Wzornictwo - Katowice i Gliwice

Wzornictwo - Katowice i Gliwice

Wzornictwo studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Czujesz, że Twoja dusza pasuje do artysty, ale rozsądek podpowiada Ci, że w dzisiejszych czasach bardziej opłacalna będzie praca w przemyśle? Zawsze warto połączyć pasję z pożytecznym i zastanowić się nad studiowaniem designu na wzornictwie.
Kierunek wzornictwo w Katowicach i Gliwicach to studia artystyczne, które pozwolą Ci na rozwijanie zainteresowań w kierunku projektowanie ubioru i tekstyliów, a także w zakresie komunikacji wizualnej. Studia te będą idealne dla osób, które są kreatywne i mają zmysł plastyczny. W zajmowaniu się wzornictwem ważny jest przecież zmysł estetyczny i mocna osobowość, która pozwoli na wdrażanie w życie przyszłych projektów. Nie zapominaj jednak, że studia na kierunku wzornictwo niejednokrotnie wiążą się także z nowymi technologiami i matematyką, dlatego nauki ścisłe nie powinny sprawiać Ci problemu.
 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek wzornictwo to bardzo interesująca propozycja dla przyszłych kandydatów na studia artystyczne. Cieszy się on dużym zainteresowaniem, ale i prestiżem, ponieważ nie każdy ma predyspozycje do tego typu studiów artystycznych. Kierunki studiów w Katowicach i Gliwicach takie jak wzornictwo możesz studiować przede wszystkim w Wyższej Szkole Technicznej, w Akademii Sztuk Pięknych oraz na Politechnice Śląskiej, gdzie występuje pod postacią wzornictwa przemysłowego lub jest połączone z architekturą wnętrz.
W zależności od specyfiki uczelni program kształcenia tego typu kierunku może być zróżnicowany. Siatka programowa skupia się na historii sztuki, rysunku, projektowaniu produktu, projektowaniu przemysłowym, podstawach typografii, ergonomii i wielu innych. Szereg niezbędnych przedmiotów zapewnia absolwentom gruntowne wykształcenie i rozwijanie umiejętności w zalecanym zakresie.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku wzornictwo w Katowicach i Gliwicach nastawieni są na projektowanie nie tylko ubrań czy tekstyliów, ale także różnego rodzaju produktów czy opakowań. Studenci cenieni są na rynku pracy za kreatywność, poczucie estetyki, umiejętności projektowania czy znajomość programów komputerowych, konstrukcji i technologii niezbędnych w pracy projektanta. Mogą oni także zajmować się krytyką mody, stylizacją czy dziennikarstwem modowym.
Abiturienci znajdują zatrudnienie w teatrze, telewizji, agencjach modowych, firmach odzieżowych, przy produkcjach filmowych, a także zakładają własne działalności gospodarcze. Wykształcenie przemysłowe bądź biznesowe, które studenci zyskują w ramach procesu kształcenia, pozwoli na wykorzystanie różnego rodzaju umiejętności w wielu dziedzinach zawodowych. Są to więc studia dla artystów, którzy myślą horyzontalnie i potrafią wykorzystać swoje umiejętności w różnym zakresie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK WZORNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek wzornictwo w Katowicach i Gliwicach?

Możliwość dostania się na kierunek wzornictwo niejednokrotnie wiąże się z przejściem rozmowy kwalifikacyjnej, na której będziesz musiał/a zaprezentować swój plastyczny dorobek. Uczelnie przewidują także egzamin wstępny, który należy zdawać obowiązkowo, by ubiegać się o pozycję na liście zakwalifikowanych. By zwiększyć swoje szanse, postaraj się także o dobre wyniki z egzaminów maturalnych z takich przedmiotów jak: historia sztuki, historia, język obcy, matematyka. Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego na stronach internetowych prezentują poszczególne uczelnie w Katowicach i Gliwicach.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARTYSTYCZNE W KATOWICACH I GLIWICACH

Jak wyglądają studia na kierunku wzornictwo w Katowicach i Gliwicach?

Uczelnie w Katowicach dbają o komfort studiowania swoich studentów. Z tego powodu kierunek wzornictwo możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli myślałeś o regularnej nauce i systematycznych spotkaniach podczas uczelnianych zajęć, idealną opcją będzie dzienny tryb studiów. Wiele osób jednak pragnie połączyć studiowanie z pracą lub innymi obowiązkami. Właśnie dlatego uczelnie oferują także zaoczny, a nawet wieczorowy sposób studiowania, który jednak wiąże się także z pracą własną i uzupełnianiem wiedzy w przypadku, gdy nie uda się zrealizować całego programu kształcenia.
 
Program studiów i przedmioty
Różnorodny poziom kształcenia i wizje poszczególnych uczelni odnoszące się do figury absolwenta kierunku wzornictwo sprawiają, że programy studiów są zróżnicowane. Wśród najważniejszych przedmiotów z pewnością odnaleźć można różnego rodzaju projektowanie jak na przykład projektowanie detalu, projektowanie przemysłowe, projektowanie produktu, projektowanie przestrzeni publicznej czy projektowanie biżuterii. Studenci zgłębią także tajniki wiedzy z zakresu między innymi:
 • historii sztuki,
 • konstrukcji ubioru,
 • psychofizjologii widzenia,
 • sztuk wizualnych,
 • modelowania i dokumentacji projektowej
 • i wielu innych.
Uczelnie w Katowicach i Gliwicach oferują także szereg różnych specjalności, na przykład: projektowanie ubioru, projektowanie systemów komunikacji wizualnej, projektowanie przestrzeni publicznej czy projektowanie tożsamości wizualnej. Warto zweryfikować ofertę specjalizacji przewidywaną na dany rok akademicki, ponieważ zmienia się ona zależnie od zapotrzebowania.
Studenci kierunku wzornictwo w Katowicach i Gliwicach w trakcie studiów opanowują myślenie projektowe i rozwijają wrażliwość artystyczną oraz sprawność warsztatową. Absolwenci potrafią posługiwać się specjalistycznymi programami graficznymi, zdobywają niezbędną wiedzę nie tylko z zakresu konstrukcyjno-technologicznego, ale i estetyki, biznesu czy ergonomii. Na każdym etapie rozwijają także sprawność manualną i kreatywność.
 

Ile trwają studia na kierunku wzornictwo w Katowicach i Gliwicach?

Studia w Katowicach na kierunku wzornictwo można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia zapewnia komfort studiowania i pozwala ustalić, jak długa ścieżka kształcenia odpowiada kandydatom najbardziej. Stopień pierwszy trwa od sześciu do ośmiu semestrów w zależności od specyfiki uczelni. Kończy się egzaminem licencjackim i zapewnia niezbędną i gruntowną wiedzę, która może być uzupełniana na studiach magisterskich. Trwają one cztery semestry.
Wzornictwo przemysłowe na Politechnice Śląskiej trwa dwa semestry i zapewnia tytuł inżyniera. Są to studia przeznaczone dla osób, które mają już dyplom z innego kierunku technicznego, artystycznego, ekonomicznego bądź pokrewnych.
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek wzornictwo w Katowicach i Gliwicach?

Studia artystyczne w Katowicach na kierunku wzornictwo są przeznaczony dla osób, które pragną kształcić się w zakresie wzornictwa i są zainteresowane pracą w branży projektowej. Nie jest to jednak kierunek jedynie dla pasjonatów. By studiować wzornictwo, musisz mieć ku temu odpowiednie predyspozycje. Zastanów się w takim razie i odpowiedz szczerze na kilka pytań:
 • Czy jesteś osobą kreatywną i masz głowę pełną pomysłów?
 • Czy posiadasz umiejętności plastyczne i zdolności manualne?
 • Czy szczycisz się poczuciem estetyki i interesujesz się najnowszymi trendami?
Jeśli wciąż twierdzisz, że to kierunek właśnie dla Ciebie, pamiętaj o tym, że obecnie znajduje się on wśród najbardziej interesujących dziedzin artystycznych. Cieszy się on także niezwykłym prestiżem, ponieważ proces rekrutacyjny związany z kierunkiem wzornictwo jest dość skomplikowany i nie każdemu udaje się go w pełni zrealizować.
 
Proces rekrtuacji i przedmioty
W postępowaniu rekrutacyjnym ważne są oczywiście wyniki maturalne z takich przedmiotów jak na przykład
 • historia sztuki,
 • historia,
 • język obcy,
 • matematyka.
Najważniejsze jednak jest to, by dobrze przejść egzaminy wstępne przewidziane na poszczególnych uczelniach w Katowicach i Gliwicach. Prócz rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której będziesz zobowiązany/a zaprezentować swoje portfolio, musisz także zdać teoretyczne, a niejednokrotnie i praktyczne egzaminy wstępne. Oczywiście kolejne punkty mogą zapewnić Ci olimpiady i konkursy. Laureaci i finaliści zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, ponieważ przypisuje się im maksymalne ilości punktów. Pod uwagę możesz wziąć na przykład Olimpiadę Artystyczną czy Olimpiadę z języka angielskiego.
Po internetowej rejestracji, dokonaniu opłaty rekrutacyjnej i zdaniu egzaminów wstępnych, pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, gdy tylko zapewnisz sobie miejsce na studiach w Katowicach i Gliwicach. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, zaświadczenia o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz oraz zdjęć do legitymacji. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach poszczególnych uczelni w Katowicach i Gliwicach. Znajdziesz tam także wszystkie potrzebne informacje odnoszące się do egzaminów wstępnych i tworzenia teczki z pracami projektowo-plastycznymi.
 

Jaka praca po kierunku wzornictwo w Katowicach i Gliwicach?

Studenci kierunku wzornictwo w trakcie całego toku kształcenia wypracowują umiejętności odnoszące się do organizacji procesu projektowego oraz doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych. Bez problemu budują założenia projektowe, wizualizują rozwiązania oraz prezentują projekty, poprzez wcześniejsze analizy rynku. Absolwenci mogą poszczycić się znajomością najnowszych narzędzi komputerowych związanych z projektowaniem, wizualizacją, modelowaniem i prototypowaniem. Wykształcone umiejętności komunikacyjne ułatwiają zaś współpracę z partnerami w przemyśle oraz założenie własnej działalności gospodarczej.
Abiturienci kierunku wzornictwo na uczelniach w Katowicach i Gliwicach są przygotowani do prac projektowych, współpracy z samorządami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, jak i producentami różnego rodzaju. Cenieni za kreatywność i znajomość konstrukcji i technologii zatrudniani są niejednokrotnie w charakterze nie tylko projektanta, ale i stylisty, krytyka mody managera kolekcji czy dziennikarza modowego. Absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach mody, teatrze, telewizji, firmach odzieżowych czy przy produkcjach filmowych.
Wiedza z zakresu prowadzenia własnej firmy, jak i mediów cyfrowych sprawia, że sylwetka abiturienta studiów artystycznych na kierunku wzornictwo jest jeszcze ciekawsza i zapewnia wiele możliwości pracy. Studenci są cenieni w różnorodnych branżach, także przemysłowych, w których oferują usługi nie tylko projektowe, ale i biznesowe. Są wykształceni zarówno artystycznie, jak i ekonomicznie oraz technicznie, a znajomość programów graficznych to tylko dodatkowy atut. Jeśli interesujesz się najnowszymi trendami, masz umiejętności plastyczne, ale także ścisły umysł, ten kierunek może być idealną opcją właśnie dla Ciebie.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku wzornictwo w Katowicach i Gliwicach?

Studia artystyczne w Katowicach i Gliwicach w zakresie wzornictwa od lat cieszą się niesłabnącą renomą.

Weronika, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyjaśnia:

Mamy wiele zajęć plenerowych i dużo warsztatów. Ukierunkowuję się na projektowanie systemów komunikacji wizualnej. Jest bardzo ciekawie, ale musisz także opanowywać programy graficzne. Polecam!

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W KATOWICACH I GLIWICACH

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)