Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników – studia podyplomowe w Trójmieście

Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników – studia podyplomowe w Trójmieście

Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które mają ukończone studia wyższe pozaekonomiczne i pozaprawne, a chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii i prawa.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA PRAWNO-EKONOMICZNA DLA NIEEKONOMISTÓW I NIEPRAWNIKÓW

Studia w Trójmieście na kierunku Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. mechanizmów i praw funkcjonowania państwa, przedsiębiorstw czy instytucji, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Program studiów zakłada również, że studenci zapoznają się z aktualnymi regulacjami prawnymi czy zjawiskami ekonomicznymi w gospodarce i otoczeniu rynkowym zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym.

Słuchacze tego kierunku mogą również zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii, zapoznać się z zagadnieniami z zakresu finansów i bankowości w ujęciu praktycznym czy europejskich stosunków gospodarczo-finansowych. Mają także możliwość zapoznania się z zagadnieniami z zakresu różnych gałęzi prawa, np. prawa rzeczowego i zobowiązań, prawa konsumenta i producenta czy prawa cywilnego.

 

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników, to m.in.:

  • realizacja polityki gospodarczej i społecznej,
  • aspekty zarządzania w przedsiębiorstwie,
  • formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • węzłowe instytucje prawa cywilnego,
  • umowy w obrocie gospodarczym.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA PRAWNO-EKONOMICZNA DLA NIEEKONOMISTÓW I NIEPRAWNIKÓW?

Studia na kierunku Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AKADEMIA PRAWNO-EKONOMICZNA DLA NIEEKONOMISTÓW I NIEPRAWNIKÓW?

Studia na kierunku Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w działach finansowych, instytucjach finansowych oraz w innych miejscach, gdzie przydatne mogą być kompetencje z zakresu ekonomii i prawa.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Akademia prawno-ekonomiczna dla nieekonomistów i nieprawników:

  • instytucje finansowe,
  • działy finansowe,
  • instytucje bankowe.

Komentarze (0)