Balkan studies - Poznań

Balkan studies - Poznań

Balkan studies - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

balkan studies

Odkryj kierunek balkan studies w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

22.01.2024

Balkan Studies studia Poznań - 2024 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Balkan to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

 

Uczelnie

Studia w Poznaniu 2024/2025 na kierunku balkan studies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM).
 

Opis kierunku

Studia w Poznaniu na kierunku bałkanistyka to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy między innymi z zakresu takich języków jak język albański, język turecki, język macedoński oraz język rumuński. Program nauczania obejmuje przedmioty takie jak: lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu (serbski, chorwacki, macedoński, bułgarski) oraz lektorat z języków niesłowiańskich nowożytnego regionu (albański, turecki, rumuński). Ponadto, studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach obejmujących takie zagadnienia jak wprowadzenie do prawosławia, antropologia Bałkanów historycznych i współczesnych, międzynarodowe stosunki polityczne na Bałkanach oraz tradycje kulturowe literatur Półwyspu Bałkańskiego.

 

Praca po studiach

Absolwenci balkan studies dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w biurach podróży, biurach tłumaczeń oraz w branży, która jest związana z handlem na obszarze Europy a także w innych firmach i przedsiębiorstwach, które potrzebują osób posiadających znajomość któregoś z języków wybranych przez studentów. Studia z zakresu balkan studies dają studentom szerokie możliwości rozwijania kariery, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę zawodową, w której będzie odnajdował i czuł się najlepiej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek balkan studies w Poznaniu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku Balkan studies, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą wykazać dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BALKAN STUDIES W POZNANIU?

Studia w Poznaniu na kierunku Balkan studies to studia prowadzone w języku angielskim skupiające się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów pozwala studentom rozwinąć umiejętności oraz zdobyć wiedzę między innymi z zakresu szeroko rozumianej kultury, historii, politologii, a także etnologii oraz literatury w krajach bałkańskich.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Balkan studies możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Balkan Studies to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu języków obcych, hostorii, kulturoznawstwa, a także literatury i politologii.

Studenci rozwiną również swoje kompetencje językowe oraz poszerzą wiedzę i zdobędą umiejętności z zakresu dokonywania analiz kulturowych i społecznych oraz poszukiwania zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach państwowych, organach Unii Europejskiej, instytucjach kulturalnych, edukacyjnych, wydawniczych, fundacjach, instytucjach gospodarczych oraz środkach masowego przekazu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BALKAN STUDIES W POZNANIU?

Studia na kierunku Balkan Studies trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BALKAN STUDIES W POZNANIU?

Uczelnie w Poznaniu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku Balkan Studies, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności zarówno z obszaru współczesnej literatury bałkańskiej oraz aktualnych przemian kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych na Bałkanach, jak i kompetencji językowych mają wiele możliwości zawodowych.

Absolwenci znajdą pracę między innymi w biurach podróży, biurach tłumaczeń oraz w branży, która jest związana z handlem na obszarze Europy a także w innych firmach i przedsiębiorstwach, które potrzebują osób posiadających znajomość któregoś z języków wybranych przez studentów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Balkan Studies:

  • biurach podróży,
  • liniach lotniczych,
  • biurach tłumaczeń,
  • hotelach,
  • międzynarodowych korporacjach,
  • branży związanej z handlem na obszarze Europy.

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)