Marketing w przedsiębiorstwie

Marketing w przedsiębiorstwie

Marketing w przedsiębiorstwie

Studia w Warszawie

marketing w przedsiębiorstwie

Odkryj studia marketing w przedsiębiorstwie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Marketing w przedsiębiorstwie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci marketingu w przedsiębiorstwie w trakcie nauki poznają m.in.: podstawy negocjacji i mediacji; techniki stosowane w reklamie i marketingu; zasady controllingu operacyjnego; metody zarządzania marką i wiedzą; zastosowanie marketingu w handlu i usługach; strategie konkurencji; różne rodzaje zachowań konsumentów; efektywne strategie promocji; psychologię reklamy czy techniki zarządzania łańcuchem dostaw.

Kompetencje absolwentów marketingu w przedsiębiorstwie są cenione m.in. w kreowaniu procesów marketingowych, których celem jest zwiększenie rentowności organizacji. Dzięki specjalistycznej wiedzy i uniwersalnym umiejętnościom osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. na stanowiskach kierowniczych, doradczych, analitycznych, eksperckich, w domach mediowych, urzędach lub związanych z komunikacją społeczną.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Marketing w przedsiębiorstwie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na marketingu w przedsiębiorstwie umożliwiają studentom rozwinięcie cennym umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: sposobom prowadzenia działań marketingowych; metodologii badań marketingowych; metodom zarządzania procesami marketingowymi w przedsiębiorstwie; narzędziom marketingowym oraz strategiom reklamowym, które skupiają się na wyszukiwaniu atrakcyjnych rynków zbytu.

Studenci marketingu w przedsiębiorstwie szkolą się w zakresie m.in.: przewidywania i zaspokajania potrzeb konsumentów; budowania wizerunku organizacji i marki; współpracy z organizacjami świadczącymi usługi marketingowe; tworzenia popytu na produkt lub usługę; podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie; projektowaniu efektywnych kampanii marketingowych; zarządzania budżetem marketingowym firmy; tworzenia świadomości rynkowej czy znajdywania nowych klientów.

W programie studiów na ścieżce marketing w przedsiębiorstwie znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Psychologia reklamy
 • Strategie promocji
 • Zachowania konsumentów
 • Strategie konkurencji
 • Marketing w handlu i usługach
 • Podstawy negocjacji i mediacji
 • Podstawy reklamy
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Controlling operacyjny

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: narzędzi i technik służących kreowaniu efektywnych kampanii marketingowych; metodom tworzenia popytu i zasadom zarządzania nim; podstaw promowania nowych produktów lub usług na rynku.

Uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów marketingu w przedsiębiorstwie m.in. do prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy realizowania zadań na rzecz np. sprzedaży, obsługi klienta czy reklamy. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą dzięki temu podjąć pracę np. w: agencjach reklamowych, działach marketingu lub działach wspierania sprzedaży w firmach i przedsiębiorstwach.

Absolwent marketingu w przedsiębiorstwie może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • agencje marketingowe
 • domy mediowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Marketing w przedsiębiorstwie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania szkolą się w zakresie np. podejmowania decyzji finansowych, inwestowania, zarządzania ryzykiem czy pozyskiwania kapitału. Absolwenci tego kierunku potrafią zarządzać dystrybucją i sprzedażą, a także umiejętnie kształtują różnorodne kampanie promocyjne – tworzą plany biznesowe i marketingowe i bez problemu utrzymują relacje handlowe, również na poziomie międzynarodowym.

Osoby, które ukończyły zarządzanie, mogą liczyć na zatrudnienie np. w międzynarodowych korporacjach, urzędach, przedsiębiorstwach różnego typu, agencjach reklamowych, wydawnictwach, domach mediowych czy biurach doradczych. Ponadto absolwenci tego kierunku studiów wyróżniają się kompetencjami, które niezbędne są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej na polskim lub zagranicznym rynku.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)