)