Balkan studies - Poznań

Balkan studies - Poznań

Balkan studies - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

balkan studies

Odkryj kierunek balkan studies w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Balkan Studies studia Poznań - 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Balkan to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

Studia na kierunku balkan studies w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania

Uczelnie

W Poznaniu balkan studies możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM).
 

Opis kierunku

Studia w Poznaniu na kierunku Balkan studies to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy zarówno z zakresu współczesnej literatury bałkańskiej oraz aktualnych przemian kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych na Bałkanach, jak i kompetencji językowych z zakresu dwóch wybranych języków jednego słowańskiego oraz jednego niesłowiańskiego.

 

Praca po studiach

Absolwenci balkan studies dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w biurach podróży, biurach tłumaczeń oraz w branży, która jest związana z handlem na obszarze Europy a także w innych firmach i przedsiębiorstwach, które potrzebują osób posiadających znajomość któregoś z języków wybranych przez studentów. Studia z zakresu balkan studies dają studentom szerokie możliwości rozwijania kariery, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę zawodową, w której będzie odnajdował i czuł się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Balkan studies - Poznań

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek balkan studies w Poznaniu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku Balkan studies, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą wykazać dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Balkan studies w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BALKAN STUDIES W POZNANIU?

Studia w Poznaniu na kierunku Balkan studies to studia prowadzone w języku angielskim skupiające się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów pozwala studentom rozwinąć umiejętności oraz zdobyć wiedzę między innymi z zakresu szeroko rozumianej kultury, historii, politologii, a także etnologii oraz literatury w krajach bałkańskich.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Balkan studies możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Balkan Studies to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu języków obcych, hostorii, kulturoznawstwa, a także literatury i politologii.

Studenci rozwiną również swoje kompetencje językowe oraz poszerzą wiedzę i zdobędą umiejętności z zakresu dokonywania analiz kulturowych i społecznych oraz poszukiwania zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach państwowych, organach Unii Europejskiej, instytucjach kulturalnych, edukacyjnych, wydawniczych, fundacjach, instytucjach gospodarczych oraz środkach masowego przekazu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BALKAN STUDIES W POZNANIU?

Studia na kierunku Balkan Studies trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BALKAN STUDIES W POZNANIU?

Uczelnie w Poznaniu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku Balkan Studies, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności zarówno z obszaru współczesnej literatury bałkańskiej oraz aktualnych przemian kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych na Bałkanach, jak i kompetencji językowych mają wiele możliwości zawodowych.

Absolwenci znajdą pracę między innymi w biurach podróży, biurach tłumaczeń oraz w branży, która jest związana z handlem na obszarze Europy a także w innych firmach i przedsiębiorstwach, które potrzebują osób posiadających znajomość któregoś z języków wybranych przez studentów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Balkan Studies:

  • biurach podróży,
  • liniach lotniczych,
  • biurach tłumaczeń,
  • hotelach,
  • międzynarodowych korporacjach,
  • branży związanej z handlem na obszarze Europy.

Kierunki w Poznaniu

animacja
finance
management
mediaworking
rzeźba
Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia