Kreowanie wizerunku marki - promocja & Public Relations

Kreowanie wizerunku marki - promocja & Public Relations

Kreowanie wizerunku marki - promocja & public relations studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Kreowanie wizerunku marki - promocja & Public Relations

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)