Biobiznes - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku biobiznes

Odkryj kierunek biobiznes w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Biobiznes studia Lublin 2022| woj. lubelskie

Studia na kierunku biobiznes w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku biobiznes w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biobiznes w Lublinie rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 19 września 2022 r. | Biobiznes Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Opis kierunku

Studia na kierunku biobiznes umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy i licznych umiejętności w zakresie m.in. rolnictwa i ogrodnictwa, nauk o zarządzaniu i jakości, jak również ekonomii czy finansów. W trakcie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie istoty łańcuchów wartości opartych na bioprocesach z perspektywy firm, które działają w obszarze biozasobów i bioproduktów. Wybierając ten kierunek studiów, opanujesz także niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne menedżerom i przyszłym właścicielom firm działających w dziedzinie biogospodarki.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku będą stanowili wsparcie dla producentów wykorzystujących zasoby odnawialne i wprowadzających na rynek odpowiednie produkty. Będą też posiadali odpowiednie kwalifikacje do pracy w instytucjach wspierających rozwój łańcuchów wartości opartych na bioprocesach.

czytaj dalej wszystko o Biobiznes - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek biobiznes

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biobiznes stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biobiznes w Lublinie?

 

Warunkiem przyjęcia na studia biobiznes w Lublinie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku biobiznes lub innym, pokrewnym kierunku.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biobiznes w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku biobiznes w Lublinie?

Celem kształcenia na kierunku biobiznes jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas pracy w sektorze biogospodarki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne zaznajomią Cię z procesem wdrażania innowacji do gospodarki i usług. Poznasz formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej w biobiznesie, jak również normy i reguły prawne, organizacyjne, technologiczne i finansowe dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych w biobiznesie.

Dowiesz się, w jaki sposób podmioty te podejmują decyzje w dziedzinie funkcjonowania i doskonalenia biobiznesu. Zdobędziesz też wiedzę potrzebną w pracy w instytucjach badawczych sektora publicznego, przemyśle produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków, a także w agencjach i organizacjach międzynarodowych wspierające biogospodarkę.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biobiznes możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studiując biobiznes, zaznajomisz się z takimi zagadnieniami i obszarami wiedzy jak bioekonomia, technologie informacyjno-komunikacyjne i przedsiębiorczość w biobiznesie, rolnictwo ekologiczne, bioinnowacje oraz marketing i konsumpcja bioproduktów. Poznasz zasady działania rynku Life Science, a także zdobędziesz kompetencje interpersonalne menedżera biobiznesu.

Nauczysz się wykorzystywać zaawansowane metody analitycznych do badania i wyjaśniania zjawisk zachodzących w biobiznesie i jego otoczeniu. Będziesz umiał właściwie interpretować mechanizmy funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów, analizować dane ilościowe i jakościowych, jak również pozyskiwać fundusze na działalność innowacyjną.

Ile trwają studia na kierunku biobiznes w Lublinie?

Studia na kierunku biobiznes trwają 2 lata (studia II stopnia).

Biobiznes w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku biobiznes w Lublinie?

Absolwenci studiów na kierunku biobiznes posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także do świadczenia usług doradczych. Mogą znaleźć zatrudnienie w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm zajmujących się wytwarzaniem produktów opartych na biozasobach i procesach biotechnologicznych.

Z ich wiedzy chętnie skorzystają też organizacje wspierające łańcuchy wartości oparte na bioprocesach, a także ministerstwa, organizacje międzynarodowe, firmy czy agencje wspierające biogospodarkę.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biobiznes:

  • przemysł spożywczy,
  • firmy i organizacje konsultingowe,
  • sektor bioenergii,
  • ministerstwa, agencje i organizacje międzynarodowe wspierające biogospodarkę,
  • instytucje badawcze sektora publicznego,
  • przemysł produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biobiznes Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biobiznes Lublin studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia