Kryminologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kryminologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kryminologia studia Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Kryminologia to uruchomiony w 2013 roku, unikatowy w skali kraju kierunek, który znajdziesz tylko na Uniwersytecie Gdańskim. W pierwszym naborze pobiła wszelkie rekordy popularności ostatnich lat gdańskiej uczelni: o jedno miejsce starały się wówczas aż 44 osoby. Na rok akademicki 2015/16 UG przygotował 100 miejsc dla nowych studentów.

Czym właściwie zajmuje się kryminologia? W odróżnieniu od kryminalistyki, która walczy z konkretnymi działaniami przestępczymi, kryminologia zapobiega przestępczości jako zjawisku społecznemu przez usuwanie przyczyn o charakterze ogólnym. Poprzez termin „kryminologia” należy rozumieć zatem naukę o przestępstwach i ich sprawcach, zajmującą się przejawami i przyczynami przestępczości i innych zjawisk patologicznych (np. prostytucji) w kontekście społecznym.

Zatem Kryminologia jako nauka w doskonały sposób znajduje wspólny mianownik dla nauk ścisłych, przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem chemii i biologii, psychologicznych i społecznych. Dlatego też każdy z absolwentów będzie doskonale przygotowany do profesjonalnego wywiązywania się z narzuconych obowiązków zawodowych.

 

Czego nauczysz się na studiach

Kierunek kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. policja, kuratorzy, służba więzienna), a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pracownicy społeczni). W trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego będziesz uczestniczył w takich zajęciach jak biologia kryminalna, psychopatologia czy europejskie prawo karne.

Program nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia biologii, politologii, zarządzania, filozofii, prawa oraz samej kryminologii. Natomiast uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez kuratorów, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, policję, straż miejską oraz pracowników zakładów karnych, możesz mieć pewność, że zdobywasz wiedzę, która będzie przydatna w praktyce. 

 

Dla kogo te studia

Kryminologia należy do grona dosyć specyficznych kierunków studiów, które wymagają konkretnych umiejętności i cech od przyszłego kandydata. Nikt, kto nie posiada zdolności do błyskawicznego przetwarzania złożonych informacji, analitycznego rozwiązywania skomplikowanych problemów logicznych oraz wszechstronnego uzdolnienia w zakresie przedmiotów, składających się na całość edukacji na Kryminologii.

Wobec tego jeśli jesteś miłośnikiem spędzania długich godzin nad rozmyślaniem nad motywami zachowań ludzkich, ludzie wokół od zawsze ci powtarzali, że jesteś dobrym psychologiem i analitykiem, masz w sobie odwagę do stania twarzą w twarz z groźnymi przestępcami, a w gronie najbliższych zainteresowań znajduje się szeroko pojęta kryminalistyka i kryminologia, to studia na opisywanym kierunku z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK KRYMINOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Kryminologia w Trójmieście

Żeby dostać się na studia prawnicze na kierunku Kryminologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny. Odniesienie dużego maturalnego sukcesu w zakresie właśnie tych przedmiotów znacznie zwiększy twoje szanse na wstąpienie do grona studentów tego niezwykle ciekawego kierunku.

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej przez ciebie uczelni w Trójmieście, a także ulegać drobnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego bieżące śledzenie ustaleń władz poszczególnych wydziałów oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego będzie gwarancją uniknięcia przykrych w skutkach niespodzianek, wynikających z niewiedzy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które postanowiły zaoferować przyszłym studentom możliwość podjęcia studiów na kierunku Kryminologia, starają się w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na szerokie zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych absolwentów tego kierunku oraz samych przyszłych studentów, dążących do przyswojenia szerokiej wiedzy z interesującego ich zakresu.

Dlatego zdobywanie edukacji na Kryminologii to nie tylko niesamowicie ciekawe wyzwania rodem z kryminalnych seriali emitowanych na większości popularnych kanałów, ale również ciężka praca, polegająca na przyswojeniu szerokiej wiedzy psychologicznej i społecznej, pozwalającej na odgadywaniu z dużym prawdopodobieństwem motywów działań wszelkiej maści przestępców oraz przewidywania ich dalszych kroków.

Podjęcie studiów na Kryminologii to również doskonałe przygotowanie do pracy w laboratorium nad materiałem dowodowym. Pod okiem wybitnych praktyków dziedziny nauczysz się w jak najlepszy sposób pozyskiwać materiał biologiczny z miejsc przestępstwa w sposób pozwalający na dalsze jego przetworzenie. Za pomocą odpowiednich odczynników chemicznych nauczysz się wykonywania skomplikowanych analiz, pozwalających na identyfikację potencjalnych podejrzanych.

Gruntowne zgłębienie kodeksów prawnych pozwoli ci na wejście w świadomy sposób w rolę biegłego, przemawiającego na rozprawach sądowych. Staniesz się odpowiedzialnym pracownikiem, zdolnym do podejmowania szerokiego spektrum obowiązków.

Kryminologię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie możesz podjąć w ramach studiów stacjonarnych, będących wyborem większości kandydatów na studia oraz niestacjonarnych, zwanych też wieczorowymi – ta opcja zapewni ci możliwość równoległego zdobywania wyższego wykształcenia oraz podejmowania różnorakich zobowiązań zawodowych. Niestety wadą tego wyboru będzie konieczność uiszczania systematycznych opłat semestralnych w wysokości odgórnie ustalonej przez władze wybranej przez ciebie uczelni.

 

Ile trwają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Studia na Kryminologii można podzielić na dwa komplementarne, idealnie uzupełniające się etapy, z których wystarczy ukończyć pierwszy, aby posiąść wymagane do wykonywania pracy w zawodzie umiejętności i wiedze.

Studia pierwszego stopnia na Kryminologii trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata oraz uprawnień do podjęcia pracy.

Po zdobyciu dyplomu możesz kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich, co w znacznym stopniu uzupełni i poszerzy cenną wiedzę i kompetencję, dzięki czemu staniesz się jeszcze bardziej świadomym praktykiem zgłębianego kierunku.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Kryminologia w Trójmieście

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Kryminologia cieszą się niesłabnącą popularnością, z której wynika ogromna konkurencja, którą musi pokonać każdy potencjalny kandydat. Dlatego jeśli poważnie myślisz o podjęciu studiów na kierunku Kryminologia, powinieneś poznać szczegółowe procedury rekrutacyjne w jego obrębie.

Przede wszystkim powinieneś jak najszybciej rozpocząć przygotowania do egzaminu maturalnego z kluczowych dla tego kierunku przedmiotów lub postarać się o jak najlepsze oceny uzyskane na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji, jeśli starasz się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, który przybliży cię do możliwości zobaczenia swojego nazwiska na liście przyjętych na Kryminologię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. Kiedy poznasz już uzyskane przez siebie rezultaty zmagań z egzaminem maturalnym lub oceny wpisane na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, staniesz przed koniecznością pochwalenia się nimi władzom wybranej przez siebie uczelni poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej wybranego wydziału formularza.

Po wykonaniu tej czynności pozostanie ci już tylko czekać na werdykt i mieć nadzieję, że będzie dla ciebie pomyślny i już w październiku wstąpisz w szeregi studentów wymarzonego kierunku.

 

Potrzebne dokumenty

Drugim i ostatnim etapem, który zwieńczy cały proces rekrutacyjny i stanowi najprzyjemniejszą część dla większości kandydatów, jest zbieranie potrzebnych dokumentów i dostarczenie ich do komisji rekrutacyjnej. Będziesz potrzebował fotografii o wymiarach standardowych jak do dokumentów, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego, do pobrania ze strony internetowej wybranego instytutu.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie jako główny cel stawiają sobie wykształcenie szerokiego grona ekspertów w wybranych przez siebie dziedzinach. W procesie edukacji nie ma miejsca na niedociągnięcia ani niekompetentnych studentów. Dlatego też każdy z abiturientów Kryminologii, któremu uda się bez problemu przebrnąć przez wszystkie egzaminy i zaliczenia, będzie mógł liczyć na interesujące i dobrze płatne zatrudnienie.

Jeśli wciąż nie jesteś do końca przekonany, na jaką pracę w zawodzie będziesz mógł liczyć, powinieneś sobie zawczasu uświadomić, że wiele będzie zależało od specjalności, na którą zdecydujesz się w trakcie studiów.

Jeżeli chciałbyś stać się doskonale prosperującym naukowcem, zdolnym do przeprowadzania skomplikowanych analiz śladowych ilości materiału genetycznego, znalezionego na miejscu zbrodni lub substancji chemicznych takich jak leki i narkotyki, to będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w laboratorium kryminalistycznym.

Praca w terenie pozwoli ci na bezpośrednie uczestnictwo w zbieraniu materiału dowodowego w postaci zeznań świadków i podejrzanych. Szeroka wiedza o profilowaniu psychologicznym, którą wyniesiesz z toku studiów kryminologicznych, pozwoli ci na wydawanie trafnych osądów na temat większości przestępców.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, oferowane przez studia kryminologiczne w Trójmieście, zapewnią ci doskonałą szansę na znalezienie swojej wymarzonej pracy, jak najlepiej dopasowanej do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań, dzięki czemu uchronisz się przed wypaleniem zawodowym.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Studia na kierunku Kryminologia są jednym z najchętniej wybieranych ścieżek edukacyjnych przez przyszłych studentów. O renomie, jaką cieszy się ten kierunek, w najlepszy sposób świadczą opinię samych studentów.

Aleksander, student pierwszego roku Kryminologii w Trójmieście, mówi:

„Odkąd pamiętam byłem zagorzałym miłośnikiem prozy Agaty Christie, zawzięcie pochłaniałem też każdy serial kryminalny, który akurat leciał w telewizji. Chyba właśnie stąd narodziła się u mnie ogromna pasja do Kryminologii jako nauki samej w sobie. Wybór kierunku studiów był zatem bardzo prosty. A dlaczego Trójmiasto? Przeprowadziłem się tam z Łodzi i była to najlepsza decyzja w moim życiu.”

KIERUNKI PRAWNICZE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Komentarze (0)