Filologia - Poznań

Filologia - Poznań

Filologia - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

filologia

Odkryj kierunek filologia w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku filologia w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 30 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelni niepublicznej.

 

Osoby, które aplikują na studia filologiczne w Poznaniu będą miały okazję nauczyć się wybranego języka obcego, poznać jego gramatykę, historię oraz rozwinąć umiejętności komunikacyjne. Ponadto dowiedzą się więcej na temat historii i kultury danego kręgu językowego oraz nauczą się analizować dzieła literackie napisane w tym języku. Co więcej, poznają zasady dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych z zakresu różnorodnej tematyki.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach językowych, branży turystycznej, wydawnictwach, mediach, instytucjach kultury, dyplomacji oraz w korporacjach międzynarodowych. Po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji można także wykonywać zawód nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek filologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie filologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia skandynawska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia skandynawska

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • język polski

 

Konkretne wymagania dotyczące aplikacji na kierunek Filologia w Poznaniu nie zostały sprecyzowane i w głównej mierze zależą od specjalności możliwej do podjęcia na późniejszych etapach edukacji. Przedmiotami, które odgrywają główną rolę dla tego kierunku są między innymi: język polski, język obcy nowożytny dlatego warto rozpocząć naukę do rozszerzonej matury już dzisiaj, aby w znaczny sposób zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacji.

Ponadto należy mieć uwadze ewentualną zmienność procedur rekrutacyjnych – warto systematycznie zaczerpywać potrzebnych informacji od wybranej uczelni poprzez śledzenie strony internetowej najbardziej interesującego ośrodka akademickiego, który oferuje ten kierunek.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku filologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Anglistyki UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Anglistyki UAM
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

język angielski, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Anglistyki UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Anglistyki UAM
stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
17
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Anglistyki UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Anglistyki UAM
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Harmonogram rekrutacji +

Dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji powinno znaleźć się w centrum zainteresowań każdego kandydata na studia wyższe. Znajdują się w nim bowiem terminy związane z rozpoczęciem rejestracji, zakończeniem rekrutacji oraz czasem składania podstawowych dokumentów. Szczegółowe informacje na jego temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Podstawa harmonogramu rekrutacji jest jednak wspólna dla większości kierunków.

Przyszli studenci swoją przygodę z rekrutacją zaczynają od rejestracji na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie kwietnia oraz maja. Znaczenie ma jednak wyłącznie liczba punktów, jaką maturzyści zdobędą podczas egzaminów dojrzałości. To ona ma decydujące znaczenie, czy kandydaci na studia znajdą się na listach osób przyjętych. Dowiedzą się o tym na ogół w połowie lipca, bo wtedy też zamykany jest pierwszy etap rekrutacji.

Uczelnie w Poznaniu otwierają także dodatkowe etapy rekrutacji dla osób, które nie dostały się na studia w lipcu. Obywają się one na ogół w sierpniu oraz we wrześniu i obowiązują na tych kierunkach, na które nie zostały wypełnione limity miejsc podczas pierwszego etapu rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Warto, abyś odpowiednio wcześnie zorientował się, jakie dokumenty dostarczyć do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni w pierwszej kolejności. Nie zaniedbaj tego etapu rekrutacji, ponieważ w innym przypadku zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia. Terminowe dostarczenie dokumentów stanowi bowiem potwierdzenie, że wciąż chcesz być studentem wybranego przez siebie kierunku. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich. Dokumenty powinieneś na ogół dostarczyć w papierowej teczce, która opisana będzie twoim imieniem i nazwiskiem.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne stanowią w Polsce obligatoryjną część rekrutacji i sprawiają, że twoja kandydatura zostanie w ogóle rozważona. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Ważne jest to, byś taką opłatę wykonał odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data uiszczenia tej opłaty. Opłatę rekrutacyjną możesz zrobić za pośrednictwem poczty polskiej lub przy pomocy przelewu oraz płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia filologiczne w Poznaniu mają charakter humanistyczny i w procesie rekrutacji uwzględniane są przede wszystkim przedmioty, które czerpią z tej potężnej dyscypliny. Do egzaminów maturalnych powinieneś przygotować się zatem z przedmiotów takich jak: wybrane języki nowożytne, język polski. Nie zwlekaj i swoje przygotowania zacznij już dziś, by w przyszłości uniknąć rozczarowań.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Odpowiednie wczesne zapoznanie się z przelicznikami kwalifikacyjnymi bardzo przyda ci się podczas przygotowań do rekrutacji. To dzięki wymogom, które są w nim uwzględnione, będziesz wiedział, jakie przedmioty i na jakim poziomie najlepiej jest zdawać. Na każdy kierunek studiów obowiązują bowiem inne wymogi rekrutacyjne i są one uwzględnione właśnie w przeliczniku punktów. Każda uczelnia ustala go indywidualnie, a szczegółowe informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich.

Olimpiady oraz konkursy +

To, w jakiej olimpiadzie wziąć udział w przypadku studiów filologicznych, zależeć będzie przede wszystkim od konkretnie wybranej przez ciebie filologii. Mimo wszystko te prestiżowe konkursy zadedykowane są wyłącznie dla najlepszych uczniów szkół średnich, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ olimpijczycy i finaliści stopnia centralnego znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Pamiętaj, żeby odpowiednio wcześnie zastanowić się, jaką filologię chcesz studiować. Wtedy możesz wybrać przykładowo:

 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
 • Olimpiada Języka Angielskiego;
 • Olimpiada Języka Francuskiego;
 • Olimpiada Języka Niemieckiego;
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego itd.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych. maturalnych.

Gdzie studiować na kierunku filologia w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Kierunki filologiczne w Poznaniu

Rozwiń

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia w Poznaniu

Nie bez powodu komunikacja międzyludzka leżała w kręgu najbliższych zainteresowań wielu badaczy na przestrzeni wieków. Bowiem wszystkie relacje społeczne, mające wpływ na historię całego świata, sposób wypowiadania danego zdania, a nawet ton głosu, którego używamy do artykułowania swoich wypowiedzi – wszystko to wzbudza ciekawość i chęć dalszej eksploracji.

Pomimo faktu, że przedmioty ścisłe wiodą prym na współczesnym rynku pracy, a humanistom często przykleja się krzywdzącą etykietę przyszłego bezrobotnego, wielu młodych ludzi pragnie stanąć w opozycji do ludzi głoszących podobne przekonania, udowadniając im swoją wartość zawodową.

Filologia w Poznaniu to jeden z najpopularniejszych kierunków humanistycznych. Jest on wybierany przez tak dużą liczbę osób, że rok rocznie zgłoszenia kandydatury znacznie przewyższają dostępne, zagwarantowane przez daną uczelnię, miejsca na te studia. Dlatego też kilka uczelni w Poznaniu postanowiło wzbogacić swój repertuar o studia na kierunku Filologia.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Niewątpliwym atutem studiów na kierunku Filologia jest ich uniwersalność, polegająca na możliwości dokonania wyboru szczegółowego kształcenia dopiero po przyswojenia pewnego zakresu wiedzy ogólnej, czyniącej z absolwentów ludzi światłych i wszechstronnie wykształconych.

W trakcie studiów będziesz miał okazję zgłębić teorię interesującego cię języka wraz z całym zapleczem w postaci historii danego obszaru geograficznego, jego kultury oraz dorobku literackiego. Filologia to również nauka przedmiotów społecznych, dzięki którym zrozumiesz relacje międzyludzkie i będziesz w stanie w efektywny sposób poszerzać sieć kontaktów w przyszłym życiu zawodowym.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Studia filologiczne w Poznaniu z pewnością nie są dla każdego z jednego prostego względu – każdy człowiek jest odrębną, niezależną od innych jednostką, o własnych predyspozycjach wrodzonych, zainteresowaniach oraz planach na przyszłość. Nie istnieje jedna konkretna droga kształcenia, która będzie w stanie usatysfakcjonować każdego. Wobec tego jaki jest idealny kandydat na studia na kierunku Filologia?

Jesteś urodzonym humanistą, który zdolność do przyswajania wiedzy językowej ma w małym palcu? Od zawsze interesowała cię historia i wiedza o społeczeństwie, a znajomi powtarzali ci, że masz dużą zdolność do rozumienia ludzi? Stoisz w opozycji do twierdzenia, że dla humanistów nie ma miejsca na rynku pracy i chciałbyś udowodnić swoją rację innym?

Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno z powyższych pytań może być idealnym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Filologia w Poznaniu, także nie wahaj się dłużej i złóż swoją aplikację w najbliższym czasie!

Studia w Poznaniu na kierunku Filologia są niewątpliwie jednym z bardziej interesujących i wyjątkowych dziedzin nauki, jakie kiedykolwiek powstały. Podjęcie studiów na tym kierunku umożliwi każdemu z przyszłych absolwentów nie tylko zdobycie szerokiej wiedzy językowej z zakresu wybranych przez nich samych mów, ale również obeznanie się w historii określonych obszarów językowych poprzez gruntowne zapoznanie się z różnymi dziełami literackimi.

Szczegółowa wiedza zdobywana podczas studiów na różnych filologiach będzie się znacznie od siebie różniła. Przykładowo, student filologii polskiej będzie miał możliwość zaczerpnięcia szczegółowej wiedzy na temat historii, gospodarki i polityki naszego ojczystego kraju, a bardziej specjalistyczna nauka oprze się na zgłębianiu coraz to nowych dzieł literackich, natomiast studenci filologii norweskiej, dopiero rozpoczynający przygodę z językiem krajów skandynawskich, będzie musiał nauczyć się między innymi słownictwa, wymowy oraz gramatyki.

 

Przedmiotami, z którymi prawdopodobnie będziesz miał do czynienia podczas swojej przygody z Filologią, będą:

 • Historia danego obszaru kulturowego, zgodnie z wybraną specjalnością
 • Literaturoznawstwo
 • Filozofia ściśle związana z danym obszarem kulturowym
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Gramatyka synchroniczna i historyczna

I wiele, wiele innych.

 

Specjalności, z jakimi będziesz miał okazję się zetknąć w czasie nauki na studiach filologicznych w Poznaniu, a przede wszystkim dokonanie jednego konkretnego wyboru, będą mogły przyprawić cię o zawrót głowy ze względu na zakres możliwości.

 

Jako student Filologii będziesz mógł zgłębić bardziej szczegółową wiedzę z zakresu specjalizacji:

 • Nauczycielskiej
 • Translatorskiej
 • Komunikacji w mediach i reklamie
 • Języka w biznesie
 • Edytorstwa
Ile trwają studia na kierunku Filologia w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Poznaniu

Studia na kierunku Filologia w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas, jaki należy poświęcić na ukończenie studiów na kierunku Filologia w Poznaniu, to jeden z głównych czynników opisujących organizację przebiegu danej edukacji. Chcąc rozpocząć wymarzony kierunek już w październiku, zapoznaj się z regulaminem uczelni.

W większości przypadków studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia w Poznaniu będą trwały trzy lata, a każdy z absolwentów za wytrwałość otrzyma dyplom licencjata.

Studia drugiego stopnia zostaną zwieńczone uzyskaniem dyplomu magistra, a na ich ukończenie każdy ze studentów będzie musiał zagospodarować kolejne dwa lata życia.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniuktóre zdecydowały się na wprowadzenie Filologii do repertuaru oferowanych kierunków studiów, posiadają procedury rekrutacyjne, których spełnienie da kandydatom gwarancję zasilenia grona studentów tego kierunku. Przedmiotami, które odgrywają główną rolę na większości uczelni, są: język obcy nowożytny oraz język polski. Drugorzędna rola należy do wiedzy o społeczeństwie oraz historii.

Filologię można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, będących wyborem znacznej większości studentów ze względu na możliwość zachowania pewnej ciągłości studiów lub niestacjonarnych – wybieranych najczęściej przez młodych ludzi chcących pogodzić życie zawodowe ze zdobywaniem wyższego wykształcenia.

 

Proces rekrutacji

Kiedy otrzymasz już swoje wyniki maturalne lub dowiesz się o ocenach z poprzedniego etapu edukacji, które zostaną wpisane do dyplomu jego ukończenia i stwierdzisz, że są adekwatne do sprostania oczekiwaniom komisji rekrutacyjnej na kierunku Filologia w Poznaniu, pierwszym krokiem, jaki powinieneś wykonać, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów.

Polega ona na wypełnieniu formularza o swoje dane osobowe oraz wyniki uzyskane podczas egzaminów z kluczowych dla kierunku przedmiotów. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić, czy podane przez ciebie informacje są zgodne z prawdą – uchybienia mogą wiązać się z odrzuceniem twojej kandydatury na wymarzony kierunek.

 

Potrzebne dokumenty

Po przejściu przez trudny czas oczekiwań na rezultat rekrutacji, która ostatecznie okazała się dla ciebie szczęśliwa, zostanie ci najprzyjemniejszy z wszystkich etapów – gromadzenie pliku potrzebnych dokumentów. Zadbaj o terminowe dostarczenie następujących dokumentów: fotografii do legitymacji o standardowych wymiarach jak do dokumentów, dowód osobisty oraz świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiamiPrawda, że proste?

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Poznaniu?

Kierunki studiów w Poznaniu stawiają na wykształcenie wszechstronnie wyedukowanych ludzi, zdolnych do wykonywania pracy zgodnej z kierunkiem studiów w sposób odpowiedzialny i jak najbardziej profesjonalny. Absolwenci Filologii będą gotowi do zatrudnienia się w wielu instytucjach oświatowych oraz kulturalnych, a także pełnienia wielu innych ról zawodowych. Jako absolwent możesz mieć pewność, że zdobyte zatrudnienie spełni twoje oczekiwania.

Wybór przyszłej pracy zapewne ułatwi ci szczegółowe ukierunkowanie na dany odłam zgłębianego kierunku poprzez wybór konkretnej specjalności na końcowym etapie edukacji. Specjalność związana z tłumaczeniami w doskonały sposób przygotuje cię do pracy w biurach tłumaczeniowych, a nawet w sądownictwie, jeśli zdecydujesz się na wykonanie dodatkowych uprawnień tuż po studiach.

Absolwenci Filologii o specjalności nauczycielskiej będą mogli spróbować swoich sił w branży edukacyjnej, wdrażając podstawę programową do głów najmłodszych członków społeczeństwa w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały.

Ponadto jeśli ukończysz wybraną przez siebie Filologię, zatrudnienie znajdziesz również w/jako:

 • Agencjach reklamowych
 • Wydawnictwach prasowych
 • Freelancer prowadzący własną działalność gospodarczą

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia w Poznaniu?

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku Filologia w Poznaniu, a nie jesteś do końca pewien, jaką renomę mają wśród absolwentów?

Małgorzata, studentka pierwszego roku studiów na kierunku Filologia w Poznaniu, mówi:

„Od zawsze miałam talent do języków. Nauczyciele w szkole powtarzali mi, że powinnam iść w tym kierunku. Na początku trochę się opierałam, ale ostatecznie zdecydowałam się na podjęcie studiów na kierunku Filologia. A dlaczego akurat w Poznaniu? Przyjechałam tutaj raz na wakacje i postanowiłam zostać. To miasto tętni życiem i ma swój niepowtarzalny klimat.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA

Komentarze (0)