European studies - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku european studies

Odkryj kierunek european studies w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

23.02.2023

European studies studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku european studies to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku european studies w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku european studies w Lublinie rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 22 września 2023 r. | European studies Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Lublinie european studies możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychKatolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS).
Opis kierunku

Studia na kierunku european studies to szansa na zdobycie cennych umiejętność poruszania się po obszarach kluczowych dla integracji europejskiej. W trakcie kształcenia studenci poznają zagadnienia związane z politologią, socjologią, prawem i ekonomią. Co więcej, dzięki anglojęzycznemu programowi studiów, rozwiną też w znacznym stopniu swoje kompetencje językowe oraz poszerzą znajomość specjalistycznego słownictwa.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w międzynarodowych korporacjach, biurach analiz ekonomicznych, instytucjach rządowych, kancelariach, a także w różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego.

 

 

czytaj dalej wszystko o European studies - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek EUROPEAN STUDIES

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

European studies stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie european studies jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

International relations stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku international relations

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek european studies w Lublinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku european studies:

 • biologia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

European studies w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku european studies w Lublinie?

Ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z wysokiego znaczenia symbiozy, która zachodzi pomiędzy poszczególnymi gospodarkami Europy. Postępująca globalizacja sprawia, że każda nowoczesna instytucja i organizacja musi brać pod uwagę międzynarodowe standardy, jeżeli chce być doceniona na aktualnym rynku gospodarczym. Z uwagi na te współczesne trendy stworzono kierunek european studies, który ma na celu wykształcenie specjalistów w zakresie problematyki europejskiej. Studenci, oprócz znajomości podstaw ekonomii czy umiejętności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, zdobędą też wiedzę na temat podstawowych kwestii kulturotwórczych w Europie.

Co więcej, jako że studia na tym kierunku realizowane są w całości w języku angielskim, studenci zyskają szansę na znaczne poszerzenie swoich kompetencji lingwistycznych oraz na opanowanie specjalistycznej terminologii branżowej z zakresu kierunku kształcenia, co ułatwi im rozwój kariery zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku european studies możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku european studies studenci zyskają szansę na zdobycie cennych umiejętności potrzebnych do analizy struktur i zjawisk polityczno-prawnych w Europie. Dowiedzą się więcej na temat historii i kultury europejskiej, a pod okiem doświadczonej kadry akademickiej nauczą się, w jaki sposób analizować różnego rodzaju procesy społeczne, polityczne i gospodarcze zachodzące w Unii Europejskiej. Co więcej, studenci wykształcą też zdolności z zakresu zarządzania i marketingu oraz dowiedzą się, jak nadzorować różnorodne aspekty działalności gospodarczych czy wybranych instytucji. Rozwiną również swoje kompetencje miękkie, takie jak np. zdolność komunikacji czy negocjacji, a także poznają sprawdzone techniki wystąpień publicznych.

 

Ile trwają studia na kierunku european studies w Lublinie?

Studia na kierunku european studies trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

European studies w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku european studies w Lublinie?

Jako absolwent studiów na kierunku european studies będziesz specjalistą w zakresie problematyki europejskiej, który biegle porusza się w dziedzinach regulowanych przez przepisy prawa UE. Z powodzeniem znajdziesz więc zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, instytucjach rządowych, a także w różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego. Co więcej, będziesz też mógł związać swoją karierę zawodową z pracą w biurach doradztwa finansowego, urzędach, kancelariach prawniczych, biurach analiz ekonomicznych czy mediach.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku european studies:

 • instytucje Unii Europejskiej (np. Parlament Europejski, Trybunał Europejski),
 • organizacje międzynarodowe (np. ONZ, WHO),
 • organizacje pozarządowe (np. Amnesty International, PAH),
 • organizacje samorządowe i centralne (np. Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych),
 • biura analiz ekonomicznych,
 • media,
 • kancelarie.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

European studies Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

European studies Lublin studia stacjonarne

Kierunki studia w języku obcym w Lublinie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

European studies w miastach

Nadchodzące wydarzenia