Inżynieria tworzenia gier komputerowych

Inżynieria tworzenia gier komputerowych

Inżynieria tworzenia gier komputerowych

Studia w Warszawie

inżynieria tworzenia gier komputerowych

Odkryj studia inżynieria tworzenia gier komputerowych w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować


 

 

Inżynieria tworzenia gier komputerowych studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Inżynieria tworzenia gier komputerowych to ścieżka kształcenia, która poświęcona jest zagadnieniom z zakresu m.in. metodyki projektowania i testowania gier komputerowych. W trakcie nauki studenci szkolą się w zakresie np.: prototypowania mechanik gier, projektowania gier komputerowych, a także kierowania zespołem odpowiedzialnym za produkcję gry komputerowej.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani m.in. do projektowania i balansowania złożonych gier z dynamiczną rozgrywką, a także projektowania i programowania multiplayera. Ponadto studia na inżynierii tworzenia gier komputerowych pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie np. pełnego procesu produkcji i publikacji gier komputerowych.

Osoby, które ukończyły inżynierię tworzenia gier komputerowych, są w szczególności przygotowanie do samodzielnej lub zespołowej pracy np. w branży rozrywki komputerowej. Specjalistyczna wiedza oraz praktyczne umiejętności pozwalają absolwentom tej ścieżki kształcenia na podjęcie pracy na stanowisku np. programisty, twórcy gier, projektanta czy developera.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Inżynieria tworzenia gier komputerowych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

W programie inżynierii tworzenia gier komputerowych znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: projektowaniu, tworzeniu i integrowaniu gier komputerowych. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie nie tylko poprawnego programowania gier, ale również tworzenia ciekawych rozgrywek i planowania interesujących rozwiązań fabularnych w grach komputerowych. Interdyscyplinarny charakter inżynierii tworzenia gier komputerowych umożliwia studentom rozwinięcie umiejętności m.in. informatycznych, technicznych i narracyjnych.

Studenci tej ścieżki kształcenia poznają np. metodykę projektowania gier komputerowych, a także zasady publikacji gier w różnorodnych środowiskach. Uczelnie w Warszawie, które oferują studentom tę ścieżkę kształcenia, kładą duży nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów – dlatego studenci inżynierii tworzenia gier komputerowych mają okazję m.in. do pracy w zespole projektowym oraz pracy z zaawansowanymi narzędziami informatycznymi.

W programie studiów na inżynierii tworzenia gier komputerowych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Projektowanie oraz balansowanie złożonych gier z dynamiczną rozgrywką
 • Projektowanie i programowanie multiplayera dla projektu zaliczeniowego
 • Produkcja i publikacja gier komputerowych
 • Metodyka projektowania gier komputerowych
 • Projektowanie gier komputerowych
 • Prototypowanie mechaniki gier oraz kierowanie zespołowym projektem zaliczeniowym

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad programowania gier komputerowych; graficznych i fabularnych aspektów tworzenia gier komputerowych; metodyki projektowania gier komputerowych.

Zapotrzebowanie na specjalistów projektujących i programujących gry komputerowe wzrasta wraz z rozwojem środowiska cyfrowego. Wymagania graczy zmieniają się, wobec czego niezbędnym staje się szkolenie inżynierów gotowych do tworzenia nowoczesnych i atrakcyjnych rozwiązani gamingowych. Absolwenci inżynierii tworzenia gier komputerowych mogą aplikować na stanowisko np. programisty lub projektanta.

Absolwent inżynierii technologii tworzenia gier komputerowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • instytucje edukacyjne
 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Inżynieria tworzenia gier komputerowych to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

Studenci informatyki nabywają wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień informatycznych i technologicznych. W trakcie studiów uczestnicy poznają m.in. zasady projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych, baz danych czy sieci komputerowych. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu teoretycznemu absolwenci informatyki mogą prowadzić w przyszłości różnorodne badania naukowe. Ukończenie informatyki umożliwia studentom także np. zapoznanie się z podstawowymi prawami obecnymi w projektowaniu grafiki komputerowej czy symulacji zjawisk fizycznych w grach.

Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są przygotowane do pracy w różnorodnych środowiskach zawodowych. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu absolwenci informatyki mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze rynku. Kompetencje informatyków cenione są m.in. w: marketingu, biznesie, produkcji, medycynie, edukacji czy sztuce. Absolwenci informatyki są gotowi do pracy samodzielnej oraz do pracy w zespołach projektowych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)