Zarządzanie i inżynieria produkcji - Katowice i woj. śląskie

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Katowice i woj. śląskie

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Katowice | woj. śląskie

 

Dla kogo ten kierunek?

Połączenie umiejętności technicznych z kierownictwem i menedżerowaniem? To jednak możliwe zwłaszcza na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci tego kierunku szczycą się wykształceniem z zakresu inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych czy nauk o zarządzaniu. Jeśli chciałbyś rozwijać kompetencje w zakresie budowy maszyn i inżynierii materiałowej, a dodatkowo kierować systemami produkcji w przedsiębiorstwach, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.
Pamiętaj jednak, że idealny kandydat, który myśli o studiach związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji, musi posiadać nie tylko predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, ale także rozwiniętą wyobraźnię i zdolności kierowniczo-przywódcze, które zapewnią mu sukces w tej dziedzinie. Złożony program kształcenia kształci najlepszych fachowców w swojej dziedzinie i zapewnia ugruntowaną pozycję na rynku pracy.
 

Program studiów i gdzie studiować

Program kształcenia nastawiony jest na wiedzę techniczną i rozwinięcie umiejętności menadżerskich. W zależności od specyfiki uczelni przewiduje szereg różnych specjalności, dzięki którym studenci kształcą się w kierunku, który najbardziej ich interesuje. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdują się podstawy zarządzania, ergonomia i higiena przemysłowa, rachunkowość, marketing, planowanie i sterowanie produkcją i wiele innych. Większość zajęć oparta jest przede wszystkim na wiedzy matematycznej, dlatego bardzo ważne jest opanowanie tej dziedziny minimum w stopniu podstawowym.
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach jest kierunkiem bardzo popularnym, zapewniającym dobre wykształcenie, a przede wszystkim dobrze płatną pracę. W Katowicach tego typu studia możesz odnaleźć na na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Ponieważ specyfika tych uczelni różni się nieco od siebie, zapoznaj się z pełną ofertą i zdecyduj, która placówka wydaje Ci się bardziej odpowiednia.
 

Praca po studiach

Według danych statystycznych od wielu lat absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach są jednymi z najlepiej zarabiającymi w województwie śląskim. Program studiów ukształtowany jest w taki sposób, by wykształcić specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, odnoszący się także do fizjologii pracy, ergonomii, analizy zagrożeń czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy i oceny ryzyka zawodowego. Wszechstronność w zakresie zarządzania i nauk technicznych sprawia, że abiturienci zajmują interesującą pozycję na rynku pracy i są cennym nabytkiem dla przyszłych pracodawców.
Studenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, spedycyjnych, handlowych, logistycznych, usługowych, ale także tych związanych z ekologią i ochroną środowiska. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego tak wiele osób decyduje się na tego typu studia inżynieryjne.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcją w Katowicach to bardzo popularne i renomowane studia techniczne, na które decyduje się wiele kandydatów. Z tego powodu walka o jedno miejsce jest zacięta. Jeśli myślisz o studiowaniu tego typu kierunku musisz postarać się o jak najlepsze wyniki maturalne z wybranych przedmiotów zdawanych najlepiej na poziomie rozszerzonym. Pod uwagę powinieneś wziąć zwłaszcza matematykę, fizykę, informatykę, biologię, chemię i język obcy. Dodatkowe punkty zapewnią także wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zawsze cieszą się dodatkowymi przywilejami. Nie zwlekaj! Przygotowania z przedmiotów, w których czujesz się najlepiej, zacznij już dziś!

szczegółowe wymagania na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

grafika
Rozwiń

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach?

Proces studiowania uczelnie w Katowicach i Gliwicach pragną dostosować do potrzeb studentów. Z tego powodu kierunki studiów w Katowicach takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Tryb dzienny jest idealną opcją dla osób, które myślą o regularnym kształceniu i dużej ilości praktyki zawodowej. Tryb zaoczny to możliwość zdobywania wiedzy dla osób, które z jakichś powodów nie mogą studiować systematycznie w ciągu tygodnia. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych tryb zaoczny jest płatny, poza tym wiąże się z uzupełnianiem wiedzy we własnym zakresie, gdyż podczas zajęć odbywających się w weekendy nie sposób zrealizować całego programu kształcenia.
Siatki zajęć obfitują w przedmioty, dla których bardzo cenna jest znajomość matematyki. Prócz statystyki, mikroekonomii, fizyki czy informatyki i technologii informacyjnych możesz spodziewać się takich przedmiotów jak:
  • materiałoznawstwo,
  • grafika inżynierska,
  • podstawy maszynoznawstwa,
  • planowanie i sterowanie produkcją,
  • marketing
  • i wiele innych.

 

Uczelnie przewidują także wiele ciekawych specjalności, które nakierują Cię na dziedzinę wiedzy najbardziej interesującą dla Ciebie. Wyróżnić warto na przykład: zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji; logistykę w przemyśle i handlu czy zarządzanie systemem produkcyjnym. Oferty specjalizacyjne powinieneś śledzić na stronach poszczególnych uczelni w Katowicach i Gliwicach, ponieważ utworzenie danej specjalności w danym roku akademickim zależy od zainteresowania kandydatów.
Gruntowna wiedza techniczna i umiejętności menedżerskie zapewniają absolwentom kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji różne możliwości na rynku pracy. Wiedza zdobywana na studiach krąży wokół inżynierii przemysłowej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju produkcji. Umiejętność obsługiwania specjalistycznych programów informatycznych, budowanie strategii jakości przedsiębiorstw, a także zdolności kierownicze pozwalają właściwie zorganizować proces produkcyjny i procesy pomocnicze w przedsiębiorstwie.
Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach?

Studia inżynierskie w Katowicach są podzielone na dwa komplementarne cykle kształcenia, które umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy zakresie podstawowym i uzupełniającym. Pierwszy stopień gwarantuje niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w zawodzie. Trwa on siedem semestrów i zapewnia dyplom inżyniera. Stopień drugi trwa od trzech do czterech semestrów i kończy się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie mają za zadanie uzupełniać zdobytą wiedzę, oferują dodatkowe specjalności, a tym samym kolejne możliwości rozwoju na poszczególnych szczeblach zawodowych.
Podział na dwa cykle wiąże się z interdyscyplinarną wiedzą w szerokim zakresie. Jeśli ukończyłeś już inny kierunek techniczny i posiadasz z niego dyplom możesz rozpocząć studia jedynie na poziomie drugim i rozwinąć swój potencjał zawodowy.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach i Gliwicach to bardzo renomowana dziedzina studiów inżynierskich. Oferuje on wiele możliwości rozwoju, a także stabilną pozycję na rynku pracy. Idealni kandydaci to nie tylko osoby marzące o tytule inżyniera, ale także pasjonaci, którzy pragną zajmować się marketingiem i budową maszyn zarazem. Właśnie dlatego nim zdecydujesz się na tego typu studia, zastanów się:
  • Czy posiadasz zdolności kierownicze i chciałbyś rozwijać predyspozycje menedżerskie?
  • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów i interesujesz się nowinkami technicznymi?
  • Czy dążysz do nieustannego dokształcania się i potrafisz kreatywnie myśleć?

 

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, być może to kierunek właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu kandydatów, a walka jest naprawdę zacięta. By zapewnić sobie miejsce na liście zakwalifikowanych, podczas egzaminów maturalnych postaraj się o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów rozszerzonych takich jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, język obcy.
Warto wziąć pod uwagę także udział w olimpiadach i konkursach. Laureatom i finalistom przypisuje się maksymalne ilości punktów, dlatego zapewniają sobie oni wysokie pozycje na listach przyjętych. Możesz rozważyć na przykład Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Biologiczną lub Olimpiadę Fizyczną.
Po internetowej rejestracji kandydatów i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń odnoszących się do zdobytych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, jeśli możesz poszczycić się swoimi wynikami. Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach poszczególnych uczelni w Katowicach.
Jak widzisz sam proces rekrutacyjny na wymarzony kierunek nie jest tak prosty, jak się wydaje. Jeśli już teraz jesteś przekonany o wyborze kierunku studiów, zacznij przygotowania od razu, by nie martwić się o to, czy na pewno masz szansę się dostać.
Jaka praca po kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach?

Jaka praca po kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają swoim absolwentom stabilną pozycję na rynku pracy, ponieważ umiejętności techniczne i menedżerskie są niezwykle cenne dla przyszłych pracodawców. Absolwenci potrafią połączyć problem techniczny z ekonomicznym, to znaczy, że rozwijają umiejętności przygotowania i organizacji właściwego procesu produkcyjnego i trafnie oceniają wpływ decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i przedłożenie tego na wyniki ekonomiczno-finansowe.
Abiturienci kształcą się w konkretnych kierunkach poprzez wybór specjalności, która najbardziej ich interesuje. Wpływa to na efekty pracy w momencie, gdy studenci robią to, co lubią lub w czym czują się dobrzy. Zarządzanie i inżynieria produkcją oferuje pracę w różnych dziedzinach, chociażby w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowych, spedycyjnych, handlowych czy usługowych. Zajmują się doradztwem techniczno-ekonomicznym, pracują w biurach konstrukcyjno-technologicznych, w pionie dozoru technicznego, a także w jednostkach badawczych. Absolwenci pracują także w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów, ekologią i ochroną środowiska.
Studenci niejednokrotnie odnajdują się na różnych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jako audytorzy wewnętrznego i zewnętrznego systemu zapewniania jakości czy też jako specjaliści technologii łączenia metali i organizacji procesu spawalniczego.
Dogłębne wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych, nauk z zakresu zarządzania czy inżynierii materiałowej i metalurgii, a także umiejętność rozwiązywania problemów przemysłu przetwórczego i wytwórczego sprawiają, że absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, jednostkach projektowych i doradczych i w innych placówkach w sektorze prywatnym lub publicznym w kraju bądź za granicą, gdzie wiedza ekonomiczna, informatyczna i techniczna, a także perfekcyjne umiejętności organizacyjne okazują się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach?

Studia w Katowicach na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów, którzy rozważają kształcenie się w dziedzinach technicznych.

Marek, student drugiego roku studiów inżynierskich, wyznał:

To była spontaniczna decyzja. Chciałem rozwijać zdolności kierownicze, a branża techniczna wydała mi się jeszcze bardziej kusząca biorąc pod uwagę aktualny rynek pracy. Jestem zadowolony.

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)