Architektura wnętrz studia zaoczne Warszawa

Architektura wnętrz studia zaoczne Warszawa

Architektura wnętrz studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

architektura wnętrz

Odkryj architekturę wnętrz w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Architektura wnętrz - studia zaoczne Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie to studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera, licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Architektura wnętrz studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek architektura wnętrz

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Ile kosztują studia zaoczne na kierunku Architektura wnętrz

Nie ulega wątpliwości, że studiowanie kierunku który zaprocentuje w przyszłości możliwością starania się o wysokie stanowiska zawodowe, jest warte niemal każdych pieniędzy. Koszt Architektury wnętrz w trybie niestacjonarnym w Warszawie jest wypadkową kilku najważniejszych czynników, związanych z ustaleniami danej uczelni. Dlatego celem poznania szczegółów w tej kwestii, warto zasięgnąć informacji u źródła.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Architektura wnętrz w Warszawie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie

Gdzie studiować na kierunku architektura wnętrz w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz w Warszawie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Podjęcie studiów niestacjonarnych na kierunku Architektura wnętrz wiąże się z weekendowym uczęszczaniem w zajęciach i wykładach, które mają miejsce najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. Główną motywacją dla studentów decydujących się na podjęcie Architektury wnętrz w trybie niestacjonarnym, jest możliwość równoległego podjęcia pełnoetatowej pracy zawodowej lub innej aktywności, pochłaniającej znaczne zasoby czasowe. Warto pamiętać, że stopień posiadanych umiejętności i wiedzy nie różnicuje się w zależności od wybranego trybu kształcenia na uczelni wyższej, dzięki czemu każdy z absolwentów otrzymuje równe szanse na współczesnym rynku pracy.

Zamiłowanie do przebywania w atrakcyjnych wizualnie wnętrzach jest domeną niemal każdego człowieka. Psychologowie za pośrednictwem wielu naukowych publikacji udowodnili, że określone kolory ścian w pomieszczeniach, stopień uporządkowania znajdujących się w nich rzeczy, a także subiektywnie odczuwana estetyka wnętrz ma niebagatelny wpływ na samopoczucie mieszkańców, czy klientów, jeśli mowa o wystroju sklepów bądź całych galerii handlowych.

Architektura, poza oczywistą funkcją pragmatyczną, stara się odpowiedzieć na gusta estetyczne danego kręgu odbiorców, do których adresowany jest projekt końcowy danej budowli, czy wykończenia wnętrza. Niemożliwe jest zaspokojenie wizualnych potrzeb każdego człowieka, gdyż nie ma nic bardziej subiektywnego, niż gust estetyczny. Jednak istnieją pewne sposoby na zaprojektowanie wnętrz w sposób atrakcyjny dla znacznej większości ludzi z grupy docelowej – a absolwenci Architektury wnętrz są ekspertami w tej dziedzinie.

Studia na kierunku Architektura wnętrz w trybie zaocznym powstały, aby zaspokoić potrzeby artystyczne świeżo upieczonych maturzystów, których zainteresowania oscylują wokół nauk ścisłych, stanowiących bazę pod każdą dziedzinę architektoniczną. Niektóre uczelnie w Warszawie proponują możliwość podjęcia Architektury wnętrz, proponując pragmatyczną siatkę programową, przystępną dla każdego zainteresowanego.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunki studiów w Warszawietakie jak Architektura wnętrz w trybie niestacjonarnym, możesz realizować na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, Akademii Sztuk Pięknych, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, oraz Uczelni Techniczno-Handlowej. Każda z tych uczelni gwarantuje odpowiednie przygotowanie praktyczne z zakresu tworzenia projektów architektonicznych, rysunku technicznego, czy projektowania komputerowego, poparte wiedzą teoretyczną o historii sztuki i architektury oraz psychofizjologii postrzegania przestrzennego. W kanonie proponowanych przedmiotów nie zabraknie również matematyki i fizyki, uczących logicznego myślenia, które jest niezbędne w każdej nauce technicznej. Jeśli zdecydujesz się na podjęcie Architektury wnętrz w Warszawie, na swojej drodze prawdopodobnie spotkasz następujące przedmioty:

 • ergonomia,
 • oświetlenie,
 • podstawy fotografii,
 • projektowanie komputerowe,
 • komunikacja i techniki prezentacji,
 • ekonomika procesu inwestycyjnego.

 

2. Dla kogo te studia

Kandydaci na studia architektoniczne z zakresu projektowania wystroju wnętrz, powinni wyróżniać się kilkoma zasadniczymi cechami i predyspozycjami, których nie można nabyć w toku edukacji, aby mieć największe szanse na odniesienie sukcesu podczas nauki oraz w przyszłym życiu zawodowym. Najważniejszym talentem jest w tym przypadku kreatywność i niebanalne postrzeganie świata. Techniczną stronę opisywanego kierunku można opanować ciężką pracą, natomiast dobrze rozwiniętą wyobraźnię i talent plastyczny posiadają wyłącznie nieliczni. Ponadto pomocny okaże się talent do nauki matematyki i fizyki, których w programie studiów na kilku uczelniach będzie bardzo dużo.

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku architektura wnętrz możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od trzech i pół roku do czterech lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów

Rozpoczynając studia w Warszawie na kierunku Architektura wnętrz, należy przygotować się na gruntowną powtórkę materiału wyniesionego z poprzednich etapów edukacji, z zakresu takich przedmiotów, jak matematyka, fizyka oraz informatyka. Interdyscyplinarność opisywanego kierunku generuje obowiązek zaprezentowania przyszłym absolwentom konkretnych technik projektowania artystycznego oraz wykonywania rysunków technicznych, niezbędnych do nawiązania porozumienia z innymi architektami i osobami pracującymi w branży budowniczej. Rozpoczynając Architekturę wnętrz w Warszawie zyskujesz pewność zdobycia pragmatycznego wykształcenia, możliwego do wykorzystania w dowolnie wybranej pracy na rynku międzynarodowym.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie, prowadzona w trybie niestacjonarnym, czasem przebiegu nie różni się od charakteru stacjonarnego. Przebieg studiów zawiera się w dwóch komplementarnych cykli kształcenia, z których pierwszy wyróżnia się trzyipółletnim lub trzyletnim czasem trwania, po którym absolwenci otrzymują tytuł inżyniera lub licencjata, a wraz z nim możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej. Studia drugiego stopnia trwają półtora roku lub dwa lata i zostają zwieńczone dyplomem potwierdzającym wykształcenie magisterskie.

Według opinii studentów, warto ukończyć oba etapy kształcenia, prezentowane przez Architekturę wnętrz, ze względu na większe możliwości jeszcze lepszego zatrudnienia.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek architektura wnętrz w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Kierunki studiów w Warszawie takie jak architektura wnętrz wybiera bardzo wielu kandydatów na studia z zakresu studów architektura i budownictwo. Mimo że zainteresowanych jest bardzo wielu, nawet w przypadku studiów niestacjonarnych liczba miejsc jest ograniczona. Kwalifikacja kandydatów przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, takich jak świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły oraz badania lekarskie, a także potrzebne podania i oświadczenia.

W przypadku zbyt dużej ilości chętnych odbędzie się konkurs świadectw. Kandydaci na studia muszą zadbać o wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zadbać o wyniki z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. W procesie rekrutacji może być także brany pod uwagę praktyczny egzamin wstępny, udowadniający artystyczne predyspozycje danego kandydata. Dokładne informacje znajdziesz na stronach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Warszawie

Wymagania rekrutacyjne, obowiązujące przy okazji aplikacji na każdy z kierunków studiów, są podstawową kwestią, z jaką powinien zapoznać się każdy przyszły student. Przedmiotami odgrywającymi główną rolę w procesie rekrutacji na Architekturę wnętrz, są najczęściej: matematyka, fizyka, język obcy nowożytny. Cechą charakterystyczną tych studiów jest dwuetapowa rekrutacja. Co to oznacza w praktyce?

Aby dostać się na Architekturę wnętrz w Warszawie, należy uzyskać wysoki wynik maturalny z wymienionych powyżej przedmiotów, a ponadto pozytywnie przejść przez sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu sztuk plastycznych i użytkowych. Sumaryczny wynik punktowy z obu etapów może okazać się przepustką do rozpoczęcia tej pragmatycznej dziedziny nauki.

 

Zapisy na studia

Proces elektronicznej rejestracji kandydatów z dużym prawdopodobieństwem jest doskonale znany każdemu absolwentowi wszystkich szkół średnich. Zgłoszenia do chęci rozpoczęcia Architektury wnętrz wyglądają analogicznie – poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni, należy podać swoje dane osobowe oraz wyniki uzyskane na maturze. To ponadto doskonała okazja do pochwalenia się ponadprogramowymi osiągnięciami, jak na przykład udziałem w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, czy zdobyciem tytułu laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych.

Kiedy uda ci się znaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych, musisz pamiętać o terminowym dostarczeniu następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego,
 • kserokopii świadectwa maturalnego wraz z jego oryginałem,
 • fotografii do legitymacji.
Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Rozwój absolwentów studiów na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie jest ukierunkowany w stronę twórczej pracy artystycznej, polegającej na tworzeniu innowacyjnych projektów przestrzennych, możliwych do realizacji w postaci przestrzeni użytkowej dla osób prywatnych, czy też obiektów publicznych, jak na przykład sklepy, galerie handlowe, czy też witryny reklamowe.

Absolwenci opisywanego kierunku bez trudu znajdują zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, biurach projektowych, firmach budowlano-architektonicznych, placówkach badawczo-rozwojowych oraz międzynarodowych korporacjach, opierających swoją pracę na szeroko rozumianym projektowaniu graficznym w kwestii przestrzeni użytkowej.

Architekci wnętrz, którzy kształcą swoje kompetencje na warszawskich uczelniach, zyskują możliwość zatrudnienia nie tylko na terenie kraju, ale również poza jego granicami. W ten sposób kształtują swoją karierę zawodową w sposób najbardziej korzystny pod względem zarobków, czasy i charakteru swojej pracy.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Poważnie zastanawiasz się nad przystąpieniem do rekrutacji na studia niestacjonarne w Warszawie na kierunku Architektura wnętrz, jednak wciąż nie masz pewności, czy to właściwy wybór? Być może opinie absolwentów tego kierunku nieco ułatwią ci dokonanie wyboru.

Jakub, absolwent Architektury wnętrz w Warszawie, mówi:

„Gdybym miał możliwość cofnięcia czasu i ponownego podjęcia niektórych decyzji życiowych, to wciąż poszedłbym na Architekturę wnętrz. Kierunek ten rozwinął moją pasję artystyczną, która wcześniej była niedoceniana. Studia są niezwykle pragmatyczne, a pracę w zawodzie znalazłem jeszcze zanim ukończyłem ten kierunek. Z czystym sumieniem polecam każdemu.”

Kierunki architektura i budownictwo w Warszawie

Komentarze (0)