Położnictwo - Katowice i Gliwice

Położnictwo - Katowice i Gliwice

Położnictwo - Katowice i Gliwice

Studia w Katowicach i Gliwicach

na kierunku Położnictwo

Odkryj kierunek Położnictwo w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Położnictwo studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Studia medyczne na kierunku położnictwo na przestrzeni dziejów odznaczay się dużym sfeminizowaniem, jednakże od wielu lat także mężczyźni decydują się na pełnienie medycznej pieczy nad kobietą. Zawód położnej bądź położnego bardzo często kojarzy się nam z opieką nad noworodkiem oraz służeniem pomocy kobiecie w okresie ciąży, porodu oraz połogu. Tak naprawdę rola specjalistów w tej dziedzinie jest dużo większa i może sprowadzać się do pielęgnacji kobiet na całym etapie jej życia w przypadku, gdy dana kobieta jest chora ginekologicznie lub onkologicznie.
Absolwent kierunku położnictwo w Katowicach zajmuje się przede wszystkim wspieranie kobiety w różnych etapach jej życia, przede wszystkim w czasie porodu, ale także podczas przechodzenia menopauzy. Z tego powodu musi odznaczać się delikatnością, empatią, jak również odpowiedzialnością i odpornością na stres zwłaszcza w ekstremalnych warunkach. Jeśli pragniesz pomagać kobietom przejść przez najważniejsze etapy ich życia, a także zajmować się noworodkami, pielęgnować je i doglądać, w jaki sposób się rozwijają, ten zawód jest właśnie dla Ciebie.
 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek położnictwo w Katowicach to jeden z najstarszych zawodów medycznych. W dzisiejszych czasach wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego studiów położniczych nie mogło zabraknąć także na Śląsku, zwłaszcza na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Interdyscyplinarny program kształcenia przewiduje najważniejsze przedmioty z zakresu medycyny i położnictwa, a wśród nich nie zabraknie: podstaw opieki położnej, ginekologii i opieki ginekologicznej, anatomii, fizjologii, mikrobiologii, badań fizykalnych i wielu innych. Niezbędna wiedz i umiejętności zapewniają absolwentom kierunku położnictwo wysoką pozycję na rynku pracy. Studia w Katowicach dążą do wykształcenia najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie, którzy będą szczycić się zaufaniem w wielu kwestiach wśród przyszłych pacjentów.
 

Praca po studiach

Studia medyczne na kierunku położnictwo zapewniają swoim absolwentom wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do zajmowania się kobietą ciężarną, rodzącą, a także noworodkiem w pierwszych dniach jego życia. Wiedza ta obejmuje medycynę perinatalną oraz postępowanie profilaktyczne i pielęgnacyjne.
Abiturienci znajdują zatrudnienie w szpitalach prywatnych i publicznych, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie położnictwa i ochrony zdrowia. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego absolwenci najczęściej cieszą się satysfakcjonującym i stabilnym zatrudnieniem.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH | GLIWICACH | CHORZOWIE JEST KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Katowicach?

     Położnictwo to prężnie rozwijające się studia w Katowicach, które nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych kandydatów. By znaleźć się na liście zakwalifikowanych, postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych z biologii, chemii, matematyki lub fizyki. Warto rozważyć także udział w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych. Finaliści i laureaci cieszą się z reguły przywilejami, które zapewniają im pewniejsze miejsce na wymarzonych studiach.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

     Studia medyczne w Katowicach na kierunku położnictwo można odbywać zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Tryb niestacjonarny dotyczy jedynie drugiego stopnia kształcenia. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kładzie nacisk na kształcenie dzienne ze względu na obszerny materiał merytoryczny, którego opanowanie jest niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie położnej bądź położnego. Wiedza i umiejętności praktyczne wiążą się z dużą ilością godzin praktyki zawodowej, której w trybie zaocznym nie udałoby się zrealizować.
      
     Program studiów i przedmioty
     Interdyscyplinarny program kształcenia nastawiony jest na wiedzę z zakresu medycyny i położnictwa. Siatka zajęć przewiduje takie przedmioty jak na przykład:
     • podstawy opieki położnej,
     • ginekologia i opieka ginekologiczna,
     • anatomia,
     • fizjologia,
     • dydaktyka medyczna
     • i wiele innych.

      

     Zajęcia realizowane są w postaci wykładów, seminariów i ćwiczeń, które odbywają się także w formie praktycznej w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowców.
     Ogólna wiedza medyczna i szczegółowa wiedza z zakresu położnictwa ułatwia samodzielne podjęcie pracy jako położna bądź położny już po pierwszym etapie kształcenia. Absolwenci zdobywają niezbędne umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej lub skomplikowanej, samodzielnego przyjęcia porodu naturalnego oraz wykrywania stanów, które odbiegają od normy zarówno u matki, jak i dziecka na każdym etapie — ciąży, porodu i połogu. Abiturienci są także w stanie przekazać niezbędną wiedzę na temat rozrodu i metod planowania rodziny nie tylko w aspekcie biologicznym, ale i społeczno-wychowawczym. Profesjonalna wiedza sprawia, że położni mają duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i jakość życia rodziny.
      
     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     POŁOŻNICTWO KATOWICE STUDIA STACJONARNE

     POŁOŻNICTWO KATOWICE STUDIA ZAOCZNE

      

     położnictwo studia Katowice śląskie

      

     Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

     Studia w Katowicach na kierunku położnictwo można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Na tym etapie student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych i położniczych, które ułatwiają podjęcie pracy zawodowej po osiągnięciu tytułu licencjata.
     Studia magisterskie odbywają się na drugim stopniu i trwają cztery semestry. Etap ten zapewnia kontynuowanie edukacji zdobytej na pierwszym stopniu. Gwarantuje podniesienie jej jakości w zakresie praktycznym i oferuje uzupełnienie treści merytorycznych o elementy administrowania i nadzoru w stosunku do opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     POŁOŻNICTWO KATOWICE STUDIA I STOPNIA

     POŁOŻNICTWO KATOWICE STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Katowicach?

     Kandydaci, którzy rozważają studia na kierunku położnictwo w Katowicach, powinni pamiętać o tym, że osoba pracująca jako położna lub położny:
     • musi być odporna na stres,
     • powinna radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych i szybko podejmować trafne decyzje,
     • powinna radzić sobie z przedmiotami ścisłymi i łatwo przyswajać wiedzę z zakresu biologii i chemii,
     • musi posiadać umiejętności komunikacyjne i odznaczać się dużą dozą empatii.
      
     Proces rekrutacji i przedmioty
     Jeśli posiadasz te cechy, studia położnicze mogą być właśnie dla Ciebie! Pamiętaj jednak, że jest to kierunek niezwykle popularny, cieszący się renomą, dlatego kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu. Z tego powodu musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych, zdawanych również na poziomie rozszerzonym. Wśród najwyżej punktowanych przedmiotów znajduje się biologia, chemia, matematyka i fizyka. Bez znajomości z zakresu tego materiału niezwykle trudno będzie Ci odnaleźć się na tego typu studiach medycznych.
     By zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek, rozważ także udział w olimpiadach lub konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, ponieważ przypisuje się im maksymalne ilości punktów. Pod uwagę możesz wziąć na przykład:
     • Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej,
     • Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
     • Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki.
     W przypadku kierunku położnictwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu odpowiednich dokumentów, gdy tylko znajdziesz się na liście przyjętych. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń informujących o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach, jeśli oczywiście je posiadasz. Dokumenty zazwyczaj należy dostarczyć osobiście. Szczegółowe wymogi rekrutacyjne znajdują się na stronie uczelni w Katowicach.
     położnictwo studia Katowice śląskie

      

     Jaka praca po kierunku położnictwo w Katowicach?

     Absolwenci studiów położniczych zdobywają niezbędne umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, kobiety i jej rodziny, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka. Zawód położnej lub położnego jest niezwykle odpowiedzialny i stresujący, dlatego wymaga najlepszych ekspertów w tej dziedzinie.
     Abiturienci zajmują się promocją zdrowia w stosunku do kobiety i noworodka. Profilaktyka i profesjonalna opieka położniczo-ginekologiczna podkreśla umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej i zagrożonej, samodzielnego przyjęcia porodu sposobem naturalnym, a także wykrywania stanów, które mogą odbiegać od normy zarówno w matki, jak i dziecka na każdym etapie ciąży.
     Studenci, którzy ukończyli kierunek studiów w Katowicach taki jak położnictwo podejmują pracę w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z różnych dziedzin nauk medycznych, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w obszarze położnictwa i ochrony zdrowia.
     Położne i położni zajmują się opieką nad kobietą w ciąży, prowadzeniem i przyjmowaniem porodu i połogu, poradnictwem w zakresie żywienia kobiety w ciąży i noworodka, edukacją w zakresie metod planowania rodziny, a także edukacją w zakresie szczepień ochronnych.
     Kierunek położnictwo w Katowicach zapewnia stabilne zatrudnienie w wielu sektorach publicznych i prywatnych, dlatego od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią wśród studentów i przyszłych kandydatów na studia.
      

     Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

     Studia medyczne w zakresie położnictwa to jedne z najstarszych nauk medycznych. Z tego powodu cieszą się nieustającą popularnością i wypracowaną renomą.

     Dominika, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

     Uwielbiam pracę z przyszłymi mamami i opiekę nad noworodkami. Położnictwo to niezwykle rozwijający kierunek. Absolutnie nie żałuję mojego wyboru.

     KIERUNKI MEDYCZNE W KATOWICACH | GLIWICACH | CHORZOWIE

     Rozwiń

     POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH | GLIWICACH | CHORZOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK POŁOŻNICTWO

     19 Uczelni w Katowicach i okolicach

     W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

     Jakie studia medyczne wybrać

     Co zdawać na maturze

     Komentarze (1)

     Lena odpowiedz

     Bardzo polecam!