Kosmetologia - Katowice i Gliwice

Kosmetologia - Katowice i Gliwice

Kosmetologia studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Coco Chanel mawiała: „Nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety zaniedbane". Sentencja ta jest bardzo trafna w odniesieniu do każdego człowieka. W XXI wieku coraz częściej skupiamy się na swoim zdrowiu i wyglądzie, a wszystko po to, by jak najlepiej czuć się we własnej skórze.
Kosmetologia to idealny kierunek dla osób, których zainteresowania skupiają się na pielęgnowaniu ciała, włosów i paznokci. Wysokie poczucie estetyki i promowanie zdrowia to ważne kwestie, które towarzyszą przyszłym absolwentom studiów kosmetologicznych każdego dnia. Cher w filmie Burleska wygłasza popularną myśl o tym, że twarz jest płótnem dla artysty. Jeśli poziom Twojego artyzmu skupia się na wyeksponowaniu piękna drugiego człowieka, ten kierunek kosmetologia jest właśnie dla Ciebie.
 

Program studiów i gdzie studiować

Studia medyczne na kierunku kosmetologia w dzisiejszych czasach zyskują coraz większą popularność, ponieważ wiele osób marzy o pracy w branży kosmetycznej. Z tego powodu wiele uczelni, zgodnie z narastającymi trendami i zapotrzebowaniem, zdecydowało się na utworzenie kierunku kosmetologia. W Katowicach tego typu studia możesz realizować na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego, a także podyplomowo na Uniwersytecie Śląskim.
Program kształcenia poszczególnych uczelni może się nieco różnić ze względu na różne specyfiki uczelni. Wśród najważniejszych przedmiotów nie zabraknie jednak podstaw związanych z naukami medycznymi oraz szczegółowych informacji odnoszących się do samej kosmetologii. Prócz anatomii, fizjologii i biofizyki, studenci zapoznają się także z wizażem i estetyką, podstawami alergologii oraz chemią kosmetyczną.
 

Praca po studiach

Absolwenci studiów kosmetologicznych w Katowicach znajdują zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej, centrach SPA, fabrykach i firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych. Studenci po kierunku kosmetologia współpracują z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także mogą otworzyć własny salon piękności i odnowy biologicznej.
Studia medyczne w Katowicach na kierunku kosmetologia zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia gabinetu kosmetycznego, stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, udzielania fachowej pomocy i porad odnoszących się do promowania zdrowego stylu życia i dbałości o ciało i urodę. Abiturienci odnajdują się w wielu dziedzinach, szczególnie jeśli swój zawód traktują jako pasję i z oddaniem realizują się w tym, co robią.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK KOSMETOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kosmetologia w Katowicach?

Kierunek kosmetologia w Katowicach uchodzi za jeden z najciekawszych kierunków medycznych ostatnich lat. Każdego roku na jedno miejsce na studiach kosmetologicznych jest wielu kandydatów ze względu na to, że branża kosmetyczna cieszy się powodzeniem i zapewnia korzystne zatrudnienie. Z tego powodu przygotuj się jak najlepiej do egzaminów maturalnych zwłaszcza z przedmiotów, których opanowanie jest niezbędne, by poradzić sobie na tego typu studiach. Są to: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy. Przedmioty te najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, by zapewnić sobie jak najlepszą pozycję na liście kandydatów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku kosmetologia w Katowicach?

Uczelnie w Katowicach pragną zapewnić przyszłym kandydatom komfort studiowania. Z tego powodu studia kosmetologiczne można realizować zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Podział ten odpowiada na zapotrzebowania studentów. Jeśli preferujesz regularne kształcenie i systematyczną naukę, dobrym rozwiązaniem będzie dzienny tryb studiów. Jeśli natomiast z różnych przyczyn nie masz czasu na edukację w tygodniu, warto rozważyć zaoczną formę studiowania. Pamiętaj jednak o tym, że studia niestacjonarne wiążą się z opłatą, a ponieważ zajęcia odbywają się jedynie w weekendy, część materiału będziesz musiał uzupełnić we własnym zakresie.
 
Program studiów i przedmioty
Program kształcenia poszczególnych uczelni w Katowicach skupia się na niezbędnych przedmiotach, które zapewniają gruntowną wiedzę i rozwijają potrzebne umiejętności do pracy w zawodzie po kierunku kosmetologia. Studenci zaznajamiają się nie tylko z przedmiotami typowo medycznymi jak anatomia, fizjologia, biologia z genetyką czy higiena lub farmakologia. Ważną częścią kształcenia są oczywiście szczegółowe informacje z zakresu kosmetologii, stąd w siatce zajęć figurują takie przedmioty jak:
 • chemia kosmetyczna,
 • kosmetologia upiększająca,
 • kosmetologia pielęgnacyjna,
 • toksykologia w kosmetologii,
 • alergologia,
 • wizaż i estetyka,
 • i wiele innych.
Najlepsze kadry akademickie starają się swoje przedmioty prowadzić w jak najbardziej praktyczny sposób, a odbywają się one niejednokrotnie w specjalistycznych pracowniach kosmetologicznych.
Abiturienci zdobywają niezbędną ogólną wiedzę w zakresie nauk medycznych, z naciskiem na nauki o zdrowiu, oraz szczegółową znajomość najważniejszych nauk z zakresu kosmetologii. Studenci wyrabiają sobie poczucie estetyki i kształcą w zakresie promocji zdrowia, fizjoterapii i masażu, receptury kosmetycznej, etyki zawodowej, organizacji gabinetu kosmetycznego, a także z zakresu zarządzania i marketingu.
Studenci zdobywają niezbędne umiejętności, które pozwolą im na wykonywanie zabiegów kosmetycznych, na przykład zabiegów opóźniających procesy starzenia, zabiegów rewitalizacji skóry czy zabiegów upiększających i korygowania skóry. Potrafią także odpowiednio dobrać kosmetyki i przedstawić ich zastosowanie bazując przy tym na wiedzy farmakologicznej. Posługują się także w odpowiedni sposób aparaturą fizykalną, którą stosują w zabiegach kosmetycznych.
Studia w Katowicach na kierunku kosmetologia kształcą najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, a dzięki niezbędnej wiedzy i umiejętnościom zapewnia korzystną pozycję na rynku pracy.
 

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Katowicach?

Kierunki studiów w Katowicach w zakresie kosmetologii można odbyć zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Edukacja na etapie pierwszym trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Następnie studenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na drugim stopniu, który trwa cztery semestry i po zdanym egzaminie, kończy się tytułem magistra.
Dwa komplementarne cykle kształcenia są komfortowym rozwiązaniem dla osób, które myślą o rozpoczęciu kariery zawodowej po ukończeniu pierwszego trybu. Zapewnia on niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w branży kosmetycznej. Drugi stopień przygotowuje przyszłych absolwentów w sposób merytoryczny i praktyczny do wykonywania zawodu kosmetologa w pełnym zakresie świadczonych usług. Z tego powodu skupia się na współczesnej wiedzy i technologii, które można wykorzystać w zakresie kosmetologii.
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kosmetologia w Katowicach?

Kierunek kosmetologia w Katowicach to jeden z najprężniej rozwijających się kierunków medycznych ostatnich lat. Uczelnie w Katowicach zapewniają komfortowe i gruntowne wykształcenie do wykonywania zawodu mieszczącego się w ramach branży kosmetycznej. Nim zdecydujesz się na tego typu studia, zastanów się:
 • Czy Twoje zainteresowania znajdują się w obrębie pielęgnacji ciała, włosów i paznokci?
 • Czy posiadasz zmysł estetyczny i pragniesz wykorzystywać go w swojej przyszłej pracy?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych, zwłaszcza w zakresie nauk medycznych, nie sprawia Ci problemu?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiadasz na te pytania twierdząco, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że studia kosmetologiczne cieszą się zasłużoną renomą i dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów, dlatego na jedno miejsce zawsze jest wielu kandydatów. Z tego powodu zadbaj o jak najwyższe wyniki maturalne z przedmiotów takich jak:
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • język obcy.
Oczywiście przedmioty te najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym.
Warto także rozważyć udział w olimpiadach i konkursach, ponieważ laureaci i finaliści zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, dlatego że przypisuje się im maksymalne ilości punktów. Zastanów się nad udziałem na przykład w:
 • Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
 • Olimpiadzie Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.
W przypadku kierunku kosmetologia i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Proces rekrutacyjny przebiega podobnie na każdej uczelni. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu odpowiednich dokumentów, gdy tylko znajdziesz się na liście przyjętych. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły: podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnośnie do wymogów i przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronach zamieszczonch przez uczelnie w Katowicach.
 

Jaka praca po kierunku kosmetologia w Katowicach?

Studia kosmetologiczne to prestiżowy kierunek medyczny, który od wielu lat swoim absolwentom zapewnia stabilne zatrudnienie, a profesjonalne umiejętności kosmetologów sprawiają, że są oni bardzo dobrze wynagradzani.
Abiturienci współpracują z lekarzami dermatologami i lekarzami medycyny estetycznej, a zatrudnienia mogą się spodziewać w gabinetach kosmetycznych, centrach SPA, centrach odnowy biologicznej, fabrykach i firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych. Interdyscyplinarny proces kształcenia zapewnia także gruntowną wiedzę i umiejętności, które przysłużą się do współpracy z organizacjami, zajmującymi się promocją zdrowia, a także przysłużą się do prowadzenia salonu piękności i odnowy biologicznej.
Studenci po kierunku kosmetologia w Katowicach zajmują się planowaniem zabiegów kosmetycznych i zastosowaniem kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, poprawnym wykonywaniem zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających, zwracając przy tym uwagę na wszelkie wskazania i przeciwwskazania, ustalają zastosowanie danego kosmetyku, mogą także prowadzić gabinet kosmetyczny, jak również otworzyć własną działalność gospodarczą, która pozwoli spełnić marzenia o własnym biznesie w zakresie pielęgnacji i odnowy biologicznej.
Absolwenci studiów kosmetologicznych mają przed sobą wiele perspektyw zawodowych. Wielu z nich pracuje w placówkach naukowo-badawczych (na przykład w laboratoriach kosmetycznych) lub decyduje się na kontynuowanie ścieżki naukowej, naukowo-badawczej czy pracę dydaktyczną. Zatrudnienie zdobywają także w koncernach farmaceutycznych czy kosmetycznych. Jako eksperci stanowią cenne wsparcie dla działów poradniczych w wydawnictwach, które zajmują się zdrowiem i urodą. Ostatecznie wielu studentów decyduje się również na pracę jako specjaliści ds. szkoleń lub na stanowisku menedżera. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego, jeśli jesteś zainteresowany branżom kosmetyczną, zastanów się nad tego typu studiami medycznymi.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku kosmetologia w Katowicach?

Studia kosmetologiczne to bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny.

Dagmara, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, mówi:

Makijaż uważam za moją największą pasję. Lubię sprawiać, że kobiety czują się piękniejsze. Studia kosmetologiczne zapewniają mi wiedzę, które potrzebuję do tego, by w przyszłości spełnić swoje plany i marzenia. Polecam!

KIERUNKI MEDYCZNE W KATOWICACH I GLIWICACH

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)