Rekrutacja na studia 2024 w Łodzi

Rekrutacja na studia 2024 w Łodzi

Rekrutacja na studia 2024 w Łodzi

Rekrutacja na studia

w Łodzi 2024

Odkryj kierunki na łódzkich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rekrutacja na studia Łódź 2024/2025

Rekrutacja na 20 łódzkich uczelni na studia 2024/2025 przeprowadzona zostanie online w terminie od kwietnia 2024 do października 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca na 258 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Dodatkowa rekrutacja na studia w Łodzi w uczelniach publicznych potrwa od sierpnia 2024 r. do września 2024 r. Z kolei kandydaci na uczelnie niepubliczne w Łodzi mogą składać dokumenty na studia do 30 października 2024 roku.

Tegoroczni kandydaci na studia w Łodzi mogą aplikować na studia pierwszego stopnia na 95 kierunków studiów stacjonarnych i 45 kierunków studiów niestacjonarnych oraz 37 w formie online. W ramach studiów drugiego stopnia czeka na nich 80 kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych oraz 37 kierunków prowadzonych na studiach niestacjonarnych.

Kandydaci na studia w Łodzi mogą aplikować na 6 uczelni publicznych oraz 14 niepublicznych szkół wyższych.

 

Nowe kierunki studiów w Łodzi:

 • filologia hiszpańska (UŁ)
 • biegły rewident (UŁ)
 • tekstronika (PŁ)
 • materiały i technologie przyszłości (PŁ)
 • administracja i bezpieczenstwo wewnetrznen (WSB Merito)
 • inzynieria zarzadzania (WSB Merito)
 • marketgin i sprzedaz – studia onlina (WSB Merito)
 • media i komunikacja w biznesie (WSB Merito)
 • kognitywistyka (AHE)
 • projektowanie wnętrz (AHE)

 

Dowiedz się więcej

kierunki studiów w Łodzi 2024/2025

uczelnie i studia w Łodzi

terminy rekrtuacji na studia

 

Terminy rekrutacji na studia 2024 na uczelniach w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 07.05.2024 do 11.07.2024
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 04.2024 do 07.2024
 • Politechnika Łódzkaod 18.06.2024 do 10.07.2024
 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodziod 06.05.2024 do 26.05.2024
 • Akademia Muzyczna w Łodzi: od 01.05.2024 do 31.05.2024
 • Szkoła Filmowa w Łodzi: od 01.04.2024

 

Wyniki rekrutacji 2024 na uczelniach w Łodzi - data:

 • Uniwersytet Łódzki: 07.2024
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 07.2024
 • Politechnika Łódzka: 07.2024

 

Dodatkowa rekrutacja 2024 na uczelniach w Łodzi - data:

 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: od 08.2024 do 09.2024
 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi: od 09.2024 do 09.2024
 • Politechnika Łódzka: od 08.2024 do 09.2024
 • Uniwersytet Łódzki: od 08.2024 do 09.2024
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 08.2024 do 09.2024
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: od 07.2024 do 09.2024

dodatkowa rekrutacja na studia

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 w Łodzi

Oferta dydaktyczna łódzkich uczelni publicznych powiększyła się o 6 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: prawo nowych technologii, master’s degree in women’s and gender studies, ekotechnologie i bioprocesy, marketing w przemyśle oraz zarządzanie produkcją.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Łodzi

W zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków studiów w Łodzi znajdują się: Kierunek lekarski, Kierunek lekarsko-dentystyczny, Psychologia, Informatyka, Prawo oraz Informatyka stosowana. Ponadto, dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się między innymi: Fizjoterapia, Zarządzanie, Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, Marketing, Finanse i rachunkowość oraz Biologia kryminalistyczna.

Które kierunki były najbardziej oblegane? Biorąc pod uwagę liczbę osób na jedno miejsce wyróżnić należy takie kierunki jak: Kierunek lekarsko dentystyczny, Psychologia UŁ, Business Management - studia w języku angielskim oraz Biologia kryminalistyczna. Dużą popularnością cieszyły się także: Zarządzanie, Kierunek lekarski oraz Marketing.

 

Uniwersytet Medyczny. Tutaj rządzi Kierunek lekarski

Kierunek lekarski zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia, ale ostatnimi czasy wyrósł na prawdziwego lidera popularności spośród wszystkich kierunków dostępnych na łódzkich uczelniach, bowiem chęć studiowania zgłosiło 5200 kandydatów. Oznacza to, że o jedno miejsce ubiegało się 10 osób.

Kolejnym kierunkiem, który również zdominował rekrutacyjne plebiscyty był Kierunek lekarsko- dentystyczny, na który aplikowało 2100 kandydatów, a na jedno miejsce ubiegało się aż 17 osób. Na dalszych pozycjach znalazły się jeszcze takie kierunki jak: Fizjoterapia, Farmacja, a także Analityka Medyczna.

Uniwersytet Medyczny oferuje 15 kierunków kształcenia. Łącznie dokonano ponad 16,5 tysiąca aplikacji, a uczelnia przygotowała prawie 3 tysiące miejsc dla nowych studentów. Obecnie, kształci się w nim ok. 9000 studentów, w tym 900 studentów zagranicznych, realizujących anglojęzyczne programy nauczania.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:
 • Lekarski: 5200 kandydatów
 • Lekarsko-dentystyczny: 2100 kandydatów 
 • Fizjoterapia: 720 kandydatów
 • Farmacja: 540 kandydatów
 • Analityka medyczna: 385 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

 

 

Uniwersytet Łódzki przyciąga Psychologią

Uniwersytet Łódzki należy do grona najpopularniejszych i najchętniej wybieranych uczelni. Trudno się temu dziwić, bowiem UŁ niemal co roku modyfikuje i urozmaica oferty dydaktyczne. Niezależnie jednak od wprowadzanych zmian, w zestawieniu najpopularniejszych kierunków króluje Psychologia, na którą w tym roku zgłosiło 1726 osób.

Na podium znalazły się jeszcze: Prawo oraz Filologia angielska, a dalsze pozycje w notowaniu zajęły między innymi: Zarządzanie, Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, Marketing, Finanse i rachunkowość, a także Biologia kryminalistyczna, Informatyka, Inwestycje i nieruchomościLingwistyka dla biznesu Logistyka - profil praktyczny.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Łódzkim:
 • Psychologia: 1726 kandydatów
 • Prawo: 1074 kandydatów
 • Filologia angielska: 991 kandydatów
 • Zarządzanie: 628 kandydatów
 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji: 609 kandydatów
 • Marketing: 597 kandydatów
 • Finanse i rachunkowość: 573 kandydatów
 • Biologia kryminalistyczna: 546 kandydatów
 • Informatyka: 545 kandydatów
 • Inwestycje i nieruchomości: 484 kandydatów
 • Lingwistyka dla biznesu: 447 kandydatów
 • Logistyka - profil praktyczny: 438 kandydatów
 • Informatyka - studia inżynierskie: 430 kandydatów
 • Finanse i biznes międzynarodowy: 410 kandydatów
 • Stosunki międzynarodowe: 401 kandydatów
 • Filologia hiszpańska z językiem angielskim: 386 kandydatów
 • Pedagogika: 384 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

A jak przedstawia się zestawienie, w którym brana pod uwagę jest liczba kandydatów na jedno miejsce? Nie różni się znacznie od powyższego, bowiem otwiera je Psychologia, a na kolejnych miejscach uplasowały się: Business ManagementBiologia kryminalistyczna i Zarządzanie.

 

Uniwersytet Łódzki - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Psychologia: 17,26 kandydatów
 • Business Management - studia w języku angielskim: 12,15 kandydatów
 • Biologia kryminalistyczna: 12,13 kandydatów
 • Zarządzanie: 10,47 kandydatów
 • Marketing: 9,95 kandydatów
 • Filologia angielska: 9,91 kandydatów
 • Stosunki międzynarodowe: 8,02 kandydatów
 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji: 7,61 kandydatów
 • Nowe media i kultura cyfrowa: 7 kandydatów
 • Filologia hiszpańska z językiem angielskim: 6,43 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

 

 

Politechnika Łódzka – niezagrożona Informatyka

Informatyka od lat króluje w zestawieniach popularności i trudno wskazać dziedzinę, która mogłaby zepchnąć ją z najwyższego miejsca podium. Przykładem informatycznej dominacji jest bez wątpienia Politechnika Łódzka, bowiem największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się zarówno polskojęzyczne, jak i anglojęzyczne kierunki z obszaru studiów informatycznych.

W zestawieniu najpopularniejszych kierunków według ogólnej liczby zgłoszeń znalazły się: Informatyka, Informatyka stosowana, Automatyka i robotyka, Computer ScienceArchitektura, a także Logistyka. Natomiast w zestawieniu odnotowującym liczbę kandydatów na jedno miejsce znalazły się: Computer Science, Business Studies, Information Technology, Zarządzanie, Business, Society and Technology, Automatyka i robotyka oraz Informatyka.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Łódzkiej:
 • Informatyka: 1145 kandydatów
 • Informatyka stosowana: 1046 kandydatów
 • Automatyka i robotyka: 421 kandydatów
 • Computer Science: 391 kandydatów
 • Architektura: 367 kandydatów
 • Logistyka: 363 kandydatów
 • Budownictwo: 348 kandydatów
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji: 313 kandydatów
 • Zarządzanie: 290 kandydatów
 • Automatyka i sterowanie robotów: 272 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Politechnika Łódzka kierunki studiów

 

Akademia Sztuk Pięknych. Projektowanie graficzne i animacja na czele

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego należy do najpopularniejszych uczelni artystycznych w kraju. W tym roku największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się takie kierunki jak: Animacja, Projektowanie graficzne, Grafika, Projektowanie ubioru oraz Fotografia i multimedia.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Animacja: 13 kandydatów
 • Projektowanie graficzne: 11 kandydatów
 • Grafika: 7 kandydatów 
 • Projektowanie ubioru: 6 kandydatów 
 • Fotografia i multimedia: 5 kandydatów 

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi kierunki studiów

 

 

Akademia Muzyczna. Najwięcej chętnych do występów estradowych

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów każdego roku wsłuchuje się w marzenia kandydatów, którzy pragną tworzyć, realizować, wykonywać, kształcić. Najpopularniejsze specjalności w Akademii Muzycznej w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń to: Sztuki sceniczne, Instrumentalistyka oraz Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku. 

 

Najpopularniejsze specjalności w Akademii Muzycznej w Łodzi:
 • Sztuki sceniczne: 230 kandydatów
 • Instrumentalistyka: 182 kandydatów
 • Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku: 118 kandydatów
 • Kompozycja i teoria muzyki: 44 kandydatów
 • Jazz i muzyka estradowa: 25 kandydatów
*Najpopularniejsze specjalności 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według liczby ogólnej liczby zgłoszeń

Sprawdź Akademia Muzyczna w Łodzi kierunki studiów

 

 

Kierunki studiów w Łodzi

Kandydaci na studia w Łodzi podczas rekrutacji 2024/2025 do wyboru ponad 260 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (106 kierunków), niestacjonarnych (56 kierunków) oraz online (46 kierunków).

sprawdź kierunki studiów w Łodzi - wyszukiwarka

 

Kierunki studiów w Łodzi - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Administracja - studia online
 • Advanced biobased and bioinspired materials
 • Aktorstwo
 • Aktuariat i analiza finansowa
 • Analityka biznesu
 • Analityka chemiczna
 • Analityka medyczna
 • Analiza danych
 • Animacja
 • Archeologia
 • Architektura
 • Architektura wnętrz
 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka i sterowanie robotów
 • Automatyzacja procesów biznesowych - bpa
 • Bankowość i finanse cyfrowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe - studia online
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online
 • Biogospodarka zrównoważona
 • Biologia
 • Biologia kryminalistyczna
 • Biomedical engineering and technologies
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 • Biotechnologia
 • Biżuteria
 • Budownictwo
 • Business and digital analytics
 • Business management
 • Business studies
 • Business, society and technology
 • Business, society and technology - ścieżka angielska
 • Business, society and technology - ścieżka angielsko-francuska
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 • Chemia materiałów i nanotechnologia
 • Chemia w kryminalistyce
 • Computer science
 • Computer science and information technology
 • Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
 • Design w biznesie
 • Dietetyka
 • Dietetyka - studia online
 • Digital communication and social media for management
 • Dyrygentura
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online
 • Dziennikarstwo międzynarodowe
 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • E-historia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekomiasto
 • Ekonometria i analityka danych
 • Ekonomia
 • Ekonomia - studia online
 • Ekonomia studia w języku angielskim
 • Ekotechnologie i bioprocesy
 • Electronic and telecommunication engineering
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektroradiologia
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Energy systems in the built environment
 • Environmental management
 • Etnologia i antropologia kulturowa
 • Europeistyka
 • Farmacja
 • Film i fotografia
 • Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
 • Filologia
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska - studia online
 • Filologia germańska
 • Filologia germańska - studia online
 • Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
 • Filologia hiszpańska z językiem angielskim
 • Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • Filologia polska
 • Filologia polska - studia online
 • Filologia romańska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia słowiańska
 • Filologia włoska
 • Filozofia
 • Finance and accounting
 • Finanse i biznes międzynarodowy
 • Finanse i inwestycje
 • Finanse i rachunkowość
 • Finanse i rachunkowość - studia online
 • Fizjoterapia
 • Fizyka
 • Fizyka techniczna
 • Fotografia i multimedia
 • Future mobility
 • Geodezja i kartografia
 • Geografia
 • Geoinformacja
 • Geomonitoring
 • Gospodarka przestrzenna
 • Grafika
 • Grafika - studia online
 • Grupa kierunków finanse i rachunkowość
 • Grupa kierunków zarządzanie
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Human-computer interaction
 • Industrial biotechnology
 • Informacja w środowisku cyfrowym
 • Information technology
 • Informatologia z biznesowym językiem angielskim
 • Informatyka
 • Informatyka - studia online
 • Informatyka ekonomiczna
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka w ochronie środowiska
 • Instrumentalistyka
 • International and political studies
 • International cultural studies
 • International marketing
 • Inwestycje i nieruchomości
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria chemiczna i biochemiczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria ochrony środowiska
 • Inżynieria produkcji
 • Inżynieria środowiska w budownictwie
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • Jazz i muzyka estradowa
 • Kierunek lekarski (medycyna)
 • Kierunek lekarski w ramach limitu mon
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
 • Kompozycja i teoria muzyki
 • Kosmetologia
 • Kosmetologia - studia online
 • Kryminologia
 • Kryminologia - studia online
 • Kultura i sztuka współczesna
 • Kulturoznawstwo
 • Kulturoznawstwo - studia online
 • Leśnictwo
 • Lingwistyka dla biznesu
 • Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
 • Logistics
 • Logistyka
 • Logistyka - studia online
 • Logistyka w biznesie
 • Logistyka w gospodarce
 • Logopedia
 • Logopedia z audiologią
 • Malarstwo
 • Management
 • Management and finance
 • Marketing
 • Marketing i sprzedaż
 • Marketing w przemyśle
 • Master in mechanical engineering
 • Master of business studies
 • Master of operations management
 • Master’s degree in women’s and gender studies
 • Matematyka
 • Matematyka stosowana
 • Mathematical methods in data analysis
 • Mechanical engineering
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Media audiowizualne i kultura cyfrowa
 • Menedżer żywności i żywienia
 • Międzynarodowe studia kulturowe
 • Mikrobiologia
 • Modelling and data science
 • Muzyka w mediach i produkcja muzyki
 • Muzykoterapia
 • Nanotechnologia
 • Nauczanie chemii
 • Nowe media
 • Nowe media i kultura cyfrowa
 • Ochrona środowiska
 • Okcydentalistyka
 • Optometria
 • Optyka okularowa
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Papiernictwo i poligrafia
 • Pedagogika
 • Pedagogika - studia online
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo - studia online
 • Pielęgniarstwo pomostowe
 • Pielęgniarstwo pomostowe - studia online
 • Planowanie i organizacja przestrzeni
 • Planowanie przestrzenne
 • Politologia
 • Politologia - studia online
 • Polityka społeczna
 • Położnictwo
 • Praca socjalna
 • Praca socjalna - studia online
 • Prawo
 • Prawo - studia online
 • Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie
 • Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online
 • Prawo nowych technologii
 • Prawo podatkowe i rachunkowość
 • Prawo zatrudnienia - kadry i płace
 • Produkcja teatralna i organizacja widowisk
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie ubioru
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 • Psychologia
 • Psychologia - studia online
 • Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie
 • Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Ratownictwo medyczne
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 • Reżyseria
 • Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
 • Rzeźba
 • Smart manufacturing
 • Socjologia
 • Sprzedaż i marketing
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia azjatyckie
 • Studia polskie z językiem angielskim
 • Studia polsko-niemieckie
 • Studium aktorskie
 • Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
 • Sztuki sceniczne
 • Taniec
 • Techniki dentystyczne
 • Technologia chemiczna
 • Technologia kosmetyków
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Tkanina i stylizacja wnętrz
 • Translatoryka
 • Transport
 • Transport - studia online
 • Turystyka i rekreacja
 • Turystyka i rekreacja - studia online
 • Turystyka zrównoważona
 • Twórcze pisanie
 • Włókiennictwo
 • Włókiennictwo i przemysł mody
 • Wojskoznawstwo
 • Wychowanie fizyczne i zdrowotne
 • Wzornictwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie - studia online
 • Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie miastem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zdrowie publiczne
 

Nowe kierunki studiów w Łodzi - rekrutacja 2023/2024

 

Uniwersytet Łódzki

 1. Prawo nowych technologii 
 2. Master’s degree in women’s and gender studies

 

Politechnika Łódzka

 1. Ekotechnologie i bioprocesy,
 2. Marketing w przemyśle i Business,
 3. Smart Manufacturing
 4. Society and Technology
 5. Zarządzanie produkcją

 

Uczelnie w Łodzi

uczelnia status adres
Uniwersytet Łódzki publiczna

ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

tel.: +48 (42) 635-40-00

e-mail: rektor@uni.lodz.pl

www: www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi publiczna

al. Kościuszki 4

90-419 Łódź

tel.: +48 (42) 272-58-03

e-mail: rektor@umed.lodz.pl

www: www.umed.pl 

Politechnika Łódzka publiczna

ul. Ks. I. Skorupki 10/12

90-924 Łódź

tel.: +48 (42) 631-20-01

e-mail: rector@adm.p.lodz.pl

www: www.p.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi publiczna

ul. Wojska Polskiego 121

91-726 Łódź

tel.: +48 (42) 254-75-98,

e-mail: rektorat@asp.lodz.pl

www: www.asp.lodz.pl

Akademia Muzyczna w Łodzi publiczna

ul. Gdańska 32

90-716 Łódź

tel.: +48 (42) 662-16-01

e-mail: rektorat@amuz.lodz.pl

www: www.amuz.lodz.pl

Szkoła Filmowa publiczna

ul. Targowa 61/63

90-323 Łódź

tel.: +48 (42) 275-58-00

e-mail: rektorat@filmschool.lodz.pl

www: www.filmschool.lodz.pl

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi kościelna

ul. św. Stanisława Kostki 14

90-457 Łódź

tel.: +48 (42) 664 88 88

e-mail: wsd@wsd.lodz.pl

www: www.wsd.lodz.pl

AKADEMIA HUMANISTYCZNO - EKONOMICZNA W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

tel.: +48 (42) 631-58-00,

e-mail: uczelnia@ahe.lodz.pl

www: www.ahe.lodz.pl

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Piotrkowska 278

90-361 Łódź

tel.: +48 (42) 683-44-22

e-mail: uczelnia@wsbinoz.pl

www: www.wsbinoz.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I INFORMATYKI W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Wróblewskiego 18, 

93-578 Łódź  

telefon: 42 639 91 10

telefon: 501 016 524

e-mail: dziekanat@wsfi.pl

www: www.wsfi.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA SZTUKI I PROJEKTOWANIA W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Targowa 65, 

90-324 Łódź

Telefon komórkowy: +48 570 010 654

dziekanat@wssip.edu.pl

www: www.wssip.edu.pl/

SZKOŁA WYŻSZA EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50 

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

www. www.sweiz.pl

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Kamińskiego 21 

90-229 Łódź

Tel: +48 (42) 232 74 99

e-mail: rektorat@uns.lodz.pl

www: www.uns.lodz.pl

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Rzgowska 17 a

93-008 Łódź

tel.: 42 275 01 00, 42 275 01 01

fax: 42 640 33 55

e-mail: info@wsinf.edu.pl

www: www.wsinf.edu.pl

UCZELNIA ASBIRO

niepubliczna - prywatna

ul. Milionowa 12,

93-193 Łódź

WYŻSZA SZKOŁA COSINUS W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Wólczańska 81

90-515 Łódź, 

tel. (0-42) 636-33-66

dziekanat@ws.cosinus.pl

www. ws.cosinus.pl/

WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź,

Telefony: 42 684 14 74, 689 72 10

e-mail: dziekanat@wssm.edu.pl

www: www.wssm.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Klaretyńska 9

91-117 Łódź

tel. kom. 780-11-45-32

www: wsbw.pl

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Wileńska 53/55, 

94-016 Łódź

tel. (42) 687 00 44

uczelnia@wskinfo.pl

www: wyzszaszkolakosmetyki.pl

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Rewolucji 1905 r. nr 44

piętro I pok. 108

90-213 Łódź

mail: rektorat@wshwz.edu.pl

www: www.wshwz.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ŁODZI

niepubliczna - prywatna

ul. Stefana Jaracza 70

90-515 Łódź

tel. kon. (42) 636 51 62

e-mail: rektorat@wszlko.edu.pl

www: wszlko.edu.pl

 

 

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - rekrutacja 2024/2025

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Harmonogram rekrutacji - uczelnie w Łodzi

Studia I stopnia i jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Studia stacjonarne od 15.04.2024
do 30.09.2024
od 15.04.2024
do 30.09.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 15.04.2024
do 30.09.2024
od 15.04.2024
do 30.09.2024
więcej
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Studia stacjonarne od 01.05.2024
do 31.05.2024
od 01.05.2024
do 31.05.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 01.05.2024
do 31.05.2024
od 01.05.2024
do 31.05.2024
więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi od 06.05.2024 do 26.05.2024 od 06.05.2024
do 26.05.2024
więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi od 01.04.2024 więcej
Politechnika Łódzka Studia stacjonarne od 18.06.2024
do 10.07.2024
od 03.09.2024
do 16.09.2024
od 03.09.2024
do 11.09.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 18.06.2024
do 10.07.2024
od 03.09.2024
do 16.09.2024
więcej
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uczelnia ASBIRO
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zawodowa w Łodzi
Zwiń

* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.

Rekrutacja na uczelnie w Łodzi

Zwiń

Kierunki studiów w Łodzi

Kierunki studiów - Łódź: znaleziono 259

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
Aktorstwo jednolite stacjonarne
Aktuariat i analiza finansowa I stopnia stacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i sterowanie robotów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo narodowe - studia online I stopnia, II stopnia online

Aktualności rekrutacyjne

Uczelnie w Łodzi

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunki studiów: 69 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów: 109 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 10

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 64 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 8 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Muzyczna w Łodzi

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Nadchodzące wydarzenia