Geodezja i kartografia - Gdańsk

Geodezja i kartografia - Gdańsk

Geodezja i kartografia - Gdańsk

Geodezja i kartografia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów Politechniki Gdańskiej,  na który co roku liczba kandydatów starających się o przyjęcie na pierwszy rok kilkukrotnie przewyższa ilość miejsc przygotowanych przez uczelnię. Tak duże zainteresowanie przyszłych studentów sprawia, że naukę w Katedrze i Zakładzie Geodezji rozpoczynają tylko ci maturzyści z najlepszymi wynikami z matematyki, fizyki bądź Informatyki. Jeśli więc marzysz o pracy geodety, już dzisiaj zacznij przygotowania do matury. Pamiętaj, że oprócz Ciebie, jeszcze kilkuset innych kandydatów, będzie starało się o jedno z siedemdziesięciu miejsc Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej!

W trakcie studiów na kierunku geodezja i kartografia, trwających siedem semestrów, zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Dzięki nabytym umiejętnościom będziesz potrafił kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, założyć i zarządzać małymi firmami oraz korzystać z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Studia te przygotują Cię do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także do posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Dodatkowo program studiów tworzony jest z uwagą na istotne dla rozwoju gospodarki krajowej kierunki działań: budowę dróg i infrastruktury drogowej, modernizację linii kolejowych w tym budowę szybkich kolei, rozbudowę lotnisk i portów, konstrukcji wodnych w tym morskich, a także realizację budownictwa przemysłowego związanego z energetyką (w tym źródłami ekologicznymi i energią atomową), przesyłem paliw oraz rewitalizacją i rozbudową obszarów miejskich.

Komentarze (0)