Geodezja i kartografia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Geodezja i kartografia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Geodezja i kartografia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

geodezja i kartografia

Odkryj geodezję i kartografię w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Geodezja i kartografia Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Geodezja i kartografia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Trójmieście,  na który co roku liczba kandydatów starających się o przyjęcie na pierwszy rok kilkukrotnie przewyższa ilość miejsc przygotowanych przez uczelnię. Tak duże zainteresowanie przyszłych studentów sprawia, że naukę na tamtejszych uczelniach rozpoczynają tylko ci maturzyści z najlepszymi wynikami z matematyki, fizyki bądź Informatyki.

Jeśli więc marzysz o pracy geodety, już dzisiaj zacznij przygotowania do matury. Pamiętaj, że oprócz ciebie, jeszcze kilkuset innych kandydatów, będzie starało się o jedno z kilkudziesięciu miejsc zapewnianych przez uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

 

Czego się nauczysz na studiach

W trakcie studiów na kierunku Geodezja i kartografia, trwających siedem semestrów, zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru Geodezji i kartografii. Dzięki nabytym umiejętnościom będziesz potrafił kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, założyć i zarządzać małymi firmami oraz korzystać z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia te przygotują cię do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także do posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Dodatkowo program studiów tworzony jest z uwagą na istotne dla rozwoju gospodarki krajowej kierunki działań: budowę dróg i infrastruktury drogowej, modernizację linii kolejowych w tym budowę szybkich kolei, rozbudowę lotnisk i portów, konstrukcji wodnych w tym morskich, a także realizację budownictwa przemysłowego związanego z energetyką (w tym źródłami ekologicznymi i energią atomową), transportem paliw oraz rewitalizacją i rozbudową obszarów miejskich.

 

Dla kogo te studia

Po zapoznaniu się z powyższymi akapitami, znasz już zapewne ogólny zarys studiów na kierunku Geodezja i kartografia, a w związku z tym wiesz, że nie są to studia dla każdego. Wymaganiom narzuconym przez regulamin uczelni sprostają tylko nieliczni, uposażeni nie tylko w ogromną chęć zdobywania interdyscyplinarnej wiedzy, ale jednocześnie posiadający całą gamę kompetencji interpersonalnych.

Twoim konikiem od zawsze były przedmioty ścisłe i przyrodnicze, na czele z matematyką, fizyką i geografią? Chciałbyś związać swoją przyszłość z terenową pracą, związaną z wykonywaniem różnorakich obliczeń i analiz? Posiadasz doskonałą orientację w przestrzeni? A przede wszystkim – chciałbyś związać przyszłość z niezwykle przyszłościowym kierunkiem, który zagwarantuje ci uzyskanie najlepszych kompetencji?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno z powyższych pytań, to studia na kierunku Geodezja i kartografia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Geodezja i kartografia w Trójmieście

Każdy, kto chciałby dostać się na studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Geodezja i kartografia, powinien doskonale orientować się w wymaganiach rekrutacyjnych, aby być w pełni przygotowanym na czekające go wyzwania.

Przedmiotami mającymi najprawdopodobniej największe znaczenie w procesie rekrutacji  i które tym samym warto zdać na rozszerzeniu, będą: matematyka, fizyka, geografia oraz język obcy nowożytny.

Warto mieć na uwadze możliwość zmian w zakresie procesu rekrutacji. Dlatego, aby być na bieżąco, powinieneś zaczerpnąć nieco informacji ze strony internetowej wybranej uczelni tuż przed aplikacją na interesujący cię kierunek studiów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 17.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Studia I stopnia

Studia II stopnia

KIERUNKI GEOGRAFICZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście

Studia w Trójmieście na kierunku Geodezja i kartografia, jak zdecydowaną większość kierunków studiów, można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, będących wariantem wybieranym przez znaczną większość studentów oraz niestacjonarnych, zwanych też zaocznymi.

Pierwsza opcja jest idealna dla przyszłych studentów, którzy planują całkowite poświęcenie większości swojego czasu w tygodniu na zdobywanie wyższego wykształcenia. Jedną z niewątpliwych zalet studiów stacjonarnych jest ich bezpłatność oraz fakt odbywania wszystkich zajęć i wykładów w sposób ciągły i regularny.

Studia niestacjonarne to doskonały wybór dla tych, którzy z jakichś powodów marzą o podjęciu kształcenia w formie weekendowej. Idealnie odnajdą się tutaj osoby, które chciałyby pogodzić życie zawodowe lub inne życiowe obowiązki pochłaniające dużą ilość czasu z kształceniem na wybranym przez siebie kierunku. Jeśli myślisz o rozpoczęciu opisywanego kierunku niestacjonarnie, zadbaj o odpowiednie zaplecze finansowe, gdyż zobowiążesz się do wnoszenia opłat za czesne. Informacje o wysokości opłat i możliwości podzielenia ich na raty znajdziesz na stronie internetowej danej placówki edukacyjnej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie mogą cechować się różnym czasem trwania, będącym rezultatem odgórnych ustaleń, z którymi możesz się zapoznać za pośrednictwem internetowej strony uczelni, gdyż są one najczęściej regulowane przez zamieszczony tam regulamin.

W przypadku Geodezji i kartografii w Trójmieście sprawa wygląda podobnie. Aby ukończyć pierwszy stopień studiów na tym kierunku należy poświęcić trzy i pół roku czasu, który zostanie zwieńczony uzyskaniem przez absolwenta tytułu inżyniera oraz uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Doskonałym uzupełnieniem posiadanej już wiedzy i umiejętności będzie podjęcie półtorarocznych studiów magisterskich, dzięki którym twoje możliwości zawodowe w znacznym stopniu się poszerzą, dlatego warto rozważyć tę opcję.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Geodezja i kartografia w Trójmieście

Jednym z często pomijanych przez przyszłych kandydatów, a niezwykle ważnych kwestii związanych z podjęciem wybranego kierunku studiów są szczegółowe procedury rekrutacyjne oraz dokumenty, które należy skompletować w celu ukończenia całego procesu. Dlatego warto posiąść nieco wiedzy w tej dziedzinie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Żeby dostać się na dowolnie wybrany kierunek studiów w dowolnym miejscu Polski, należy w pierwszej kolejności zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej wybranego ośrodka akademickiego formularza. Internetowa rejestracja kandydatów jest procesem, który w intuicyjny sposób przeprowadzi cię przez prawidłowe stworzenie profilu kandydata.

Warunkiem dostania się na Geodezję i kartografię w Trójmieście jest spełnienie wyznaczonych odgórnie ustaleń oraz pokonanie szerokiego grona konkurencji, ubiegającej się na przyjęcie na ten kierunek. W tym celu warto podejść na poważnie do nauki kluczowych przedmiotów, mających największy wydźwięk w perspektywie przyjmowania studentów.

Pamiętaj, że aby zostać pełnoprawnym studentem Geodezji i kartografii na uczelni w Trójmieście, musisz zadbać o zaplecze finansowe, które pozwoli ci na regularne opłacanie swojej nauki.

 

Potrzebne dokumenty

Najprzyjemniejszym momentem w okresie maturalnym i późniejszym, związanym z aplikowaniem na studia wyższe, jest bez wątpienia możliwość znalezienia swojego nazwiska na liście przyjętych na wymarzony kierunek studiów. Jeśli to właśnie ty będziesz tym szczęśliwcem, to aby nie zostać skreślonym i móc już od października rozpocząć edukację, rozpocznij gromadzenie potrzebnych dokumentów.

W ich skład wejdzie fotografia o standardowych wymiarach jak do większości dokumentów, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami oraz właściwie wypełniony formularz aplikacyjny, który pobierzesz ze strony internetowej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście?

Jaka praca po studiach na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście?

Studia geograficzne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dają szerokie możliwości zatrudnienia w wielu różnorakich miejscach. Analogicznie jest z kierunkiem Geodezja i kartografia. Każdy z absolwentów tego kierunku, jeśli osiągnie sukces na wszystkich egzaminach i zaliczeniach, będzie miał niepowtarzalną okazję, aby stać się niezwykle pożądanym pracownikiem współczesnego rynku pracy.

Większość absolwentów tego prestiżowego kierunku kieruje swoje kroki tuż po ukończeniu studiów w stronę międzynarodowych korporacji, oferujących szeroko pojęte usługi geodezyjne. To doskonała okazja, aby nabrać pierwszego doświadczenia zawodowego, niezbędnego do podjęcia pracy na wyższych stanowiskach, lub aby piąć się na szczeblach kariery w upatrzonej firmie.

Możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej, związanej z udzielaniem porad geodezyjnych, wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie osób prywatnych lub przedsiębiorstw, a także z każdym innym odgałęzieniem ściśle związanym z ukończonym kierunkiem studiów, otworzy się przed najbardziej przedsiębiorczymi abiturientami Geodezji i kartografii i tym samym zagwarantuje możliwość podjęcia pracy na własny rachunek.

Jeśli szczególnie polubisz uczelnię, będącej miejscem przyswajania niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz marzysz o podjęciu pracy naukowej, będziesz mógł postarać się o stanowisko wykładowcy lub prowadzącego ćwiczenia i tym samym poprowadzić studentów przez przebytą przez ciebie drogę w jak najbardziej profesjonalny i jednocześnie przystępny sposób.

Ponadto zdobędziesz zatrudnienie w niemal wszystkich działach dzisiejszej gospodarki, które wiążą się bezpośrednio lub korzystają z dorobku nauk geodetów i kartografów. Jak sam widzisz, spektrum możliwości zawodowych, jakie będziesz mógł wykorzystać po ukończeniu Geodezji i kartografii, będzie dosyć szerokie, co pozwoli ci na wybranie najlepszej dla siebie alternatywy.

Jakie opinie mają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście?

Zastanawia cię renoma kierunku, który bierzesz pod uwagę jako ścieżkę swojej przyszłej edukacji i kariery? Najwięcej w tej kwestii mogą powiedzieć opinie studentów Geodezji i kartografii w Trójmieście.

Izabela, studentka trzeciego roku Geodezji i kartografii w Trójmieście, mówi:

„Przez długi czas nie wiedziałam, jaki kierunek studiów wybrać, żeby był on jak najlepiej dopasowany do moich potrzeb i oczekiwań. Wiedziałam jedno – bardzo lubię geografię oraz matematykę, a za miejsce podjęcia edukacji chcę obrać Trójmiasto. Ostatecznie wybór padł na Geodezję i kartografię i ani przez chwilę nie żałowałam podjętej decyzji. Szczerze polecam każdemu zainteresowanemu!”

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)