Ekologia miasta - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku ekologia miasta

Odkryj kierunek ekologia miasta w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Ekologia miasta studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku ekologia miasta to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia na kierunku ekologia miasta w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekologia miasta w Lublinie rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 19 września 2022 r. | Ekologia miasta Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Opis kierunku

Studia na kierunku ekologia miasta oferują zdobycie wysokich kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta. Dodatkowo studenci dowiedzą się więcej na temat planowania i projektowania urbanistycznego, biologii organizmów zamieszkujących obszary miejskie czy różnorodności usług ekosystemowych.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem rozwiązań proekologicznych.

 

czytaj dalej wszystko o Ekologia miasta - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek ekologia miasta

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ekologia miasta stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekologia miasta w Lublinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ekologia miasta:

 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekologia miasta w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku ekologia miasta w Lublinie?

Wybierając studia na kierunku ekologia miasta masz możliwość uzyskania holistycznego spojrzenia na miasto jako system ekologiczny, w którym rozmaite rozwiązania przestrzenne, urbanistyczne oraz społeczno-gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody. Program zajęć został przygotowany w taki sposób, aby przygotować studentów do podejmowania różnego rodzaju działań związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych współczesnego miasta. Dodatkowo celem kształcenia jest nauka studentów, w jaki sposób powinni oni wpływać na kształtowanie zintegrowanej polityki rozwoju miasta z dbałością o ekologię i jakość życia mieszkańców zrównoważonych i odpornych miast.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekologia miasta możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku ekologia miasta zdobędziesz szeroką wiedzę na temat budowy, funkcjonowania i klasyfikacji organizmów żywych, ochrony powietrza i modelowania emisji, koncepcji systemów ekologicznych miast, założeń planowania przestrzennego w Polsce, a także technologii oczyszczania i zagospodarowania wód i ścieków. W Twoim planie zajęć pojawią się takie przedmioty, jak np. hydrologia i hydrografia miasta, ekologia człowieka, modelowanie przestrzeni miasta, awifauna w krajobrazie miejskim, agrokultura miejska czy inteligentne miasto. Ponadto nabędziesz cennych umiejętności w zakresie wyjaśniania procesów zachodzących w środowisku oraz zagrożeń wynikających z działalności człowieka, kształtowania środowiska miejskiego zgodnie ze współczesnymi trendami urbanistycznymi, a także wykonywania pomiarów i podstawowych prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych dla prac planistycznych.

Ile trwają studia na kierunku ekologia miasta w Lublinie?

Studia na kierunku ekologia miasta trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Ekologia miasta w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku ekologia miasta w Lublinie?

Jako absolwent studiów na kierunku ekologia miasta będziesz kompleksowo przygotowany do podejmowania działań związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych współczesnego miasta. Z powodzeniem będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego, a także w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekologia miasta:

 • jednostki administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • firmy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zajmujące się projektowaniem rozwiązań proekologicznych.
 • prowadzenie działalności gospodarczej związanej m.in. z sektorem usług i konsultacji środowiskowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekologia miasta Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekologia miasta Lublin studia stacjonarne

Kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

nawigacja
Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia