Social psychology

Social psychology

Social psychology

Studia we Wrocławiu

social psychology

Odkryj studia social psychology we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Social psychology studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Social psychology to studia realizowane w języku angielskim. Studenci mają okazję nabyć wiedzę na temat tego, w jaki sposób obecność innych ludzi wpływa na człowieka i jego sposób myślenia, emocje, postawy i zachowanie. Kompleksowo poprowadzone kształcenie umożliwi Ci konstruowanie i prowadzenie badań w obszarze postaw i zachowań ludzkich.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: psychology of social influence, experimental Psychology, psychology of interpersonal relationships, social exclusion, conflict resolution methods.

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w firmach doradczych i audytorskich. Pracują między innymi w organizacjach, które zajmują się badaniami w obszarze procesów społecznych, w instytucjach politycznych i kulturalnych, w firmach i instytucjach szkoleniowych, w działach promocji, marketingu, sprzedaży, w instytucjach, które specjalizują się w rozwiązywaniu konfliktów.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia Social psychology

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Komentarze (0)