Gospodarka obiegu zamkniętego - Lublin

Gospodarka obiegu zamkniętego - Lublin

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Gospodarka obiegu zamkniętego stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

23.11.2023

Gospodarka obiegu zamkniętego studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Gospodarka obiegu zamkniętego to studia  inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Gospodarka obiegu zamkniętego - Lublin
Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)

Uczelnie

W Lublinie gospodarkę obiegu zamkniętego możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji UP).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych. Studenci zdobywają również umiejętności praktyczne w zakresie m.in. efektywności produkcji przemysłowej czy odnawialnych źródeł energii. Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak m.in.: odnawialne źródła energii, termodynamika, recykling odpadów, technologie oczyszczania gazów, a także materiałoznawstwo.
 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Gospodarka obiegu zamkniętego dają ich absolwentom szansę na zdobycie pracy np. w zakładach gospodarki komunalnej czy w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem systemów zaopatrzenia w wodę. Mogą również pracować w firmach tworzących systemy produkcji energii. Absolwenci zajmują stanowiska specjalistów ds. gospodarki zasobami, konsultantów ds. zrównoważonego rozwoju czy analityków ds. odpadów i recyklingu. Dobrze odnajdują się również w roli menadżerów projektów ekologicznych oraz ekologicznych konsultantów biznesowych.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Lublinie na ten kierunek wymaga od kandydata jedynie posiadania świadectwa dojrzałości. Warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z dokładnymi wymaganiami rekrutacyjnymi, żeby wiedzieć, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatami rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Gospodarka obiegu zamkniętego:

 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka obiegu zamkniętego w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO?

To jeden z kierunków oferowanych przez szkoły wyższe w Lublinie. Ma charakter inżynieryjno-techniczny i ma przygotować studentów do późniejszego wykorzystania wiedzy i procesów inżynierskich do wprowadzenia mechanizmów gospodarki obiegu zamkniętego.

Kierunki studiów jak Gospodarka obiegu zamkniętego mają bardzo ukierunkowane zastosowanie. W tym przypadku chodzi o wykształcenie specjalistów od koncepcji rynkowej nazywanej gospodarką obiegu zamkniętego. Studenci podczas studiów mają możliwość nauczyć się, jak zwiększyć innowacyjność przedsiębiorców, jednocześnie dbając o ochronę środowiska.

Przykładowe przedmioty na tym kierunku to: chemia środowiskowa, mikrobiologia, mechanika płynów czy technologie bezodpadowe. Studenci mogą więc zdobywać wiedzę z wielu dziedzin.

 

1. Typ i tryb studiów:

 

Studia na kierunku Gospodarka obiegu zamkniętego możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Lublinie oferujące ten kierunek dają studentom możliwość zdobycia wiedzy w zakresie m.in. minimalizacji wytwarzania odpadów, gospodarowania surowcami naturalnymi, projektowania instalacji wodno-ściekowych czy gospodarowania odpadami.

Są to studia dla osób, którym zależy na ochronie planety i poprzez określone działania chcą o nią dbać, jednocześnie zwiększając innowacyjność przedsiębiorców. Kierunki studiów w Lublinie o charakterze inżynieryjno-technicznym, jak ten, mają na celu przygotować studentów do określonych działań w pracy zawodowej. W tym przypadku studenci uczą się wprowadzania i monitoringu funkcjonowania mechanizmów gospodarki obiegu zamkniętego.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO?

Studia na kierunku Gospodarka obiegu zamkniętego trwają 3,5 roku (studia I stopnia w trybie stacjonarnym) lub 4 lata (studia I stopnia w trybie niestacjonarnym).

 

Gospodarka obiegu zamkniętego w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Absolwenci tych studiów mają szansę na podjęcie pracy w instytutach naukowych i badawczych, które zajmują się np. odnawialnymi źródłami energii czy w przedsiębiorstwach, które zajmują się projektowaniem i wykonywaniem różnorakich systemów, m.in. oczyszczania ścieków i produkcji energii.

Uzyskane kompetencje mogą również umożliwić zdobycie pracy w działach przemysłu takich jak energetyka, przemysł ciężki, budownictwo czy górnictwo. Absolwenci mogą też zatrudnić się w administracji samorządowej i państwowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Gospodarka obiegu zamkniętego:

 • przemysł – energetyka, budownictwo, górnictwo, przemysł ciężki,
 • instytuty naukowe i badawcze,
 • przedsiębiorstwa projektowe,
 • zakłady gospodarki komunalnej,
 • administracja samorządowa i państwowa.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka obiegu zamkniętego Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka obiegu zamkniętego Lublin studia stacjonarne

Gospodarka obiegu zamkniętego Lublin studia niestacjonarne

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia