European studies - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku european studies

Odkryj kierunek european studies w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

European studies studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku european studies to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku european studies w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku european studies w Lublinie rozpocznie się 5 maja 2022 r. i potrwa do 23 września 2022 r. | European studies Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Opis kierunku

Studia na kierunku european studies to szansa na zdobycie cennych umiejętność poruszania się po obszarach kluczowych dla integracji europejskiej. W trakcie kształcenia studenci poznają zagadnienia związane z politologią, socjologią, prawem i ekonomią. Co więcej, dzięki anglojęzycznemu programowi studiów, rozwiną też w znacznym stopniu swoje kompetencje językowe oraz poszerzą znajomość specjalistycznego słownictwa.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w międzynarodowych korporacjach, biurach analiz ekonomicznych, instytucjach rządowych, kancelariach, a także w różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego.

 

 

czytaj dalej wszystko o European studies - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek european studies

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

European studies stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie european studies jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

International relations stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku international relations

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek european studies w Lublinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku european studies:

 • biologia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

European studies w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku european studies w Lublinie?

Ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z wysokiego znaczenia symbiozy, która zachodzi pomiędzy poszczególnymi gospodarkami Europy. Postępująca globalizacja sprawia, że każda nowoczesna instytucja i organizacja musi brać pod uwagę międzynarodowe standardy, jeżeli chce być doceniona na aktualnym rynku gospodarczym. Z uwagi na te współczesne trendy stworzono kierunek european studies, który ma na celu wykształcenie specjalistów w zakresie problematyki europejskiej. Studenci, oprócz znajomości podstaw ekonomii czy umiejętności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, zdobędą też wiedzę na temat podstawowych kwestii kulturotwórczych w Europie.

Co więcej, jako że studia na tym kierunku realizowane są w całości w języku angielskim, studenci zyskają szansę na znaczne poszerzenie swoich kompetencji lingwistycznych oraz na opanowanie specjalistycznej terminologii branżowej z zakresu kierunku kształcenia, co ułatwi im rozwój kariery zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku european studies możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku european studies studenci zyskają szansę na zdobycie cennych umiejętności potrzebnych do analizy struktur i zjawisk polityczno-prawnych w Europie. Dowiedzą się więcej na temat historii i kultury europejskiej, a pod okiem doświadczonej kadry akademickiej nauczą się, w jaki sposób analizować różnego rodzaju procesy społeczne, polityczne i gospodarcze zachodzące w Unii Europejskiej. Co więcej, studenci wykształcą też zdolności z zakresu zarządzania i marketingu oraz dowiedzą się, jak nadzorować różnorodne aspekty działalności gospodarczych czy wybranych instytucji. Rozwiną również swoje kompetencje miękkie, takie jak np. zdolność komunikacji czy negocjacji, a także poznają sprawdzone techniki wystąpień publicznych.

 

Ile trwają studia na kierunku european studies w Lublinie?

Studia na kierunku european studies trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

European studies w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku european studies w Lublinie?

Jako absolwent studiów na kierunku european studies będziesz specjalistą w zakresie problematyki europejskiej, który biegle porusza się w dziedzinach regulowanych przez przepisy prawa UE. Z powodzeniem znajdziesz więc zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, instytucjach rządowych, a także w różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego. Co więcej, będziesz też mógł związać swoją karierę zawodową z pracą w biurach doradztwa finansowego, urzędach, kancelariach prawniczych, biurach analiz ekonomicznych czy mediach.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku european studies:

 • instytucje Unii Europejskiej (np. Parlament Europejski, Trybunał Europejski),
 • organizacje międzynarodowe (np. ONZ, WHO),
 • organizacje pozarządowe (np. Amnesty International, PAH),
 • organizacje samorządowe i centralne (np. Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych),
 • biura analiz ekonomicznych,
 • media,
 • kancelarie.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

European studies Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

European studies Lublin studia stacjonarne

Kierunki studia w języku obcym w Lublinie

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

European studies w miastach

Nadchodzące wydarzenia