Architektura studia zaoczne Lublin

Architektura studia zaoczne Lublin

Architektura studia zaoczne Lublin

Studia zaoczne w Lublinie

architektura

Odkryj architekturę w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura studia niestacjonarne (zaoczne) Lublin

 

Dla kogo ten kierunek?

Architektura jest jedną z najstarszych istniejących sztuk. Jej historia sięga aż czasów prehistorycznych, kiedy to powstała jedna z najpopularniejszych budowli wszech czasów, Stonehenge. Choć w dyscyplinie tej przez lata zaszło wiele zmian, to jej idea pozostaje wciąż taka sama, a jest nią organizacja i kształtowanie przestrzeni w celu zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka. Architektura jest niezwykle interdyscyplinarną dziedziną, dlatego też specjaliści z tego obszaru muszą posiadać wszechstronne wykształcenie i umiejętności, które umożliwią im rzetelne wykonywanie pracy zawodowej. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek architektura w Lublinie.

Idealnymi kandydatami na studia architektoniczne będą osoby o szerokich zainteresowaniach artystycznych, znające historię sztuki i architektury. Dodatkowym atutem będą zdolności plastyczne i manualne oraz duże poczucie estetyki. Jeżeli posiadasz te cechy to studia na kierunku architektura będą dla Ciebie odpowiednim wyborem.

 

Program studiów i gdzie studiować?

Studia architektoniczne w Lublinie cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem studentów, dlatego też coraz częściej można znaleźć je w ofercie lubelskich uczelni. Informacje o uczelniach, na których możesz studiować architekturę w Lublinie w trybie niestacjonarnym znajdziesz w dziale poniżej.

Program studiów oscyluje głównie wokół tematów związanych z naukami artystycznymi, budownictwem, urbanistyką oraz innymi ciekawymi zagadnieniami. Jako student będziesz miał okazję uczęszczać na rozwijające zajęcia. W siatce zajęć znajdą się między innymi, takie przedmioty jak: historia sztuki, prawo budowlane, historia architektury, planowanie przestrzenne oraz wiele innych. Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci będą mieli okazję wykształcić także cenne umiejętności praktyczne związane z rysunkiem technicznym, projektowaniem czy wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy architekta.

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie kształcą specjalistów z zakresu różnorodnych dziedzin, którzy doskonale odnajdują się na wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami architektury, którzy mogą liczyć na wiele ciekawych ofert zawodowych. Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie na stanowisku architekta w biurach projektowych, pracowniach architektonicznych i innych tego typu miejscach, w których wymagane jest wykształcenie architektoniczne. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik biurowy lub młodszy architekt.

Równie ciekawą opcją może być wykonywanie zawodu inżyniera do spraw projektów, project managera, kierownika robót budowlanych czy specjalisty do spraw technicznych. Abiturienci mogą także znaleźć niezatrudnienie w specjalistycznych wydawnictwach, redakcjach czasopism i innych mediach. Dodatkowo, będziesz miał wszelkie niezbędne kompetencje do założenia własnej działalności gospodarczej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie są ceny studiów na kierunku architektura w Lublinie?

Jeżeli zdecydujesz się na wybór studiów zaocznych, musisz pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnej uczelni i może się zmieniać w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Uczelnie często decydują się na wprowadzenie do swojej oferty ciekawych zniżek i promocji, które nawet w znacznym stopniu mogą wpłynąć na ostateczną wysokość opłat. Dokładne informacje znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.05.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA W LUBLINIE

Studia II stopnia

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek architektura w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie, co roku przyjmują wielu studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe oraz zdobyć wszechstronne wykształcenie kierunkowe. Jednak musisz pamiętać, że aby dostać się na wymarzone studia musisz spełnić kilka, istotnych warunków. Najważniejszą kwestią jest jak najlepsze zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych.

Ponadto, wszyscy kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycy pracy o zdolności do podjęcia studiów oraz swoje portfolio z trzema wykonanymi samodzielnie rysunkami.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie decydują się na konkurs świadectw lub przyjmują kandydatów wg. kolejoności zgłoszeń. Dokładne informacje znajdziesz na stronach rekrutacyjnych uczelni.

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W LUBLINIE

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Podobnie jest z architekturą. Ta druga opcja skierowana jest do studentów, którzy chcą połączyć inne aktywności ze zdobywaniem przyszłościowego wykształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na taki tryb nauki, to będziesz uczęszczał na wykłady i zajęcia, które będą odbywać się w wybrane piątki, soboty i niedziele.

Studia architektoniczne w Lublinie wyróżniają się ciekawym i dopasowanym do realiów obecnego rynku pracy, programem nauczania, dzięki czemu studenci zostają kompleksowo przygotowani do zawodu architekta. Tematyka zajęć, wykładów i warsztatów praktycznych będzie skupiona wokół nauk artystycznych, urbanistycznych, architektonicznych, ale także prawniczych czy społecznych. W siatce zajęć znajdą się między innymi, takie przedmioty jak:

  • matematyka
  • historia architektury
  • prawo budowlane
  • podstawy projektowania
  • planowanie przestrzenne

 

oraz wiele innych. Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci będą mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem rysunku technicznego, projektowaniem czy wykorzystaniem technologii komputerowych. Ponadto, na lektoracie z wybranego przez siebie języka obcego będziesz mógł poznać specjalistyczną terminologię stosowaną w branży architektoniczne i budowlanej na całym świecie, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na karierę międzynarodową. W ofercie kształcenia przewidziano także organizacje ciekawych kół naukowych, wymian zagranicznych czy konferencji naukowych. Uzyskaną w czasie studiów wiedzę i umiejętności wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zyskasz doświadczenie i cenne kwalifikacje zawodowe. Dokładne informacje i aktualności związane z programem nauczania i praktykami, znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Ile trwają studia na kierunku architektura w Lulinie ?

Studia architektoniczne w Lublinie można podzielić na studia pierwszego i drugiego stopnia. Pierwsza opcja jest idealna dla osób, które ukończyły liceum, pozytywnie zdały egzamin maturalny oraz chciałyby kontynuować naukę na studiach wyższych. W tym przypadku studia trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera. Jednak aby uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu architekta powinieneś rozważyć kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia, które trwają nie krócej niż trzy semestry. Abiturienci, którzy otrzymają tytuł magistra, będą mogli kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura w Lublinie?

Studia architektoniczne w Lublinie z roku na rok są coraz chętniej wybierane przez studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin i zdobyć wszechstronne wykształcenie kierunkowe. Jednak pamiętaj, że aby dostać się na wymarzone studia powinieneś zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestiami, mianowicie:

  • Czy interesujesz się tematami związanymi z różnymi formami artystycznymi, historią sztuki i architektury?
  • Czy jesteś osobą o dużych zdolnościach manualnych i plastycznych i chciałbyś wykorzystać swoje zdolności podczas swojej przyszłej pracy zawodowej?
  • Czy masz duże poczucie estetyki i zmysł artystyczny?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to koniecznie powinieneś wziąć udział w rekrutacji na kierunek architektura w Lublinie. Pamiętaj jednak, że musisz spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych, takich jak: : historia sztuki, historia lub WOS. Równie ważne jest przygotowanie portfolio z trzema odręcznymi rysunkami, które przedstawisz komisji w trakcie procesu rekrutacyjnego. Dużym atutem, który wyróżni Cię na tle innych kandydatów będą także punkty uzyskane za udział w konkursach i olimpiadach naukowych.

Równie istotną kwestią jest przestrzeganie wszystkich, ustalonych przez komisję rekrutacyjną, terminów. Po pozytywnym przejściu przez elektroniczną rejestrację oraz spełnieniu odpowiednich wymogów, przyszli studenci będą zobowiązani do osobistego dostarczenia wymaganych dokumentów. Najczęściej jest to świadectwo maturalne, wydruk formularza rekrutacyjnego oraz zdjęcia legitymacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku architektura w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie kształcą specjalistów, którzy doskonale odnajdują się na współczesnym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy i mogą liczyć na wiele ciekawych ofert zawodowych. Dlatego też jako absolwent architektury będziesz miał wiele możliwości rozwoju i i bez problemu znajdziesz rozwijającą pracę dopasowaną do uzyskanego przez ciebie wykształcenia. Po ukończeniu studiów będziesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu architekta. Bez problemu podejmiesz zatrudnienie w różnorodnych firmach projektowych i agencjach architektonicznych oraz innych miejscach, w których wymagana jest zarazem wiedza techniczna i artystyczna.

Abiturienci często decydują się na związanie swojej przyszłości z przedsiębiorstwami deweloperskimi i budowlanymi, a także firmami doradczymi i konsultingowymi. Interesującą alternatywą jest praca na stanowisku biurowym, na którym będziesz odpowiedzialny za organizacje dokumentacji i sprawny przepływ informacji. Co więcej, możesz rozważyć objęcie stanowiska project managera, specjalisty do spraw nadzoru budowlanego, asystenta architekta i projektanta czy grafika. Inną, ciekawą opcją jest także praca specjalisty do spraw inwestycji, inżyniera budowy, specjalisty do spraw infrastruktury lub kosztorysanta. Ponadto, znajdziesz zatrudnienie w specjalistycznych wydawnictwach i redakcjach czasopism o tematyce architektonicznej i wnętrzarskiej. . Dodatkowo, bardzo dobra znajomość ogólnego i specjalistycznego języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w krajowych oddziałach polskich firm i korporacji, jak i poza granicami kraju. Absolwenci kierunku architektura w Lublinie będą mieli także umiejętności i wiedzę, które umożliwią im założenie własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zyskać nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura w Lublinie?

Studia architektoniczne od lat zajmują jedno z czołowych miejsc w rankingach najpopularniejszych kierunków. Nic więc dziwnego, że zyskują one wiele pozytywnych opinii.

Tak o kierunku architektura w Lublinie wypowiada się Filip, student trzeciego roku:

Od zawsze byłem tak zwaną, artystyczną duszą. Przejawiało się to w moim zainteresowaniu sztuką, docenianiu piękna dokonań artystycznych czy dużym poczuciu estetyki. Choć zawsze chciałem zostać artystą, to wiedziałem, że lepsze dla mojej przyszłości będzie wykształcenie techniczne. Dlatego też wybrałem studia architektoniczne, które są nijako kompromisem. Bardzo cieszę się z tej decyzji, bo dzięki nim mogę rozwijać swoje pasje i zainteresowania artystyczne, a także zwiększyć swoje szanse na zdobycie stabilnego zawodu.

Komentarze (0)