Ochrona środowiska - Katowice i Gliwice

Ochrona środowiska - Katowice i Gliwice

Ochrona środowiska - Katowice i Gliwice

Studia w Katowicach i Gliwicach

na kierunku Ochrona środowiska

Odkryj kierunek Ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ochrona środowiska studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Środowisko naturalne to nasz dom. Mimo że jesteśmy związani z naturą i nieustannie w niej przebywamy, zarówno natura, jak i nasze sumienie, nie zawsze są czyste. Miłośnicy natury starają się dbać o jej stan właściwy, próbują zapobiegać katastrofom ekologicznym i zanieczyszczeniom, które człowiek funduje ziemi. Bardzo ważne jest to, aby dbać o wody, atmosferę, chronić powierzchnię globu i różne gatunki. Czystość, którą możemy naturze zagwarantować, jeśli naprawdę się do tego przyłożymy, wydłuża nie tylko jej życie, ale i nasze.
Kierunek ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach to z pewnością studia dla pasjonatów. Środowisko nie może być Ci obojętne, jeśli w przyszłości chcesz dbać o jego bezpieczeństwo i rozwój. Z pewnością przyda się także chłonny umysł, nastawiony na wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Jeśli czujesz, że podskórnie jesteś ekologiem, boli Cię to, że wiele osób zaśmieca lasy i jeziora, a także pragniesz zgłębiać wiedzę z zakresu chemii i biologii, ten kierunek jest idealny dla Ciebie.
 

Program studiów i gdzie studiować

W Katowicach i Gliwicach studia przyrodnicze możesz realizować na Uniwersytecie Śląskim lub Politechnice Śląskiej, a także w ramach specjalności na kierunku zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy lub na kierunku gospodarka przestrzenna w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego.
By dobrze zajmować się środowiskiem, nie wystarczy wiedza jedynie z zakresu biologii, chemii czy fizyki. Ważne będą także nauki odnoszące się do prawa, zarządzania czy ekonomii. Z tego powodu siatka zajęć jest bardzo zróżnicowana i nie brakuje w niej takich przedmiotów jak: geografia, ekologia, geologia, zagrożenie środowiska i jego ochrona, zoologia, kartografia. Program studiów jest urozmaicony, ponieważ uczelnie w Katowicach i Gliwicach pragną stworzyć najlepszych specjalistów, mogących poradzić sobie w różnych sytuacjach odnoszących się do dbania i walczenia o środowisko.
 

Praca po studiach

Zdobyta wiedza pozwala absolwentom kierunku ochrona środowiska podejmować pracę w organach kontrolnych ochrony środowiska, urzędach i w innych jednostkach, które zajmują się racjonalnym wykorzystywaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody, produkcją przemysłową oddziałującą na środowisko, działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii w odniesieniu do środowiska.
Abiturienci znajdują także zatrudnienie w biurach planistyczno-urbanistycznych, instytucjach planowania przestrzennego czy zarządzania mieniem komunalnym. Studenci przygotowywani są do pracy przy nadzorowaniu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów, w administracji samorządowej czy w ośrodkach badawczych i rozwojowych, mogą podjąć pracę także w szkolnictwie. Ochrona środowiska to bardzo popularne studia przyrodnicze w Katowicach i Gliwicach. Jest to kierunek przede wszystkim rozwojowy, oferujący wiele możliwości zatrudnienia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach?

Ochrona środowiska to kierunek, który skupia się na naukach ścisłych. Właśnie dlatego w procesach rekrutacyjnych uczelnie w Katowicach i Gliwicach biorą pod uwagę zwłaszcza biologię, chemię, fizykę, geografię, matematykę. Wiedza z tych przedmiotów, chociażby w zakresie podstawowym, jest niezbędna do tego, by podjąć naukę na tego typu studiach ekologicznych.
By zwiększyć swoje szanse i zapewnić sobie miejsce na liście osób zakwalifikowanych, wybrane przedmioty maturalne warto zdawać na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że kierunek ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach jest kierunkiem, który doskonale wpisuje się w aktualne realia środowiskowe, dlatego zapotrzebowania na specjalistów na rynku pracy nie brakuje. Wiąże się to jednak z dużą konkurencją podczas rekrutacji na studia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach?

Studia w Katowicach i Gliwicach możesz realizować w sposób stacjonarny, to znaczy, że uczelnie przewidują regularny, dzienny tryb kształcenia i dużą ilość praktyki zawodowej, którą dzięki systematycznej nauce i swojej dostępności będziesz mógł/mogła odbyć.
Program kształcenia jest zróżnicowany w zależności od specyfiki uczelni. Pamiętaj, że studia z zakresu ochrony środowiska nie odnoszą się jedynie do wiedzy z dziedzin stricte biologii, chemii, fizyki czy geografii. Siatka zajęć jest wzbogacona o przedmioty takie jak na przykład:
  • bezpieczeństwo pracy i ergonomia,
  • technologie stosowane w ochronie środowiska,
  • prawo w ochronie środowiska,
  • monitoring środowiskowy,
  • zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
  • i wiele innych.

 

Program kształcenia sugeruje więc wykwalifikowanie przyszłych ekspertów także w zakresie technologii, ekonomii, prawa czy zarządzania. Uczelnie w Katowicach i Gliwicach oferują także różnego rodzaju specjalności, jednak warto śledzić poszczególne oferty na bieżąco, ponieważ lista specjalizacji zmienia się w zależności od zapotrzebowania. Wśród najciekawszych propozycji są na przykład: Systemy Ochrony Powietrza i Alternatywne Źródła Energii, monitoring i zarządzanie środowiskiem, geoekolgia.
Studenci podczas całego procesu kształcenia zdobywają wiedzę z podstaw botaniki i zoologii, genetyki, ekologii, hydrobiologii, analityki chemicznej, prawa czy zasad bezpieczeństwa i wielu innych. Prócz przedmiotów obligatoryjnych mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczęszczając na zajęcia fakultatywne. Studenci zdobywają wiedzę podczas ćwiczeń, wykładów, a przede wszystkim laboratoriów, gdzie zapoznają się ze środkami audiowizualnymi, programami komputerowymi czy bazami danych.
Absolwenci zyskują także umiejętności oceny stanu skażenia środowiska, interpretują wyniki poszczególnych analiz, jak również potrafią przewidzieć i ocenić zagrożenia powstające w wyniku działalności człowieka. Rozwijają przy tym kompetencje z zakresu zarządzania, potrafią pracować zespołowo, ale i w sposób samodzielny rozwiązywać problemy z zakresu monitoringu i zarządzania środowiskiem w ujęciu krajowym i globalnym.
 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA KATOWICE STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA KATOWICE STUDIA ZAOCZNE

 

ochrona środowiska Katowice śląskie
 

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach?

Studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień, w zależności od specyfiki uczelni, trwa od sześciu do siedmiu semestrów i kończy się tytułem licencjata bądź inżyniera po zdaniu odpowiednich egzaminów. W czasie pierwszych dwóch lat studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii czy geologii, które są niezbędne dla dalszego toku kształcenia. Warto podkreślić, że tytuł licencjata lub inżyniera uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w działach ochrony środowiska, laboratoriach analiz środowiskowych, jednostkach administracji państwowej i wielu innych dziedzinach.
Wiedzę z pierwszego stopnia abiturienci mogą uzupełnić na stopniu drugim podczas trzech lub czterech semestrów studiów magisterskich. Studenci wybierają wtedy potrzebne specjalności, by ukierunkować się w dziedzinie, którą chcą się zajmować. Stopień drugi stwarza dodatkowe możliwości dla kandydatów na runku pracy i dąży do wykreowania specjalistów najlepszych w swojej dziedzinie.
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach?

Kierunki studiów w Katowicach i Gliwicach takie jak ochrona środowiska są idealne dla pasjonatów, to znaczy ludzi, którzy chcą walczyć i dbać o środowisko naturalne. Nie wystarczą jednak chęci. Bardzo ważna jest gruntowna wiedza, poparta nie tylko znajomością przedmiotów z zakresu biologii, fizyki czy chemii, ale i podstawowe wykształcenie z dziedzin prawa czy zarządzania. Pamiętaj, że idealny kandydat na tego typu studia:
  • ma predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych;
  • interesuje się środowiskiem naturalnym i ochroną środowiska;
  • pragnie zajmować się działalnością ekologiczną na skalę krajową, a nawet globalną.

 

Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Ponieważ ochrona środowiska jest bardzo żywym tematem z powodu przemian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, coraz więcej osób interesuje się tego typu kierunkiem studiów. Konkurencja jest duża, dlatego warto zadbać o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów zdawanych przede wszystkim na poziomie rozszerzonym. Najważniejsze są: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język obcy. Twoje szanse wzrosną także, jeśli zostaniesz laureatem lub finalistą konkursu bądź olimpiady. Możesz spróbować swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej bądź Olimpiadzie Chemicznej. Wysokie wyniki mogą zagwarantować Ci maksymalne ilości punktów z wybranych przedmiotów maturalnych.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów, gdy tylko znajdziesz się na liście zakwalifikowanych. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji i zaświadczań o wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesów rekrutacyjnych znajdują się na stronach poszczególnych uczelni w Katowicach i Gliwicach.

 

ochrona środowiska Katowice śląskie
 

Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach?

Absolwenci kierunku ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach zdobywają gruntowne wykształcenie, które odnosi się do odnowy środowiska, ekosystemu czy bioremediacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych i komunalnych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, w administracji państwowej i samorządowej, w zakładach przemysłowych czy w instytucjach opracowujących oceny oddziaływania na środowisko, które monitorują także rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Wielu studentów decyduje się na zatrudnienie w jednostkach naukowo-badawczych, kontynuowanie pracy badawczej na uczelni lub pracę pedagogiczną w szkołach.
Abiturienci znajdują pracę w instytucjach projektujących systemy ochrony wód i gleby, w biurach planistyczno-urbanistycznych, instytucjach planowania przestrzennego, organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, instytucjach zarządzania mieniem komunalnym, pracowniach projektowych w firmach komercyjnych, konsultingowych czy doradczych.
Program kształcenia pozwala na zdobycie kompetencji z zakresu nadzorowania gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie i procesów produkcyjnych w odniesieniu do ich oddziaływania na środowisko. Abiturienci pracują w takim razie przy nadzorze procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów czy w firmach zajmujących się usługami w zakresie gospodarki odpadami.
Absolwenci pracują jako urbaniści, planiści, specjaliści ochrony środowiska i rekultywacji terenu, a także jako specjaliści do spraw gospodarki gruntami i rozwoju regionalnego. Mogą oni pracować w organach kontrolnych ochrony środowiska bądź w urzędach i innych jednostkach, które zajmują się produkcją przemysłową oddziałującą na środowisko, działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji w zakresie środowiskowym, działaniami gospodarki wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej i terenowej, racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody w specjalnych działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej.
Studia w Katowicach i Gliwicach zapewniają wiedzę i umiejętności, które są niezwykle cenny dla pracodawców w różnych dziedzinach i branżach.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach?

Kierunek ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach to bardzo popularna dziedzina ekologiczna, na której zgłębianie decyduje się coraz więcej osób.

Marzena, studentka drugiego roku studiów licencjackich, wyznała:

Jestem zdruzgotana, gdy widzę co znajduje się w polskich lasach czy wodach. Za swoją życiową misję uznałam dbanie o środowisko i będę o nie walczyć. Te studia mają mi w tym pomóc, by robić to dobrze i zgodnie z prawem.

KIERUNKI OCHRONA ŚRODOWISKA W KATOWICACH I GLIWICACH


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)