Dietetyka sportowa

Dietetyka sportowa

Dietetyka sportowa

Studia w Warszawie

dietetyka sportowa

Odkryj studia dietetyka sportowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dietetyka sportowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci dietetyki sportowej zdobywają wiedzę, która niezbędna jest m.in. do: planowania racjonalnego żywienia dla osób aktywnych fizycznie i innych grup ludności; kontrolowania jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania; organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego; prowadzenia edukacji żywieniowej dla osób aktywnych fizycznie.

Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są np. sposobowi żywienia sportowców; społecznej i zdrowotnej roli sportu we współczesnym społeczeństwie; współpracy trenerów z dietetykami i osobami aktywnymi fizycznie. Absolwenci dietetyki sportowej mogą liczyć na podjęcie pracy m.in. w klubach fitness, na siłowniach czy w zakresie własnej działalności gospodarczej.

Program studiów i przedmioty

Na program dietetyki sportowej składają się przedmioty poświęcone m.in.: funkcjonowaniu organizmu człowieka podczas intensywnej aktywności fizycznej; programom treningowym sportowców różnych dziedzin; wpływowi diety na sprawność fizyczną i żywieniową osób aktywnych fizycznie; zasadom planowania żywienia dla osób uprawiających sport; zastosowaniu odżywek i suplementów zwiększających wydajność i optymalizujących regenerację organizmu po wysiłku fizycznym.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad żywienia osób aktywnych fizycznie i zawodowych sportowców różnych dziedzin; sposobów oceny stanu odżywienia i wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; metod zapobiegania chorobo, zależnym od żywienia.

Absolwenci dietetyki sportowej mogą kontynuować pracę zawodową związaną nie tylko z planowaniem żywienia określonej grupy ludności, ale również np. z kontrolowaniem jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania czy prowadzeniem edukacji żywieniowej oraz wykorzystywaniem odpowiednich technologii gastronomicznych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują studentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego.

Absolwent dietetyki sportowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • gabinety dietetyczne
  • kluby fitness
  • siłownie, SPA
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Dietetyka sportowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku dietetyka.

 

Dietetyka studia w Warszawie

Absolwenci tego dietetyki przygotowani są do praktycznej pracy w zawodzie dietetyka. W trakcie zajęć uczestnicy nabywają podstawowe umiejętności umożliwiające im m.in.: prowadzenie działań doradczych w zakresie żywienia osób zdrowych i chorych; nawiązywanie oraz utrzymywanie zawodowych relacji z pacjentami, współpracownikami, a także innymi przedstawicielami specjalistycznego środowiska; dokonywanie oceny jakości produktów żywnościowych.

Ponadto studenci dietetyki potrafią pracować z pacjentami zmagającymi się z różnorodnymi zaburzeniami żywieniowymi, trafnie diagnozując ich problemy zdrowotne. Praktyczne umiejętności dietetyków cenione są nie tylko w środowisku medycznym czy badawczym, ale i medialnym – absolwenci tego kierunku wiedzą, w jaki sposób promować zdrowy i aktywny styl życia.

Dowiedz się więcej: dietetyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)