Ekologia miasta - Lublin

Ekologia miasta - Lublin

Studia na kierunku ekologia miasta w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ekologia miasta stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

29.01.2024

Ekologia miasta studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Studia na kierunku ekologia miasta to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Ekologia miasta - Lublin
Studia na kierunku ekologia miasta w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekologia miasta w Lublinie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Ekologia miasta Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Lublinie 2024/2025 na kierunku ekologia miasta możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP).
 
Opis kierunku

Ekologia miasta to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy różne dziedziny wiedzy, umożliwiając zdobycie zaawansowanych kwalifikacji w obszarze zrównoważonego rozwoju miast. Program obejmuje tematy związane z planowaniem urbanistycznym, biologią organizmów miejskich, problematyką społeczną, usługami ekosystemowymi, inteligentnym rozwojem miast oraz proekologiczną ochroną przed szkodliwymi organizmami. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, planowania przestrzennego, i projektowania, co pozwala im spojrzeć na miasto jako kompleksowy system ekologiczny.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku ekologia miasta pracują w administracji państwowej, samorządach, firmach, organizacjach pozarządowych czy stowarzyszeniach, angażując się w projektowanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań dla miast. Odnajdą się również w  organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem rozwiązań proekologicznych. Zdobyte umiejętności otwierają również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obszarze usług i konsultacji środowiskowych.  

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekologia miasta w Lublinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku ekologia miasta:

 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ekologia miasta w Lublinie?

Wybierając studia na kierunku ekologia miasta masz możliwość uzyskania holistycznego spojrzenia na miasto jako system ekologiczny, w którym rozmaite rozwiązania przestrzenne, urbanistyczne oraz społeczno-gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody. Program zajęć został przygotowany w taki sposób, aby przygotować studentów do podejmowania różnego rodzaju działań związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych współczesnego miasta. Dodatkowo celem kształcenia jest nauka studentów, w jaki sposób powinni oni wpływać na kształtowanie zintegrowanej polityki rozwoju miasta z dbałością o ekologię i jakość życia mieszkańców zrównoważonych i odpornych miast.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekologia miasta możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku ekologia miasta zdobędziesz szeroką wiedzę na temat budowy, funkcjonowania i klasyfikacji organizmów żywych, ochrony powietrza i modelowania emisji, koncepcji systemów ekologicznych miast, założeń planowania przestrzennego w Polsce, a także technologii oczyszczania i zagospodarowania wód i ścieków. W Twoim planie zajęć pojawią się takie przedmioty, jak np. hydrologia i hydrografia miasta, ekologia człowieka, modelowanie przestrzeni miasta, awifauna w krajobrazie miejskim, agrokultura miejska czy inteligentne miasto. Ponadto nabędziesz cennych umiejętności w zakresie wyjaśniania procesów zachodzących w środowisku oraz zagrożeń wynikających z działalności człowieka, kształtowania środowiska miejskiego zgodnie ze współczesnymi trendami urbanistycznymi, a także wykonywania pomiarów i podstawowych prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych dla prac planistycznych.

Uczelnie w Lublinie - kierunek ekologia miasta:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku ekologia miasta w Lublinie?

Studia na kierunku ekologia miasta trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Ekologia miasta w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku ekologia miasta w Lublinie?

Jako absolwent studiów na kierunku ekologia miasta będziesz kompleksowo przygotowany do podejmowania działań związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych współczesnego miasta. Z powodzeniem będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego, a także w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekologia miasta:

 • jednostki administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • firmy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zajmujące się projektowaniem rozwiązań proekologicznych.
 • prowadzenie działalności gospodarczej związanej m.in. z sektorem usług i konsultacji środowiskowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekologia miasta Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekologia miasta Lublin studia stacjonarne

Ekologia miasta w Lublinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia