Kryminologia - Gdańsk

Kryminologia - Gdańsk

Kryminologia - Gdańsk

Kryminologia to uruchomiony w 2013 roku, unikatowy w skali kraju kierunek, który znajdziesz tylko na Uniwersytecie Gdańskim. W pierwszym naborze pobiła wszelkie rekordy popularności ostatnich lat gdańskiej uczelni: o jedno miejsce starały się wówczas aż 44 osoby. Na rok akademicki 2015/16 UG przygotował 100 miejsc dla nowych studentów. Czym właściwie zajmuje się kryminologia? W odróżnieniu od kryminalistyki, która walczy z konkretnymi działaniami przestępczymi, kryminologia zapobiega przestępczości jako zjawisku społecznemu przez usuwanie przyczyn o charakterze ogólnym. Poprzez termin „kryminologia” należy rozumieć zatem naukę o przestępstwach i ich sprawcach, zajmującą się przejawami i przyczynami przestępczości i innych zjawisk patologicznych (np. prostytucji) w kontekście społecznym.

Studia kryminologii pierwszego stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Po zdobyciu dyplomu możesz kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich. Kierunek kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. policja, kuratorzy, służba więzienna), a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pracownicy społeczni). W trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego będziesz uczestniczył w takich zajęciach jak biologia kryminalna, psychopatologia czy europejskie prawo karne. Program nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia biologii, politologii, zarządzania, filozofii, prawa oraz samej kryminologii. Natomiast uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez kuratorów, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, policję, straż miejską oraz pracowników zakładów karnych, możesz mieć pewność, że zdobywasz wiedzę, która będzie przydatna w praktyce. 

Komentarze (0)