Studia I i II stopnia zaoczne Katowice i Śląskie

Studia I i II stopnia zaoczne Katowice i Śląskie

Studia I i II stopnia zaoczne Katowice i Śląskie

Studia zaoczne

Śląskie 2022

Odkryj kierunki niestacjonarne w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zaoczne Katowice i woj. śląskie (niestacjonarne)

Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Katowicach to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.

Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.

 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki studiów - Katowice i woj. śląskie: znaleziono 101

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
niestacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Administracja publiczna I stopnia niestacjonarne
Analityka gospodarcza II stopnia niestacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia niestacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Biznes i administracja II stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
English in management II stopnia niestacjonarne
Farmacja jednolite niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia niestacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Finance and accounting for business I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite niestacjonarne
Gastronomia I stopnia niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Grafika I stopnia, jednolite niestacjonarne
Gry i grafika interaktywna I stopnia niestacjonarne
Historia sztuki I stopnia niestacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia niestacjonarne
International business I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa II stopnia niestacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia niestacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) jednolite niestacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Koordynator medyczny I stopnia niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kultury mediów I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Logistics II stopnia niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Logistyka w biznesie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Modern business - zarządzanie i rachunkowość I stopnia niestacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia niestacjonarne
Położnictwo II stopnia niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Prawo jednolite niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu I stopnia niestacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Psychologia I stopnia, jednolite niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia niestacjonarne
Rachunkowość i podatki I stopnia niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia niestacjonarne
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych II stopnia niestacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia niestacjonarne
Studia menedżerskie I stopnia niestacjonarne
Studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Studia w języku rosyjskim I stopnia niestacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia niestacjonarne
Teologia jednolite niestacjonarne
Terapia artystyczna I stopnia niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia niestacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
 

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górnośląska w Katowicach

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 52 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Muzyczna w Katowicach

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia: stacjonarne

Akademia Śląska

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki studiów: 26 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 89 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Śląska

Kierunki studiów: 55 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 48 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

Ośrodki akademickie mieszczące się w Katowicach i Gliwicach, a także okolicznych miastach takich jak Chorzów, Zabrze czy Sosnowiec cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród maturzystów z województwa śląskiego, ale także wśród kandydatów na studia z całej Polski. Uczelnie śląskie mają w swojej ofercie najważniejsze kierunki studiów, które kształcą specjalistów poszukiwanych na aktualnym rynku pracy. Rozwijające się w tym rejonie gospodarka i przemysł sprzyjają kształceniu w zakresie kierunków technicznych, inżynierskich bądź medycznych. Ci, którzy lepiej czują się w naukach humanistycznych, społecznych, a może artystycznych, także znajdą coś dla siebie. Wybierz kierunek, a my wskażemy Ci drogę na kampus najlepszych uczelni w Polsce.

Uczelnie śląskie (Katowice, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Sosnowiec, Bytom) stawiają na innowacyjność kształcenia i samodzielność swoich studentów. Właśnie dlatego nie brakuje propozycji edukacji w formie niestacjonarnej (studia zaoczne, wieczorowe). Uczelnie prywatne i publiczne, takie jak chociażby Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie czy Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oferują studia zaoczne i wieczorowe, zapewniają rzetelne wykształcenie i tytuły inżyniera, magistra, lekarza.

Rynek pracy zachęca kandydatów na studia do wybierania praktycznych zawodów, które kształcą najlepszych ekspertów w zakresie medycyny, prawa, psychologii, logistyki czy zarządzania. Miłośnicy sztuk pięknych mogą znaleźć dla siebie kierunki związane z projektowaniem bądź grafiką komputerową, a Ci, którzy wolą literaturę i język, mogą postawić na rozwój predyspozycji językowych bądź działalność dziennikarską. Ośrodki śląskie położone są w miastach górniczych, które jednak mają do zaoferowania wiele imprez kulturowych i artystycznych. Wybierz się na studia niestacjonarne do Katowic, Gliwic i Chorzowa i wybierz niezależność.

Komentarze (0)