Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i Gliwice

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i Gliwice

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i Gliwice

Studia w Katowicach i Gliwicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek skupiający się na bezpieczeństwie wewnętrznym danego kraju w momencie, gdy państwo jest z jakichś powodów zagrożone lub cokolwiek czy ktokolwiek przeciwko niemu przeciwdziała. Osoby, które rozważają studia prawnicze w Katowicach w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, powinny interesować się administracją, polityką, prawem, a także systemem obronnym kraju, ale i innych państw.

Absolwenci tego typu studiów będą mieli za zadanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa i walczyć o interesy społeczności. Z tego powodu kandydaci powinni cechować się nie tylko odwagą, ale i otwartością umysłu, a w zależności od specyfiki uczelni, także sprawnością fizyczną. Bardzo ważna jest również dobra organizacja i zdolności kierownicze. Jeśli uważasz, że posiadasz tego typu cechy i marzysz o zajmowaniu się kwestiami związanymi z obroną kraju, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Solidne wykształcenie w zależności od specyfiki uczelni zapewnia gruntowną wiedzę z zakresu problemów politycznych i socjalnych, prawa karnego, organizacji i zarządzania, przestępczości zorganizowanej, bezpieczeństwa finansowego i energetycznego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa informacji i wielu innych.

Studia w Katowicach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferuje bardzo wiele różnorodnych uczelni. Kierunek ten znajdziesz w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy, a także w ramach specjalności na kierunku administracja na Uniwersytecie Śląskim. Warto prześledzić programy kształcenia poszczególnych placówek zajmujących się kształceniem wyższym, by wybrać siatkę zajęć, która najbardziej Ci odpowiada.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą spodziewać się bardzo wielu możliwości zatrudnienia, ponieważ studia tego typu zapewniają gruntowne wykształcenie, które jest cenne dla pracodawców w bardzo wielu dziedzinach zawodowych. Z tego powodu abiturienci znajdują zatrudnienie w agencjach ochrony osób i mienia, w służbach specjalnych, w służbach więziennych, w policji, w firmach zajmujących się organizacją imprez masowych, w instytucjach administracji publicznej, w służbach specjalnych bądź innych służbach mundurowych.

Abiturienci są przygotowani do pracy na stanowiskach administratora i koordynatora ochrony danych i bezpieczeństwa oprogramowania oraz systemów teleinformatycznych dzięki zaznajomieniu się z wiedzą odnoszącą się do ochrony danych i informacji. Specjalistyczne wykształcenie w szerokim zakresie i szereg kursów i szkoleń, między innymi w obrębie strzelectwa czy samoobrony, to cenne umiejętności zapewniające absolwentom interesującą pozycję na rynku pracy.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

     Studia prawnicze na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach to bardzo interesująca propozycja dla osób, które w przyszłości pragną pracować w służbach mundurowych bądź w instytucjach odnoszących się do prawa i administracji w zakresie ochrony państwa. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ponieważ studia na tego typu kierunku są elitarne i bardzo popularne od wielu lat. By zapewnić sobie pewną pozycję na liście przyjętych, przygotuj się jak najlepiej z przedmiotów maturalnych takich jak: język obcy, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, informatyka. Przedmioty te warto zdawać na poziomie rozszerzonym.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

     Uczelnie w Katowicach pragną zadbać o jak najbardziej komfortowe warunki studiowania, dlatego propozycje swoich kierunków przedstawiają w dwóch wariantach: jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Tak jest także w przypadku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Kandydaci na tego typu studia mogą zastanowić się, która opcja jest dla nich bardziej dogodna. Jeśli myślisz o systematycznej nauce i regularnym studiowaniu, z pewnością będzie Ci odpowiadać dzienny tryb studiowania. Jednak jeśli z jakichś przyczyn nie możesz sobie pozwolić na naukę w sposób stacjonarny, rozważ studia zaoczne, które jednak nawet na uczelniach publicznych są płatne. Studia niestacjonarne nie gwarantują także zrealizowania programu kształcenia, dlatego wiążą się z uzupełnianiem wiedzy we własnym zakresie.

      

     Program studiów i przedmioty

     Program kształcenia w zależności od specyfiki uczelni nastawiony jest na przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i prawa. W siatce programowej możesz spodziewać się takich przedmiotów jak na przykład:

     • historia wojen i wojskowości;
     • ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów;
     • przestępczość zorganizowana;
     • zwalczanie terroryzmu;
     • psychologia;
     • bezpieczeństwo teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwo
     • i wiele innych.

     Studenci przechodzą także wiele kursów i szkoleń, które zapewniają im dodatkowe umiejętności, na przykład w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelectwa sportowego, samoobrony czy sabotażu.

     Kierunki studiów w Katowicach takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają realizować różne specjalności, chociaż nie każda placówka edukacyjna w Katowicach ma je w swojej ofercie. Dokształcać możesz się na przykład w kryminologii i kryminalistyce czy zarządzaniu kryzysowym. Utworzenie danej specjalizacji zależy od zainteresowania studentów. Warto śledzić coroczne oferty na stronach uczelni w Katowicach.

     Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach zapewnia absolwentom gruntowne wykształcenie, które przysłuży się w pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Po tego typu studiach z powodzeniem będziesz mógł podjąć pracę w służbach mundurowych czy instytucjach i firmach oferujących usługi z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Niezbędne umiejętności pozwolą Ci także trzymać pieczę nad ochroną danych i informacji. Kierunek ten zapewnia ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i szczegółową odnoszącą się do różnie pojmowanego bezpieczeństwa. Abiturienci rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne i kierownicze, a także opanowują elementy sportów walki i sportów obronnych.

      
     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE KATOWICE STUDIA STACJONARNE

     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE KATOWICE STUDIA ZAOCZNE

      

     bezpieczeństwo wewnętrzne studia Katowice śląskie

      

     Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

     Studia prawnicze w Katowicach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i zapewnia tytuł licencjata po zdaniu odpowiednich egzaminów. Stopień drugi trwa cztery semestry i kończy się egzaminem magisterskim. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia pozwala na podjęcie pracy zawodowej już po ukończeniu pierwszego z nich. Stopień drugi na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w założeniu ma uzupełniać informacje zdobyte na studiach licencjackich. Daje także możliwość podjęcia kolejnych specjalności i odbycie dodatkowych kursów, które przysłużą się do stworzenia niepowtarzalnej pozycji na rynku pracy, który coraz częściej poszukuje specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony państwa w różnym zakresie i w różnych branżach.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE KATOWICE STUDIA I STOPNIA

     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE KATOWICE STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

     Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach to studia dla pasjonatów, którzy faktycznie pragną nakierować swoją karierę na obronę państwa. Ogrom wiedzy związany z wojskowością, prawem, a także psychologią oraz szkolenia związane z wytrwałością fizyczną sprawiają, że nie są to studia dla każdego. Nim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku, zastanów się:

     • Czy interesujesz się problemami politycznymi i społecznymi?
     • Czy pragniesz walczyć o prawa człowieka?
     • Czy aktywność fizyczna nie sprawia Ci problemu?

     Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, być może tego typu studia są właśnie dla Ciebie.

      

     Proces rekrutacji i przedmioty

     Pamiętaj jednak, że w ostatnich latach zainteresowanie bezpieczeństwem wewnętrznym wzrosło. Może być to spowodowane sytuacją polityczną na arenie międzynarodowej oraz zapotrzebowaniem na ekspertów w tej dziedzinie. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, dlatego musisz zadbać o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Przedmioty, które warto zdać, najlepiej na poziomie rozszerzonym, to przede wszystkim:

     • język obcy,
     • historia,
     • geografia,
     • wiedza o społeczeństwie,
     • informatyka.

      

     By zwiększyć swoje szanse, możesz rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, ponieważ przypisuje się im maksymalne ilości punktów. Pod uwagę możesz wziąć na przykład Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności czy Olimpiadę Wiedzy o Społeczeństwie.

     Pamiętaj także, że studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wiążą się z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych czy też niebezpiecznych dla zdrowia, dlatego warunkiem koniecznym jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tego typu studiów. Wymogi rekrutacyjne obowiązkowo przewidują zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi zdolność do podjęcia edukacji w tym zakresie.

     Cały proces rekrutacji przebiega podobnie na każdej uczelni. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów, gdy tylko znajdziesz się na liście zakwalifikowanych. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli je posiadasz. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach zamieszczonych przez uczelnie w Katowicach.

      

     bezpieczeństwo wewnętrzne studia Katowice śląskie

      

     Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

     Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach uchodzą za niezwykle prestiżowe i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Sytuacja polityczna wymaga zapotrzebowania na specjalistów, którzy będą doskonale przygotowani do pracy w służbach mundurowych (takich jak Policja, Wojsko, Straż Pożarna) czy instytucjach i firmach zarówno prywatnych, jak i publicznych, które oferują profesjonalne usługi z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, związanego na przykład z przewozem towarów i osób, monitorowaniem zagrożeń, zarządzaniem infrastrukturą miejską czy organizacją imprez masowych. Absolwenci są niezwykle użyteczni także w pracy na stanowiskach administratora i koordynatora ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych.

     Abiturienci znajdują zatrudnienie w agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia, sztabach kryzysowych, służbie więziennej, straży miejskiej lub granicznej, służbach specjalnych, instytucjach administracji publicznej czy też w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

     Po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne absolwenci mogą pracować w organach ochrony prawnej, biurach dochodzeniowo-śledczych i działać w postępowaniu karnym czy sprawach związanych z wykroczeniami. Niezbędne umiejętności z zakresu czynności kontrolnych, dochodzeniowo-śledczych, nauk prawnych pomoże w uzyskaniu kompetencji do samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych odnoszących się do naruszenia prawa w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Nie obce mu będą także czynności związane ze stosowaniem prawa, jak wydawanie decyzji, zawieranie umów, inicjowanie postępowań w zakresie ochrony prawnej czy sporządzanie środków odwoławczych.

     Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, który zapewni Ci stabilną pozycję na rynku pracy, wiele możliwości i nieustanny rozwój w zakresie wiedzy i kompetencji.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

     Bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo odpowiedzialna dziedzina, którą interesuje się coraz więcej osób. Studia te cieszą się niezwykłą popularnością i prestiżem.

     Łukasz, student drugiego roku studiów magisterskich, mówi:

     Specjalizuję się w zarządzaniu kryzysowym. Studia na bezpieczeństwie wewnętrznym to wycisk nie tylko intelektualny, ale i fizyczny. Musisz włożyć w to wiele pracy, dlatego zastanów się, czy naprawdę interesujesz się tym tematem. Osobiście polecam ten kierunek.

     KIERUNKI OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO W KATOWICACH I GLIWICACH

     19 Uczelni w Katowicach i okolicach

     W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)