Dyrygentura - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dyrygentura - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dyrygentura - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

na kierunku dyrygentura

Odkryj dyrygenturę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Dyrygentura studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku dyrygentura to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Studia na kierunku dyrygentura zostały stworzone z myślą o kształceniu przyszłych dyrygentów orkiestr symfonicznych, symfoniczno-operowych, a także zespołów kameralnych i wokalno-instrumentalnych w zakresie szeroko pojętej działalności dyrygenckiej. W trakcie kształcenia każdy student zdobędzie również wszechstronną wiedzę teoretyczną z zakresu historii i literatury muzycznej, dzięki czemu będzie w stanie świadomie wykorzystywać środki warsztatowe podczas rozmaitych działań artystycznych.

Jako absolwent dyrygentury będziesz doskonale przygotowany do podjęcia pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury, a także do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz w mediach.

 

czytaj dalej wszystko o Dyrygentura - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek dyrygentura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Dyrygentura stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dyrygentura

Uczelnie, gdzie dyrygentura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dyrygentura w Trójmieście?

Warunkiem przyjęcia na kierunek dyrygentura w Trójmieście jest wynik egzaminu wstępnego.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dyrygentura w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DYRYGENTURA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dyrygentura w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku dyrygentura w Trójmieście?

Studia na kierunku dyrygentura umożliwią Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia z obszaru nauk artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki. W czasie zajęć teoretycznych dowiesz się więcej na temat historii muzyki, teorii dyrygentury, czytania partytur czy instrumentacji. Z kolei podczas ćwiczeń praktycznych skupisz się na rozwoju swoich umiejętności w zakresie muzyki – nauczysz się prawidłowej emisji głosu, kształcenia słuchu oraz gry na fortepianie. Zdobędziesz też kwalifikacje związane z pedagogiką, które wykorzystasz podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Co więcej, studia mają też na celu przygotowanie Cię do samodzielnego prowadzenia instytucji artystycznych, takich jak opery czy filharmonie, a także kształtowania repertuaru artystycznego w tychże instytucjach. Zajęcia poruszające tematykę biznesową dadzą Ci z kolei podstawy do określania strategii rozwoju szeroko rozumianej kultury muzycznej regionu lub miasta.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dyrygentura możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach studiów na kierunku dyrygentura będziesz mógł w pełni rozwijać swoją muzyczną pasję i przybliżyć się dzięki temu do objęcia w przyszłości posady dyrygenta znamienitej orkiestry. W czasie kształcenia skupisz się na opanowaniu warsztatu wykonawczego oraz podstawowego repertuaru symfonicznego i operowego. Zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi dziejów kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form i gatunków muzycznych. Rozwiniesz też umiejętność pracy z zespołem muzycznym.

Dodatkowo, dzięki uczęszczaniu na prowadzone w toku kształcenia lektoraty, nabędziesz umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu nauk muzycznych, a także będziesz mógł pochwalić się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Ile trwają studia na kierunku dyrygentura w Trójmieście?

Studia na kierunku dyrygentura trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku dyrygentura w Trójmieście?

Jako absolwent studiów na kierunku dyrygentura będziesz przygotowany do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury, a także, po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, do podejmowania działań dydaktycznych w szkołach zajmujących się kształceniem muzycznym. Z powodzeniem odnajdziesz się również jako pracownik instytucji kultury czy szeroko pojętych mediów.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku dyrygentura:

 • dyrygent orkiestr symfonicznych, zespołów kameralnych oraz wokalno-instrumentalnych,
 • pracownik doradczy w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,
 • pracownik dydaktyczny w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych),
 • zarządca instytucji artystycznych, takich jak opery, filharmonie,
 • animator kultury w społeczeństwie,
 • pracownik instytucji kultury i mediów.

Popularne kierunki muzyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Kierunki muzyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)