Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Lublin

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Lublin

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Lublin

Studia w Lublinie

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Odkryj kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia Lublin - 2022 | woj. Lubelskie

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru  ścieżki kształcenia. 

Opis kierunku

Studia w Lublinie na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi to studia z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z obszaru nauk społecznych. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu nowoczesnego zarządzania zarówno dokumentacją, jak i informacją, a także zapoznają się z najnowszymi, oraz tymi najważniejszymi wykorzystywanymi narzędziami oraz metodami służącymi ułatwianiu pracy.

 

Praca po studiach

Absolwenci dzięki zdobytym kompetencjom oraz wszechstronnym umiejętnościom i szerokiej wiedzy mogą znaleźć pracę między innymi we wszelkiego rodzaju archiwach, zarówno tych, które funkcjonują w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Studia z zakresu Archiwistyki i nowoczesnego zarządzania zapisami informacyjnymi dają studentom szerokie możliwości rozwijania kariery, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę zawodową, w której będzie odnajdował i czuł się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI W LUBLINIE?

Studia w Lublinie na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi to studia skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów pozwala studentom rozwinąć umiejętności oraz zdobyć wiedzę między innymi z zakresu najważniejszych zagadnień, które są związane z koncepcją kształcenia specjalistów do spraw zarządzania dokumentacją oraz informacją i archiwistów.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu zarządzania dokumentacją i informacją, które to stanowią niezbędne narzędzie skutecznego funkcjonowania współczesnych organizacji, przedsiębiorstw i różnego rodzaju firm.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy z zakresu różnych, potrzebnych w codziennej pracy systemów komputerowych, informatyki biurowej, eksploracji danych, zarządzania wiedzą, czy też podstaw records management.

Studenci zgłębią również wiedzę opartą na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw i urzędów, problemów pojawiających się w pracy archiwisty, oprogramowania  Enterprise Content Management (ECM), systemów kancelaryjnych, a także zarządzania dokumentami.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI W LUBLINIE?

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI W LUBLINIE?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, posiadając szeroką wiedzę, oraz umiejętności między innymi z zakresu zarządzania wiedzą czy dokumentacją ze znajomością funkcjonowania poszczególnych jednostek w gospodarce mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak na przykład record manager, zarządca informacji i pracować w urzędach przy pracy o charakterze administracyjnym czy archiwalnym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi:

 • pracownik administracji państwowej,
 • record manager obsługujący systemy elektroniczne i papierowe,
 • pracownik biura zajmującego się dokumentacją i archiwizacją.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie

Kierunki humanistyczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia