Rekrutacja na studia 2024 w Trójmieście - Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Rekrutacja na studia 2024 w Trójmieście - Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Rekrutacja na studia 2024 w Trójmieście - Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Rekrutacja na studia

w Trójmieście 2024

Odkryj kierunki na gdańskich, gdyńskich i sopockich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rekrutacja na studia 2024/2025 - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT - TRÓJMIASTO

Rekrutacja na 21 trójmiejskich uczelni na studia 2024/2025 przeprowadzona zostanie online w terminie od marca do września 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca na 214 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Tegoroczni kandydaci na studia w Trójmieście mogą aplikować na studia pierwszego stopnia na 161 kierunków studiów stacjonarnych i 61 kierunków studiów niestacjonarnych. W ramach studiów drugiego stopnia czeka na nich 124 kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych oraz 52 kierunki prowadzone na studiach niestacjonarnych.

Kandydaci na studia w Trójmieście mogą aplikować na 8 uczelni publicznych oraz 13 niepublicznych szkół wyższych.

 

Nowe kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie:

 • projektowanie gier historycznych (UG)
 • global studies (UG)
 • technologie przemysłu 5.0 (PG)
 • rachunkowość (SANS)
 • dietetyka (WSAIB)
 • psychologia (WSAIB)
 • informatyka (WSAIB)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku)
 • finance and accounting (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku)
 • marketing i sprzedaż (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku)
 • pielęgniarstwo (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku)
 • transport spedycja logistyka (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku)
 • psychologia (Uniwersytet WSB Merito Gdynia)
 • transport spedycja logistyka (Uniwersytet WSB Merito Gdynia)

 

Dowiedz się więcej

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie 2024/2025

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

terminy rekrtuacji na studia

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2024 w popularnych uczelniach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie:

 • Uniwersytet Gdański: od 06.2024 do 09.2024
 • Politechnika Gdańska: od 06.05.2024 do 07.2024
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: od 05.2024
 • Gdański Uniwerstytet Medyczny: od 13.05.2024 do 26.07.2024
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: od 20.05.2024 do 12.07.2024
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: od 05.2024 do 06.2024
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: do 09.2024

 

Dodatkowa rekrutacja na studia w Trójmieście w uczelniach publicznych potrwa od lipca do września 2024 r. Z kolei kandydaci na uczelnie niepubliczne w Trójmieście mogą składać dokumenty na studia do października 2024 roku.

 

Dodatkowa rekrutacja 2024 na uczelniach w Trójmieście - data:

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: od 07.2024
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: od 09.2024 do 09.2024
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: od 07.2024 do 09.2024
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: od 08.2024 do 09.2024
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 09.2024
 • Politechnika Gdańska: 09.2024
 • Uniwersytet Gdański: 09.2024
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: 09.2024

dodatkowa rekrutacja na studia

Nowe kierunki studiów 2023/2024 w Trójmieście

Oferta dydaktyczna trójmiejskich uczelni publicznych powiększyła się o 18 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają m.in.: budowa maszyn i okrętów, eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych, japonistyka, marine biotechnology, ochrona dóbr kultury i muzealnictwo czy sztuka kreatywnego pisania.

Nowe kierunki studiów 2023 w Trójmieście
 • administracja i biznes
 • budowa maszyn i okrętów
 • computing
 • eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych
 • international business
 • inżynieria odzysku surowców i energii
 • japonistyka
 • kameralistyka
 • logisctics and mobility
 • management
 • marine biotechnology
 • oceanografia fizyczna stosowana
 • ochrona dóbr kultury i muzealnictwo
 • okręty i konstrukcje morskie
 • systemy teleinformatyczne
 • sztuka kreatywnego pisania
 • tourism and hospitality
 • zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Gdańsku, Sopocie i Gdyni

W zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków kształcenia znalazły się: Kierunek lekarski, Psychologia, Informatyka, Automatyka, cybernetyka i robotyka, Budownictwo, Automatyka, robotyka i systemy sterowania, Budownictwo, Automatyka, robotyka i systemy sterowania, Kierunek lekarsko dentystyczny oraz Ekonomia. Ponadto, dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się między innymi: Prawo, Zarządzanie, Filologia angielska oraz Fizjoterapia.

 

Które kierunki były najbardziej oblegane? Biorąc pod uwagę liczbę osób na jedno miejsce wyróżnić należy takie kierunki jak: Kierunek lekarsko dentystyczny, Japonistyka, Informatyka, Zarządzanie, Ekonomia, Skandynawistyka, Zielone technologie, Zarządzanie inżynierskie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Gospodarka przestrzenna oraz Psychologia. Dalsze pozycje w notowaniu zajęły między innymi: Informatyka, Iberystyka, Prawo, Zarządzanie oraz Filologia angielska.

 

Politechnika Gdańska. Więcej chętnych na uczelnię

W postępowaniu kwalifikacyjnym 2023/2024 Politechnika Gdańska odnotowała wzrost zainteresowania, bowiem na studia zgłoszono 31300 aplikacji (w ubiegłorocznej rekrutacji było ich 23127). Politechnika Gdańska przygotowała 5,3 tys. miejsc na 37 kierunkach studiów. Które kierunki okazały się najpopularniejsze?

 

W zestawieniu, w którym brano pod uwagę ogólną liczbę zgłoszeń kandydatów znalazły się: Informatyka, Automatyka, cybernetyka i robotyka, Budownictwo, Automatyka, robotyka i systemy sterowania oraz Ekonomia.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Gdańskiej:
 • Informatyka: 1909 kandydatów
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka: 1573 kandydatów
 • Budownictwo: 1475 kandydatów
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania: 1397 kandydatów
 • Ekonomia: 1357 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

 

Politechnika Gdańska - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:

 • Informatyka: 19,6 kandydatów
 • Zarządzanie: 19,6 kandydatów
 • Ekonomia: 18,1 kandydatów
 • Zielone technologie: 13,5 kandydatów
 • Zarządzanie inżynierskie: 13,5 kandydatów
 • Gospodarka przestrzenna: 12,9 kandydatów
 • Inżynieria danych: 11,6 kandydatów
 • Analityka gospodarcza: 11,5 kandydatów
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji: 10,9 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

Sprawdź Politechnika Gdańska kierunki

 

Uniwersytet Gdański. Informatyka najpopularniejsza

W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Gdański przygotował ponad 11 tys. miejsc na ponad 90 kierunkach studiów. Jak wyglądało postępowanie kwalifikacyjne? W zestawieniu, w którym brano pod uwagę ogólna liczbę zgłoszeń kandydatów znalazły się takie kierunki jak: Psychologia, Prawo oraz Zarządzanie. Jakie liczby świadczą o takich wyborach?

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Gdańskim:
 • Psychologia: 2200 kandydatów
 • Prawo: 1300 kandydatów
 • Zarządzanie: ponad 1100 kandydatów
 • Filologia angielska: ponad 1000 kandydatów
 • Ekonomia: ponad 1000 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Gdański - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:

 • Japonistyka: 20 kandydatów
 • Skandynawistyka (norweska lub szwedzka ścieżka językowa): 14 kandydatów
 • Kryminologia: 13 kandydatów
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 13 kandydatów
 • Psychologia: 12 kandydatów
 • Informatyka - profil ogólnoakademicki: 11 kandydatów
 • Iberystyka: 10 kandydatów
 • Zarządzanie instytucjami artystycznymi menedżerska: 10 kandydatów
 • Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej: 10 kandydatów
 • Filologia angielska: 9 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

Sprawdź Uniwersytet Gdański kierunki

 

Uniwersytet Morski. Wyjątkowy rok akademicki

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UMG ubiegało się 2478 kandydatów. Uniwersytet Morski w Gdyni świętował nie tylko duże zainteresowanie studiami w tej uczelni. Mówiąc o naborze na studia należy odnotować, że w gronie najpopularniejszych kierunków kształcenia znalazły się: Zarządzanie, Transport oraz Nawigacja. Jakie liczby potwierdzają wybory kandydatów?

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni:
 • Zarządzanie: 708 kandydatów 
 • Transport: 414 kandydatów 
 • Nawigacja: 342 kandydatów 
 • Informatyka: 314 kandydatów  
 • Mechanika i Budowa Maszyn: 240 kandydatów 
 • Inżynieria Jakości: 136 kandydatów 
 • Elektrotechnika: 133 kandydatów 

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Informatyka: 5,23 kandydatów  
 • Transport: 2,51 kandydatów
 • Zarządzanie: 2,36 kandydatów 
 • Nawigacja: 1,42 kandydatów 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

Sprawdź Uniwersytet Morski w Gdyni kierunki

 

Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierunek lekarski na fotelu lidera

W postępowaniu kwalifikacyjnym 2023/2024 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym wzięło udział łącznie 7500 kandydatów. Największą popularnością cieszył się Kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 29 osób. Liczby te pokazują, że uczelnia odnotowała wzrost zainteresowania o blisko 18 procent w porównaniu z poprzednią rekrutacją. W zestawieniu, w którym brano pod uwagę ogólną liczbę kandydatów znalazły się takie kierunki jak: Kierunek lekarsko-dentystyczny, Fizjoterapia, Farmacja, Psychologia zdrowia, a także Analityka medyczna.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:
 • Kierunek lekarski: 4148 kandydatów 
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny: 1 365 kandydatów 
 • Fizjoterapia: 639 kandydatów 
 • Farmacja: 527 kandydatów 
 • Psychologia zdrowia: 516 kandydatów 
 • Analityka medyczna: 350 kandydatów 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Gdański Uniwersytet Medyczny - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny: 29 kandydatów 
 • Kierunek lekarski: 13 kandydatów 
 • Psychologia zdrowia: 10 kandydatów 
 • Fizjoterapia: 9 kandydatów 
 • Analityka medyczna: 6 kandydatów 
 • Farmacja: 3 kandydaci

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

Sprawdź Gdański Uniwersytet Medyczny kierunki

 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Fizjoterapia najpopularniejsza

Fizjoterapia zaczyna dominować w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez uczelnie o profilu sportowym i wychowania fizycznego. Taki trend potwierdza między innymi postępowanie kwalifikacyjne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, bowiem na Fizjoterapię zgłosiło się 601 kandydatów, zostawiając w tyle pozostałe kierunki kształcenia. W gronie popularnych kierunków znalazły się również: Dietetyka w Sporcie i Rekreacji, Kosmetologia oraz Trener Personalny i Fitness.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego:
 • Fizjoterapia: 601 kandydatów
 • Dietetyka w Sporcie i Rekreacji: 262 kandydatów
 • Kosmetologia: 217 kandydatów
 • Trener Personalny i Fitness: 212 kandydatów
 • Wychowanie Fizyczne: 207 kandydatów
 • Sport: 141 kandydatów
 • Turystyka i Hotelarstwo: 139 kandydatów
 • Diagnostyka Sportowa: 117 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

Sprawdź Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku kierunki

 

Akademia Sztuk Pięknych. Grafika najbardziej oblegana

W rekrutacji 2023/2024 na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku najpopularniejszym kierunkiem okazała się Grafika, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 6 osób. Do popularnych kierunków należały także: Intermedia, Fotografia, Wzornictwo oraz Architektura wnętrz.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Grafika: ponad 6 kandydatów
 • Intermediaponad 5 kandydatów
 • Fotografiaponad 4 kandydatów
 • Wzornictwoponad 4 kandydatów
 • Architektura wnętrzponad 4 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku kierunki

 

Akademia Marynarki Wojennej. Kandydaci z nawigacją

Postępowanie kwalifikacyjne 2022/2023 w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni zdecydowanie zwyciężył kierunek Nawigacja.

 

Ponadto, w zestawieniu, w którym brano pod uwagę ogólna liczbę zgłoszeń znalazły się: nawigacja, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, mechatronika. Jakie liczby towarzyszyły wyborom kandydatów?

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Marynarki Wojennej:
 • Nawigacja: 231 kandydatów 
 • Systemy info. w bezpieczeństwie: 102 kandydatów 
 • Mechatronika: 45 kandydatów 
 • Mechanika i budowa maszyn: 36 kandydatów 
 • Informatyka: 20 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

A które kierunki należały do grona najbardziej obleganych? W zestawieniu znalazły się: Nawigacja, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, Informatyka.

 

 • Nawigacja – 5,25 osób na miejsce,
 • Mechanika i budowa maszyn – 3,27 osób na miejsce,
 • Mechatronika – 2,81 osób na miejsce,
 • Systemy informacyjne w bezpieczeństwie – 2,42 osób na miejsce,
 • Informatyka – 0,90 osób na miejsce.

Sprawdź Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kierunki

 

 

Kierunki studiów w Trójemieście

Kandydaci na studia w Trójmieście podczas rekrutacji 2024/2025 do wyboru ponad 200 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (201 kierunków), niestacjonarnych (80 kierunków) oraz online (18 kierunków).

sprawdź kierunki studiów w Trójmieście - wyszukiwarka

 

Kierunki studiów w GDAŃSKU, GDYNI i SOPOCIE (Trójmiasto) - rekrutacja 2024/2025

 • administracja
 • administracja - studia online
 • aktywność fizyczna i terapia środowiskowa
 • akwakultura - biznes i technologia
 • amerykanistyka
 • analityka gospodarcza
 • analityka medyczna
 • archeologia
 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • architektura przestrzeni kulturowych
 • architektura wnętrz
 • automatyka i robotyka
 • automatyka, cybernetyka i robotyka
 • automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
 • bezpieczeństwo morskie
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo zdrowotne
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biologia medyczna
 • biotechnologia
 • biznes chemiczny
 • biznes i technologia ekologiczna
 • budownictwo
 • business and languages
 • chemia
 • chemia budowlana
 • cosmetology
 • criminology and criminal justice
 • cultural communication
 • diagnostyka sportowa
 • dietetyka
 • dietetyka w sporcie i rekreacji
 • dyplomacja
 • dyrygentura
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekonomia
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektroradiologia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • english philology
 • etnofilologia kaszubska
 • etnologia
 • farmacja
 • filologia
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia romańska i iberystyka
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • finanse i ekonomia w biznesie
 • finanse i rachunkowość
 • finanse i rachunkowość - studia online
 • finanse i rachunkowość acca
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • fizyka techniczna
 • fotografia
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geodezja i kartografia
 • geografia
 • geografia fizyczna z geoinformacją
 • geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
 • grafika
 • historia
 • historia sztuki
 • hydrografia morska
 • iberystyka
 • informatyka
 • informatyka - studia wojskowe
 • informatyka i ekonometria
 • instrumentalistyka
 • intermedia
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria danych
 • inżynieria i technologie nośników energii
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczno-medyczna
 • inżynieria morska i brzegowa
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria zarządzania
 • jazz i muzyka estradowa
 • kierunek lekarski (medycyna)
 • kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
 • kompozycja i teoria muzyki
 • korozja
 • kosmetologia
 • krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • kryminologia
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana
 • logistics - studia online
 • logistyka
 • logistyka - studia online
 • logistyka - studia wojskowe
 • logopedia
 • malarstwo
 • management
 • management - studia online
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
 • mechatronika
 • mechatronika - studia wojskowe
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • modelowanie matematyczne i analiza danych
 • multimedia i grafika komputerowa
 • nanotechnologia
 • nanotechnology
 • nauki o jakości
 • nawigacja
 • nawigacja - studia wojskowe
 • niemcoznawstwo
 • ocean engineering
 • oceanografia
 • oceanotechnika
 • ochrona środowiska
 • ochrona zasobów przyrodniczych
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • podatki i doradztwo podatkowe
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo w administracji i gospodarce
 • prawo w biznesie
 • produkcja form audiowizualnych
 • projektowanie i budowa jachtów
 • przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • psychologia zdrowia
 • quantum information technology
 • ratownictwo medyczne
 • religioznawstwo
 • rosjoznawstwo
 • rzeźba
 • sinologia
 • skandynawistyka
 • slawistyka
 • socjologia
 • sport
 • sprawność fizyczna w siłach specjalnych
 • stosunki międzynarodowe
 • studia bałkańskie
 • studia menedżersko - prawne
 • studia menedżersko - psychologiczne
 • studia menedżersko - psychologiczne - studia online
 • studia wschodnie
 • systemy informacyjne w bezpieczeństwie
 • systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe
 • techniki dentystyczne
 • technologia chemiczna
 • technologie kosmiczne i satelitarne
 • technologie wodorowe i elektromobilność
 • telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
 • terapia zajęciowa
 • transport
 • transport i logistyka
 • trener personalny i fitness
 • turystyka i hotelarstwo
 • turystyka i rekreacja
 • ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
 • wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
 • wiedza o teatrze
 • wojsko w systemie służb publicznych
 • wokalistyka
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich
 • zarządzanie - studia online
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi
 • zarządzanie instytucjami służby zdrowia
 • zarządzanie inżynierskie
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • zarządzanie w sporcie
 • zdrowie publiczne
 • zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
 • zdrowie środowiskowe
 • zdrowie środowiskowe i bhp
 • zielone technologiehp
 • zielone technologie

 

Nowe kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - rekrutacja 2023/2024

Akademia Muzyczna w Gdańsku

 • kameralistyka

 

Politechnika Gdańska

 • budowa maszyn i okrętów 
 • inżynieria odzysku surowców i energii 
 • okręty i konstrukcje morskie

 

Uniwersytet Gdański

 • international business
 • japonistyka
 • logisctics and mobility
 • marine biotechnology
 • oceanografia fizyczna stosowana
 • ochrona dóbr kultury i muzealnictwo
 • sztuka kreatywnego pisania
 • tourism and hospitality
 • zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

 • eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych
 • systemy teleinformatyczne

 

Rekrutacja na studia 2024/2025 w GDAŃSKU, GDYNI, SOPOCIE - TRÓJMIEŚCIE

Uczelnie w GDAŃSKU, GDYNI i SOPOCIE (Trójmiasto) - rekrutacja 2024/2025

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Harmonogram rekrutacji - uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Studia I stopnia i jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Ateneum w Gdańsku Studia stacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni więcej
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku od 13.05.2024 do 14.06.2024 więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Studia stacjonarne od 11.06.2024
do 01.07.2024
od 11.06.2024
do 01.07.2024
od 10.07.2024
do 18.07.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 02.09.2024
do 08.09.2024
od 02.09.2024
do 08.09.2024
więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku od 20.05.2024 do 12.07.2024 od 20.05.2024
do 12.07.2024
więcej
Gdańska Szkoła Wyższa
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia w Gdańsku)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Zwiń

* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.

Rekrutacja na uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Zwiń

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Kierunki studiów - Gdańsk | Gdynia | Sopot: znaleziono 234

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Administracja i biznes II stopnia niestacjonarne
Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo morskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce I stopnia stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 29 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 116 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Kierunki studiów: 1 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 8 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Gdańska

Kierunki studiów: 42 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Nadchodzące wydarzenia