Prawo - Bydgoszcz

Prawo - Bydgoszcz

Prawo studia Bydgoszcz | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek

Studia prawnicze posiadają wielowiekową tradycję i wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród abiturientów szkół średnich. Co tak tłumnie przyciąga osoby zainteresowane? Prestiż i związane z nim społeczne zaufanie? Praca, odpowiadająca wykształceniu? Jedno jest pewne – studia na kierunku prawo od zawsze utożsamiane są z tym, co elitarne. Prawnicy bowiem stanowią jedną z najpotężniejszych grup zawodowych, to oni ustalają normy i dyrektywy, wyznaczają standardy zachowań społecznych oraz stoją na straży porządku.

Warto podkreślić, że kierunki studiów takie jak prawo mogą studiować jedynie najlepsi i najbardziej zdeterminowani kandydaci. Osoby, które poważnie myślą o kształceniu na takim kierunku, powinny szczególną sympatią darzyć nauki humanistyczne. Jeżeli zatem nie boisz się intelektualnych wyzwań i pragniesz wykonywać odpowiedzialny zawód prawnika z powołaniem, to studia na tym kierunku są dla ciebie stworzone.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Dziś właściwie każde miasto akademickie ma w swojej ofercie studia prawnicze. Nie na każdej uczelni jednak możesz rozpocząć naukę na tym renomowanym kierunku. Studia w Bydgoszczy na kierunku prawo możesz podjąć jedynie na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. To uczelnia, która w pozwoli ci na pełny rozwój intelektualny. Oferta dydaktyczna tego ośrodka akademickiego jest wyjątkowo bogata – wszystko po to, by przyszli prawnicy otrzymali maksymalnie rzetelne wykształcenie.

Program nauczania na studiach prawniczych musi obejmować wiele skomplikowanych aspektów. Studenci, którzy decydują się na poszerzanie wiedzy na tym kierunku, muszą mieć świadomość, że jest to wymagający profil kształcenia. Przedmioty, z którymi będą się stykać na co dzień, obejmują wszystkie odmiany prawa. W tok nauczania wpisane są również zagadnienia związane z prawoznawstwem, historią państwowości, czy elementy ekonomii. Przyszli prawnicy muszą otrzymać szerokie wykształcenie, dzięki któremu będą mogli wzbudzać społeczne zaufanie.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku prawo cieszą się dużym zainteresowań nie tylko ze względu na prestiż. Każda osoba, która wybiera studia wyższe, zastanawia się przede wszystkim, jakie rozciągają się przed nią perspektywy zawodowe. A warto podkreślić, że pomyślne ukończenie studiów prawniczych daje gwarant stabilnego zatrudnienia. Najpopularniejsza droga rozwoju przyszłych prawników wiąże się z aplikacją. Po jej ukończeniu absolwent prawa może rozpocząć swoją karierę zawodową w szeroko rozumianym sektorze sądowniczym. Aplikacja kształci przyszłych sędziów, prokuratorów itd.

Studia prawnicze pozwalają także na zatrudnienie w urzędach, organach administracji samorządowej i rządowej. Osoby, które wykonują swój zawód z powołaniem mogą podejmować współpracę z różnorodnymi organizacjami pożytku publicznego. Abiturienci tego kierunku mogą również znaleźć pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach prywatnych oraz publicznych na stanowisku in-house layera, który zajmuje się obsługą prawną danej firmy. Jedno jest pewne – przed prawnikami zawsze rozciągają się szerokie perspektywy zawodowe.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY JEST KIERUNEK PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu swojej przygody z prawem, powinni jak najlepiej przygotować się do egzaminu maturalnego. W przypadku prestiżowych kierunków liczba osób chętnych zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc. Twoją jedyną bronią będą jak najlepsze wyniki matur. Studia w Bydgoszczy kształcą bardzo dobrych prawników, więc aby stać się jednym z nich musisz już dziś zacząć naukę z przedmiotów takich jak historia, WOS oraz język polski. Oprócz tego warto skupić się także na nauce dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego, ponieważ jego doskonała znajomość pozwoli ci także na owocną pracę na arenie międzynarodowej.

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE W BYDGOSZCZY

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Bydgoszczy?

Ośrodki kształcenia wyższego w Polsce starają się przygotowywać taką ofertę edukacyjną, która będzie atrakcyjna dla większości kandydatów. Studenci zwracają dziś uwagę nie tylko na jakość zajęć, lecz także na możliwość rozwijania swojej wiedzy w najbardziej wygodny sposób. Na większości uczelni obowiązują zatem dwa podstawowe tryby nauki – stacjonarny oraz zaoczny. Pierwszy z nich cieszy się największą popularnością, ponieważ zajęcia odbywają się regularnie, studenci mają nieustanny kontakt z wykładowcami i co ważne – studia dzienne podjęte na państwowej uczelni nie wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne. Nie każdy jednak może studiować dziennie, więc dla osób, którym zależy na intelektualnym rozwoju, został stworzony tryb niestacjonarny. Ma on charakter weekendowych zjazdów naukowych, studenci opanowują wtedy większość materiału. Warto podkreślić, że część treści muszą opanowywać we własnym zakresie, aby nadrobić różnice programowe.

Studia prawnicze w Bydgoszczy wymagają znacznego zaangażowania intelektualnego. Na studentów czeka szereg przedmiotów zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. Pierwszy rok kształcenia ma na ogół rozstrzygający wymiar, ponieważ po przeprawie przez szczegółową naukę prawa rzymskiego, zostają wyłącznie najlepsi i najwytrwalsi studenci. Kolejne lata studiów prawniczych będą polegać przede wszystkim na zgłębianiu różnorodnych obszarów prawa:

 • karnego;
 • administracyjnego;
 • rodzinnego itd.

Wybierając studia na kierunku prawo, trzeba pamiętać, że ten profil edukacji ma wyjątkowo teoretyczny wymiar i przyszli prawnicy muszą być przygotowani na długie wieczory poświęcone studiowaniu podręczników oraz kodeksów. Przyszli prawnicy podczas studiów uczą się także przede wszystkim analitycznego i logicznego myślenia. Czeka na nich bowiem praca niejednokrotnie w ciężkich warunkach, która wymaga dużego zaangażowania.

Oprócz tego bardzo istotną rolę w wykształceniu prawników odgrywa aplikacja, którą odbywa się po zakończeniu oficjalnego kształcenia. Aplikacja to nic innego jak specjalizacja, która przygotowuje do pracy w wąskich gałęziach prawa. Nie jest ona obowiązkowa, lecz jej odbycie zwiększa znacznie możliwości zawodowe. Przykładowe aplikacje przygotowane dla studentów prawa to:

 • adwokacka;
 • sędziowska;
 • prokuratorska;
 • radcowska itd.

 

Ile trwają studia na kierunku prawo w Bydgoszczy?

Kierunki studiów takie jak prawo możemy zaliczyć do jednostopniowego, prestiżowego grona. Większość kierunków w Polsce możesz ukończyć z dyplomem już po trzech latach nauki. Jednostopniowe kierunki nie dają takiej możliwości, ponieważ nauka na nich trwa pięć lat. Wcześniejsze ukończenie z dyplomem byłoby niemożliwe, gdyż dyscypliny te są zbyt rozległe i studenci po trzech latach kształcenia nie posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Na studiach prawniczych będziesz się zatem uczyć pięć lat. Oprócz tego, czeka cię odbycie aplikacji po zakończeniu podstawowego kształcenia.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Bydgoszczy?

Studia na kierunku prawo nie są stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej – trzeba to sobie uświadomić na samym początku. Osoby, które wybierają studia prawnicze, powinna cechować prawdziwa pasja nauki i wewnętrzne poczucie powołania związane z wykonywaniem tego odpowiedzialnego zawodu. Jeżeli chcesz stać się jedną z osób, która rozpoczyna studia w Bydgoszczy, zastanów się, czy odnajdujesz w sobie te cechy:

 • otwarty umysł;
 • zamiłowanie do nauki historii oraz WOS-u;
 • analityczność;
 • skrupulatność.

Oczywiście to jedynie przykłady cech, które powinny towarzyszyć każdemu przyszłemu prawnikowi. By stać się studentem tego wymagającego kierunku powinieneś jednak przygotować się jak najlepiej do procedury rekrutacyjnej, ponieważ to wyniki uzyskane podczas egzaminu dojrzałości stanowić będą jedyne odzwierciedlenie twoich umiejętności. Podczas rekrutacji na studia na kierunek prawo uwzględnia się na ogół przedmioty takie jak: historia, WOS, język polski, język obcy nowożytni, czy nawet geografia i matematyka. Zastanów się, które z obszary wiedzy będziesz mógł wykorzystać podczas dalszych etapów edukacji. Pamiętaj również, że na studia prawnicze jest zawsze więcej kandydatów niż utworzonych miejsc, więc swoje przygotowania zacznij już dziś.

Jeżeli twoje zainteresowania wykraczają poza mury szkoły średniej, rozważ wzięcie w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla wyjątkowo ambitnych osób, warto jednak o niej pomyśleć, ponieważ laureaci i finaliści na szczeblu ogólnopolskim mają szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów prawniczych pomyśl o:

 • Olimpiadzie Historycznej;
 • Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie itd.

Nie zapomnij także o terminowym uiszczeniu niezbędnych opłat rekrutacyjnych, ponieważ to od nich będzie zależało rozważenie twojej kandydatury. Twoim pierwszym krokiem po znalezieniu się na listach osób przyjętych będzie złożenie świadectwa maturalnego, zdjęć do legitymacji oraz skanów dowodu.

 

Jaka praca po studiach na kierunku prawo w Bydgoszczy?

Studia prawnicze tak chętnie wybierane są przez absolwentów szkół średnich właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Uczelnie w Bydgoszczy robią wszystko, by wykształcić najlepszych prawników, którzy będą godnie reprezentować interesy swoich klientów. Po ukończeniu podstawowego cyklu kształcenia przychodzi czas na aplikację, to ona daje bowiem niezbędne kwalifikacje do wykonywania prestiżowych zawodów prawniczych. Ich abiturienci mogą starać się o pracę na stanowiskach sędziów, prokuratorów, czy radców prawnych.

Oprócz tego prawnicy mogą realizować się w miejscach pracy takich jak:

 • urzędy;
 • organizacje samorządowe;
 • korporacje i przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe;
 • fundacje;
 • kancelarie;
 • biura doradcze itd.

Od jakiegoś czasu dużą popularnością cieszy się zawód in-hause-layera, który zajmuje się wewnętrznymi kwestiami prawnymi danego przedsiębiorstwa. Jest to praca stabilna, dająca trochę wytchnienia od zgiełku pracy w dużej kancelarii. Prawnik wewnętrzny dba o interesy prawne korporacji oraz jej reprezentantem. Dzięki takiej pracy, może on równocześnie wzbogacać swoje kwalifikacje biznesowe, co daje dodatkowe korzyści. Jak widzisz - drzwi zawodowego rozwoju stoją przed przyszłymi prawnikami otworem.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Bydgoszczy?

Studia prawnicze gwarantują nie tylko elitarne wykształcenie, lecz przede wszystkim satysfakcjonującą pracę.

Monika, studentka piątego roku, mówi:

Do studiów na tym kierunku przygotowywałam się już w połowie liceum. Wiedziałam, że na początku będzie mi ciężko, po czasie jednak nauka zaczęła mi sprawiać satysfakcję. Polecam te studia osobom, które nie boją się wyzwań.

KIERUNKI PRAWNICZE W BYDGOSZCZY

 

 

Komentarze (0)