sceniczno-menedżerska

sceniczno-menedżerska

Sceniczno-menedżerska studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia sceniczno-menedżerska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Zarządzanie instytucjami artystycznymi stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi

Komentarze (0)