Zielona gospodarka/green economy

Zielona gospodarka/green economy

Zielona gospodarka/green economy

Studia w Warszawie

zielona gospodarka

Odkryj studia zielona gospodarka w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Zielona gospodarka/green economy studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na ścieżce kształcenia zielona gospodarka poświęcone są zagadnieniom związanym m.in. z szeroko pojętymi zagrożeniami środowiska naturalnego człowieka, wpływającymi na kształtowanie się współczesnego rynku gospodarczego.

Studenci zielonej gospodarki poznają m.in.: konsekwencje i powody zanieczyszczenia środowiska; zastosowanie surowców naturalnych przez współczesne przedsiębiorstwa; zielone technologie i energię odnawialną; zmian społeczno-gospodarczych, wynikających z pogłębiających się problemów związanych z degradacją środowiska naturalnego. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są świadomi konsekwencji działalności ludzkiej oraz szkodliwych efektów globalnej ekspansji przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych.

Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są kompleksowo przygotowane do pracy w obszarach związanych np. z budowaniem przewagi konkurencyjnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju czy tworzenia warunków umożliwiających człowiekowi symbiozę z jego naturalnym środowiskiem.

Program studiów i przedmioty

Studenci zielonej gospodarki zdobywają wiedzę oraz umiejętności szczególnie w zakresie np. zrównoważonego rozwoju. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: zasadom proekologicznego biznesu; etyce przedsiębiorców; wymogom przyjaznej środowisku działalności gospodarczej; ekologicznej produkcji żywności.

Absolwenci zielonej gospodarki przygotowani są kompleksowo np. do rozwiązywania ekologicznych problemów globalnej ekonomii, z uwzględnieniem jej społecznych, kulturowych i gospodarczych aspektów. Ponadto studenci tej ścieżki kształcenia starają się zrozumieć m.in.: rozwiązania zrównoważonej urbanistyki, zastosowanie energii odnawialnej czy sposoby i powody nowych wzorców konsumpcji.

W programie studiów na zielonej gospodarce znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Wyzwania środowiskowe i społeczne XXI wieku / Globalne problemy ochrony środowiska
 • Etyka w biznesie / Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zielone technologie i energia odnawialna
 • Źródła finansowania zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki
 • Zrównoważony rozwój gospodarki światowej w praktyce
 • Ochrona środowiska i sprawiedliwość społeczna

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu; konsekwencje postępującej degradacji środowiska naturalnego człowieka; sposoby zapobiegania zagrożeniom naturalnym.

Absolwent zielonej gospodarki może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • międzynarodowe korporacje
 • jednostki administracji publicznej
 • agencje rządowe i samorządowe
 • przedsiębiorstwa
 • firmy doradztwa strategicznego
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zielona gospodarka to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku ekonomia.

 

Ekonomia studia w Warszawie

Ekonomia szkoli studentów w zakresie m.in.: analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych; szacowania szans i ryzyka w działalności przedsiębiorstwa; budowania strategii biznesowych; podejmowania decyzji operacyjnych; prowadzenia komunikacji międzynarodowej w zakresie działalności gospodarczej.

Absolwenci ekonomii są przygotowani kompleksowo nie tylko do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale również do pełnienia funkcji np.: kierowniczych, doradczych, analitycznych, organizacyjnych, urzędniczych lub związanych z kontrolą, finansami i rachunkowością czy marketingiem.

Dowiedz się więcej: ekonomia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)