Psychologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Psychologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Psychologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

psychologia 

Odkryj psychologię w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia studia Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Mechanizmy sterujące ludzką psychiką, emocjami i myśleniem od zarania dziejów pozostawały przedmiotem ogromnego zainteresowania szerokiego grona badaczy. Poprzez liczne, powstające na przestrzeni wieków, publikacje próbowano wyjaśnić w jak najprostszy sposób motywy działania każdego człowieka w zależności od pewnych indywidualnych różnic.

Pomimo wszelkich starań światłych ludzi, Psychologia nadal pozostaje dziedziną, nad którą badania prawdopodobnie nigdy się nie zakończą, co czyni ją jedyną w swoim rodzaju, a zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na psychologów – badaczy oraz psychologów chcących zapewnić należytą opieką ludziom z problemami nie maleje.

Psychologia to kierunek kształcenia, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością wśród kandydatów. Trudno się dziwić; prawa rządzące psychiką i zachowaniem ludzi są niezwykle interesującą dziedziną.  „Nauka o duszy”, jak tłumaczy się z języka greckiego, to podróż w głąb naszych wyobrażeń, osobowości, emocji. Ale należy zdać sobie sprawę z tego, że podróży tej nie da się odbyć na skróty. 

Kierunek Psychologia w Gdańsku zakłada przekazanie wiedzy, dzięki której możliwe jest zrozumienie podstawowych mechanizmów rządzących zachowaniem ludzi. Istotnymi aspektami nauki jest także rozróżnianie psychologicznej wiedzy naukowej od tej potocznej, umiejętność wykonania badań, czy też zastosowanie teorii psychologicznym do wyjaśnienia konkretnych rodzajów zachowania. 

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Psychologia w Gdańsku to wiele możliwości ukierunkowania swoich umiejętności, za sprawą licznych specjalności, wśród których wymienić można:

 • Psychologię kliniczną
 • Psychologię dzieci i młodzieży
 • Psychologię sportu
 • Psychologię doradztwa zawodowego i coachingu

Każda ze specjalności prowadzona jest w trybie jednolitym magisterskim, aby mieć pewność, że abiturienci zostali należycie przygotowani do pełnienia niezwykle odpowiedzialnej roli zawodowej w przyszłości. W końcu chyba wszyscy chcieliby znaleźć się w razie potrzeby pod opieką jak najlepiej wykwalifikowanego psychologa.

 

Dla kogo te studia

Studia psychologiczne z pewnością nie są dla każdego. Wszyscy, którzy mają zamiar aplikować na właśnie ten kierunek studiów, powinni być uposażeni w szerokie kompetencje osobiste, pozwalające na zrozumienie każdego człowieka, zmagającego się z różnorakimi problemami natury psychicznej i emocjonalnej. Wobec tego jaki powinien być idealny kandydat na Psychologię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jeśli jesteś empatyczny, wśród znajomych zawsze pełniłeś rolę zaufanego słuchacza, potrafisz zrozumieć niemal każdego człowieka, borykającego się nawet z najtrudniejszymi problemami, nigdy nie miałeś problemu z naukami humanistycznymi ani przyrodniczymi, a ponadto od zawsze marzyłeś o pełnieniu roli psychologa, to studia psychologiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prawdopodobnie zostały stworzone właśnie dla ciebie!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Trójmieście

Przepustką na studia psychologiczne jest konkurs świadectw, a w nim najważniejsze role odgrywają takie przedmioty jak: język polski, język obcy i grono przedmiotów dodatkowych, wśród których znajdują się: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, matematyka.

Warto zawsze upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni. Wymagania na Psychologię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są wysokie, ale jest to podyktowane między innymi bogatym programem nauczania, z którym należy się zmierzyć.

Na liście przedmiotów, które trzeba zaliczyć w toku studiów znajdują się:

 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia osobowości,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • diagnostyka psychologiczna,
 • psychopatologia,
 • etyka zawodu psychologa

oraz wiele innych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście

Zastanawiasz się, czego będziesz mógł się spodziewać po edukacji na kierunku Psychologia na wybranej uczelni w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie? Po zapoznaniu się z poniższym paragrafem powinieneś posiąść potrzebną wiedzę i jeszcze bardziej utwierdzić się w przekonaniu, czy Psychologia to kierunek dla ciebie.

Psychologię w Trójmieście, podobnie jak niemal wszystkie kierunki studiów, można podjąć stacjonarnie, zapewniając sobie tym samym ciągłość nauki w trakcie całych pięciu dni roboczych w tygodniu oraz niestacjonarnym, zwanym również wieczorowym – ta rzadziej wybierana opcja gwarantuje studentom możliwość pogodzenia życia zawodowego ze zdobywaniem wyższego wykształcenia.

Warto pamiętać, że wybór uczelni prywatnej jako miejsca podjęcia edukacji będzie wiązał się z koniecznością uiszczania systematycznych opłat semestralnych. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych.

Naukę na Psychologii w Gdańsku, Gdyni i Sopocie rozpoczniesz od poznania podstaw nauk, które były pewnym filarem pod rozwój kierunkowej, bardziej złożonej wiedzy psychologicznej. W związku z tym na dobry początek poznasz podstawy wiedzy filozoficznej. Myśli Platona, Sokratesa i innych były doskonałym pretekstem dla ludzi tamtych czasów do rozpoczęcia rozważań nad ludzką naturą.

Podstawy logiki niektórych z pewnością przyprawią o zawrót głowy, bowiem  wielu studentów Psychologii ma nadzieję nigdy więcej nie spotkać na swojej drodze matematyki. Podobny szok spotka ich podczas konieczności nauki skomplikowanych zagadnień statystycznych, bez których niemożliwe byłoby przeprowadzenie i przeanalizowanie rzetelnych badań psychologicznych.

Dalsza, bardziej specjalistyczna wiedza, którą przyswoisz na studiach, będzie zróżnicowana pod względem tematyki w zależności od wybranej przez ciebie specjalności. Dla przykładu - miłośnicy medycznych aspektów opisywanego kierunku z pewnością wybiorą kliniczną, a w jej ramach nauczą się podstaw ludzkiej fizjologii i anatomii ze szczególnym uwzględnieniem działania ośrodkowego układu nerwowego i jego wpływu na samopoczucie człowieka.

 

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie charakteryzują się pewnymi różnicami w różnych kwestiach, również jeśli chodzi o czas ich trwania. Psychologia należy do wąskiego grona studiów jednolitych magisterskich, co w praktyce oznacza, że każdy z przyszłych absolwentów na ukończenie wybranego kierunku będą musieli poświęcić aż pięć lat i dopiero po tym czasie otrzymają uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie.

Dosyć rygorystyczne procedury można wytłumaczyć faktem, że ogromna odpowiedzialność za dobre samopoczucie, a niejednokrotnie nawet życie przyszłych pacjentów, wymaga solidnego przygotowania merytorycznego i praktycznego, które zapewni ciągłość studiów psychologicznych.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Trójmieście

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikacje na uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które oferują możliwość podjęcia studiów na kierunku Psychologia, powinieneś dowiedzieć się nieco o procedurach rekrutacyjnych obowiązujących ten kierunek. Należy pamiętać, że mogą się one różnić w zależności od wybranej uczelni oraz bieżących ustaleń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, dlatego warto prewencyjnie upewnić się o szczegółach, zaglądając na stronę internetową wybranego wydziału.

Przedmiotami, które odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na większości uczelni, są: język polski, język obcy nowożytny, biologia oraz wiedza o społeczeństwie. Zatem warto odpowiednio wcześnie przyłożyć się do nauki tych przedmiotów i podejść do rozszerzonego egzaminu maturalnego, którego rezultat pomoże w pokonaniu konkurencji.

 

Proces rekrutacji

Aby zgłosić swoją kandydaturę na studia na kierunku Psychologia w Trójmieście, w pierwszej kolejności należy pochwalić się władzom uczelni uzyskanymi na maturze wynikami. W tym celu należy za pośrednictwem znajdującego się na stronie internetowej wybranej uczelni formularza, zasygnalizować osiągnięte wyniki. Warto pamiętać, żeby posługiwać się wyłącznie prawdziwymi informacjami, w myśl zasady, że kłamstwo ma bardzo krótkie nogi.

 

Potrzebne dokumenty

Kiedy uda ci się dostąpić zaszczytu zobaczenia swojego nazwiska na liście przyjętych na Psychologię, pozostanie ci już tylko zebranie potrzebnych dokumentów i dostarczenie ich wyznaczonym w celu związanym z rekrutacją ludziom. Aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych na studia, należy posiadać fotografię o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne wraz z kserokopią oraz pobrany ze strony internetowej wybranej uczelni formularz aplikacyjny.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Trójmieście?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Jednego musisz być pewien – taką, która jest potrzebna szerokiemu gronu osób, borykających się z bardzo poważnymi problemami natury psychicznej.

Wybór przyszłego zawodu będzie w głównej mierze predysponowany przez specjalność, na jaką zdecydujesz się w trakcie studiów. Spektrum możliwości zawodowych będzie wprost proporcjonalne do objętości koniecznej do przyswojenia w trakcie studiów wiedzy i umiejętności.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy domach dziecka, gdzie będą mieli niepowtarzalną okazję do stworzenia komfortowych warunków diagnostycznych swoim najmłodszym podopiecznym.

Założenie własnego gabinetu pozwoli nie tylko na względną niezależność, ale przede wszystkim na zdobywanie cennego, praktycznego doświadczenia przez codzienną pracę z ludźmi.

Ponadto każdy z absolwentów Psychologii będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie w:

 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • ośrodkach diagnostycznych,
 • hospicjach,
 • szpitalach,
 • domach pomocy społecznej
 • placówkach doradczych
 • działach HR

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście?

Czy istotne jest to, w którym mieście będziemy się kształcić? Oczywiście, że tak. Dlatego warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Psychologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Katarzyna, studentka pierwszego roku Psychologii w Trójmieście, mówi:

„Żeby studiować Psychologię trzeba mieć pasję. A obiektem tej pasji powinien być człowiek. W końcu zrozumienie mechanizmów sterujących ludzką psychiką jest szczególnie istotna w perspektywie dalszej nauki. Studiując w Trójmieście żyję wśród ludzi ogarniętych tą pasją, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów. Jeśli ktoś myśli o studiach psychologicznych, serdecznie zapraszam do Gdańska, Gdyni i Sopotu.”

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Komentarze (0)