Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Lublin

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Lublin

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Lublin

Studia w Lublinie

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Odkryj kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.02.2023

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia Lublin - 2023 | woj. Lubelskie

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Lublinie archwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Historii i Archeologii UMCS).
 

Opis kierunku

Studia w Lublinie na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi to studia z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z obszaru nauk społecznych. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu nowoczesnego zarządzania zarówno dokumentacją, jak i informacją, a także zapoznają się z najnowszymi, oraz tymi najważniejszymi wykorzystywanymi narzędziami oraz metodami służącymi ułatwianiu pracy.

 

Praca po studiach

Absolwenci dzięki zdobytym kompetencjom oraz wszechstronnym umiejętnościom i szerokiej wiedzy mogą znaleźć pracę między innymi we wszelkiego rodzaju archiwach, zarówno tych, które funkcjonują w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Studia z zakresu Archiwistyki i nowoczesnego zarządzania zapisami informacyjnymi dają studentom szerokie możliwości rozwijania kariery, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę zawodową, w której będzie odnajdował i czuł się najlepiej.

 

Specjalności

Współczesne studia z archwistyki i nowoczesnego zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie w Lublinie: archiwistyka historyczna, informatyka biurowa, zarządzanie dokumentacją współczesną ... 

 

czytaj dalej wszystko o Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI W LUBLINIE?

Studia w Lublinie na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi to studia skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów pozwala studentom rozwinąć umiejętności oraz zdobyć wiedzę między innymi z zakresu najważniejszych zagadnień, które są związane z koncepcją kształcenia specjalistów do spraw zarządzania dokumentacją oraz informacją i archiwistów.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu zarządzania dokumentacją i informacją, które to stanowią niezbędne narzędzie skutecznego funkcjonowania współczesnych organizacji, przedsiębiorstw i różnego rodzaju firm.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy z zakresu różnych, potrzebnych w codziennej pracy systemów komputerowych, informatyki biurowej, eksploracji danych, zarządzania wiedzą, czy też podstaw records management.

Studenci zgłębią również wiedzę opartą na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw i urzędów, problemów pojawiających się w pracy archiwisty, oprogramowania  Enterprise Content Management (ECM), systemów kancelaryjnych, a także zarządzania dokumentami.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI W LUBLINIE?

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI W LUBLINIE?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, posiadając szeroką wiedzę, oraz umiejętności między innymi z zakresu zarządzania wiedzą czy dokumentacją ze znajomością funkcjonowania poszczególnych jednostek w gospodarce mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak na przykład record manager, zarządca informacji i pracować w urzędach przy pracy o charakterze administracyjnym czy archiwalnym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi:

 • pracownik administracji państwowej,
 • record manager obsługujący systemy elektroniczne i papierowe,
 • pracownik biura zajmującego się dokumentacją i archiwizacją.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie

Kierunki humanistyczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia