Penitencjarystyka z kryminologią

Penitencjarystyka z kryminologią

Penitencjarystyka z kryminologią

Studia w Bydgoszcz

penitencjarystyka z kryminologią

Odkryj studia penitencjarystyka z kryminologią w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Penitencjarystyka z kryminologią studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Penitencjarystyka z kryminologią to studia łączące zarówno wiedzę z zakresu pedagogiki, jak i zagadnień związanych z problematyką kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania oraz kryminologii.

Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i przeprowadzanie własnych badań o tematyce pedagogicznej, metodyki wykonywania zadań, a także norm i procedur, które stosowane są w różnych obszarach pedagogiki, jak i dokonywania analiz, diagnoz i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań. Studenci poszerzą również wiedzę z obszaru kryminologii, wiktymologii, pracy w zakładach karnych i podobnych instytucjach, nauk penitencjarnych, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy w sądzie.

Eksperci z zakresu penitencjarystyki z kryminologią po zakończeniu studiów mogą rozpocząć pracę między innymi w zakładach karnych, aresztach śledczych, straży miejskiej, policji, służbie granicznej, celnej, a także służbach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, w sądzie, prokuraturze czy placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych.


 

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia Penitencjarystyka z kryminologią

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)