Zarządzanie kryzysowe w administracji

Zarządzanie kryzysowe w administracji

Zarządzanie kryzysowe w administracji

Studia w Warszawie

zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

Odkryj studia zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Zarządzanie kryzysowe w administracji studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci zarządzania kryzysowego w administracji zdobywają specjalistyczną wiedzę oraz uniwersalne umiejętności, które niezbędne są do prawidłowego planowania i realizowania zarządzania kryzysowego w różnorodnych jednostkach np. samorządowych czy rządowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają np. przepisy prawne dotyczące zarządzania kryzysowego, a także starają się zrozumieć specyfikę organizacji i zakresu obowiązków centrów zarządzania kryzysowego.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia przygotowani są do podjęcia pracy np. w: centrach zarządzania kryzysowego jednostek samorządowych, wojewódzkich czy rządowych. Ponadto osoby, które ukończyły zarządzanie kryzysowe w administracji, mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego czy w przedsiębiorstwach.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci zarządzania kryzysowego w administracji poznają najważniejsze przepisy prawa administracyjnego i cywilnego. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się m.in. organizacji systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych czy struktur i zakresu działań instytucji i instrumentów odpowiedzialnych za koordynowanie działań służb.

Podczas praktycznych ćwiczeń studenci tej ścieżki kształcenia rozwijają uniwersalne zdolności związane m.in. z zarządzaniem zasobami ludzkimi, projektami, informacjami lub finansami, a także szkolą się w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych.

W programie studiów na zarządzaniu kryzysowym w administracji znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Prawo zarządzania kryzysowego
 • Administracja zarządzania kryzysowego
 • Organizacja i zadania centrów zarządzania kryzysowego
 • Planowanie zarządzania kryzysowego
 • Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji rządowej

 

Praca po studiach

 

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: przepisów prawnych regulujących procedury związane z zarządzaniem kryzysowym; specyfiki działania instytucji i instrumentów odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych; metod i technik komunikacyjnych stosowanych podczas kryzysu.

Absolwenci zarządzania kryzysowego w administracji mogą podjąć pracę zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze gospodarczym. Ponadto uniwersalne kompetencje absolwentów tej ścieżki kształcenia cenione są także w międzynarodowych instytucjach. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są także przygotowane do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent zarządzania kryzysowego w administracji może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • centrach zarządzania kryzysowego
 • organizacjach samorządowych, wojewódzkich i rządowych
 • służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • przedsiębiorstwach ratownictwa technicznego, chemicznego, medycznego
 • zakładach opieki zdrowotnej
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

 

Zarządzanie kryzysowe w administracji to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Administracja należy do rodziny nauk prawniczych – oznacza to, że studenci administracji w trakcie studiów zgłębiać będą zagadnienia poświęcone m.in. poszczególnym aspektom prawnym w polskiej i zagranicznej administracji. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: określone akty i kodeksy prawne czy etapy postępowania karnego lub administracyjnego. Program tego kierunku przewiduje także przedmioty poświęcone zarządzaniu oraz marketingowi, a nawet socjologii.

Uczelnie w Warszawie dbają o interdyscyplinarny rozwój studentów administracji. Dzięki odpowiednio skonstruowanym programom przyszli administratorzy przygotowani są do pełnienia funkcji np. organizacyjnych, urzędniczych, politycznych, doradczych, kierowniczych lub związanych z kontrolingiem i komunikacją społeczną.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)