Architecture - Lublin

Architecture - Lublin

Architecture - Lublin

Studia w Lublinie

architecture

Odkryj kierunek architecture w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Architecture studia Lublin - 2022 | woj. Lubelskie

Studia na kierunku architecture to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia w Lublinie na kierunku architecture to studia z zakresu szeroko rozumianej architektury, które prowadzone są w języku angielskim. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu historii, budownictwa oraz technologii czy konstrukcji. Studenci będą mogli poznać również zagadnienia związane z teorią architektury oraz urbanistyki, fizyką budowli, a także projektowania zarówno architektonicznego, jak i urbanistycznego.

Absolwenci dzięki zdobytym kompetencjom oraz wszechstronnym umiejętnościom i szerokiej wiedzy mogą znaleźć pracę między innymi w biurach projektowych, firmach budowlanych, które świadczą kompleksowe usługi, czy biurach architektonicznych i projektować wszelkie budowle, zarówno mieszkalne, jak i te użyteczności publicznej. Studia z zakresu Architecture dają studentom szerokie możliwości rozwijania kariery, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę zawodową, w której będzie odnajdował i czuł się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Architecture - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek architecture

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Architecture stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architecture w Lublinie?

 

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku architecture, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architecture w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITECTURE W LUBLINIE?

Studia w Lublinie na kierunku Architecture to studia skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów pozwala studentom rozwinąć umiejętności oraz zdobyć wiedzę między innymi z zakresu najważniejszych zagadnień, które są związane z projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, które to oparte są na elementarnej wiedzy oraz umiejętnościach z zakresu nauk ścisłych jakimi są między innymi matematyka oraz fizyka.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku Architecture możemy podzielić na:

Typ:

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Architecture to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje, które przygotowują ich do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań z zakresu architektury oraz urbanistyki.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy z zakresu przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budownictwa, ochrony praw autorskich, prawa budowlanego, etyki zawodowej, ekonomii, organizacji procesu inwestycyjnego i planistycznego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Studenci nauczą się również i poznają metody organizacji oraz rozwoju procesów inwestycyjnych i będą potrafili pracować w różnorodnych zespołach.

Lubelskie uczelnie stawiają na wszechstronne i praktyczne wykształcenie, dzięki szerokiej wiedzy humanistycznej i technicznej oraz umiejętnościom plastycznym absolwenci mają wiele możliwości, dzięki czemu po studiach każdy może znaleźć swoją ścieżkę zawodową, w której będzie czuł i odnajdywał się najlepiej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITECTURE W LUBLINIE?

Studia na kierunku architecture trwają 4 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITECTURE W LUBLINIE?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku Architecture, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności między innymi z zakresu projektowania architektonicznego, a także urbanistycznego mają wiele możliwości zawodowych.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę w projektowych pracowniach architektonicznych oraz urbanistycznych, w wydziałach urbanistyki i architektury urzędów wojewódzkich, służbach konserwatorskich czy przedsiębiorstwach budowlanych, a także pracować przy organizacji inwestycji, w projektowaniu i realizacji wnętrz, scenografii teatralnej, filmowej, telewizyjnej czy przy reklamach, grafice i innych podobnych dziedzinach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku architecture:

  • przedsiębiorstwa prywatne;
  • przedsiębiorstwa państwowe;
  • jednostki administracji rządowej;
  • jednostki administracji samorządowej;
  • administracja spółdzielcza, zawodowa.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITECTURE LUBLIN STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITECTURE LUBLIN STUDIA STACJONARNE

ARCHITECTURE LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunki architektura i budownictwo w Lublinie

Popularne kierunki architektura i budownictwo niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)