Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

Studia w Poznaniu

pedagogika rodziny - asystent rodziny i osoby starszej

Odkryj studia pedagogika rodziny - asystent rodziny i osoby starszej w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Jeżeli chciałbyś uzyskać szerokie wykształcenie w obszarze dziedzin społecznych, interesuje cię gerentologia oraz świadczenie pomocy osobom w podeszłym wieku, a dodatkowo wyróżnia cię empatia i umiejętność niesienia wsparcia psychologicznego potrzebującym, to kształcenie na pedagogice rodziny – asystencie rodziny i osoby starszej może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Jako przyszły absolwent posiądziesz wiedzę, która pozwoli ci na rozumienie potrzeb rodziny jako odrębnej grupy społecznej, dowiesz się o etapach życia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem późnej starości, poznasz konkretne techniki, które pomogą ci nieść pomoc przyszłym podopiecznym, a ponadto rozwiniesz kompetencje interpersonalne, nieocenione w perspektywie odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków zawodowych.

Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej pozwoli ci na zdobycie kwalifikacji zawodowych w obszarze ośrodków pomocy społecznej, domów spokojnej starości, firm świadczących usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku oraz innych jednostek związanych z organizacją opieki nad osobami starszymi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci ścieżki pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej rozwijają się w zakresie pracy m.in. z rodzinami dysfunkcyjnymi lub zmagającymi się z różnego rodzaju problemami, rodzinami wykluczonymi oraz rodzinami sprawującymi opiekę nad osobami starszymi. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności w obszarze związanym np. z wspieraniem rodziny jako grupy społecznej, rozpoznawaniem potrzeb seniorów czy pełnienia opieki gerontologicznej.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: źródłom prawa rodzinnego oraz podstawom prawnym regulującym organizację pomocy rodzinie i osobie starszej; psychologicznym aspektom funkcjonowania osób starszych; zasadom działania opiekuńczego; normom etycznym dotyczącym pedagogiki rodziny i pracy z osobami starszymi; specyfice środowisk wychowawczych.

W programie studiów na ścieżce kształcenia pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Techniki twórczego myślenia
 • Etyczne i prawne aspekty pracy asystenta rodziny
 • Plan pracy z osobą starszą i jej rodziną
 • Metody terapii osób starszych
 • Komunikacja w sytuacji pomagania i opieki
 • Empatia – umiejętności współodczuwania

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu,  które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod i technik opieki domowej nad osobami starszymi w różnych sytuacjach; zasad nowoczesnego planowania i organizowania pracy opiekuńczej; sposobów rozpoznawania emocji oraz analizowania ich źródła i skutków; strategii konstruowania planu pracy z osobą starszą i z rodziną; rodzajów zajęć aktywizujących; metod diagnozowania potencjalnych zagrożeń rozwoju i funkcjonowania rodziny.

Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej to ścieżka, która przygotowuje absolwentów do pracy na stanowisku np.: asystenta rodziny, indywidualnego opiekuna osób chorych i samotnych w okresie późnej dorosłości, organizatora wolontariatu na rzecz seniorów, pracownika pomocy instytucjonalnej, właściciela firmy świadczącej usługi opiekuńcze wobec seniorów, specjalisty ds. pomocy rodzinie w kryzysie czy asystenta osób starszych.

Absolwent ścieżki kształcenia pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • domy opieki społecznej
 • ośrodki wychowawcze
 • domy seniorów, sanatoria
 • instytucje oświatowe
 • schronisko młodzieżowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika rodziny – asystent rodziny o osoby starszej to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Pedagogika to dziedzina poświęcona m.in. metodom i narzędziom dydaktycznym służącym działaniom wychowawczym, opiekuńczym i edukacyjnym. Studenci pedagogiki poznają poszczególne etapy rozwojowe człowieka, a także badają relacje występujące między ludźmi a środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym. Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia m.in. w instytucjach kulturowych, ośrodkach resocjalizacyjnych i wychowawczych, szkołach lub przedszkolach czy w korporacjach i przedsiębiorstwach.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)