Filologia germańska - Poznań

Filologia germańska - Poznań

Filologia germańska - Poznań

Studia w Poznaniu 

filologia germańska

Odkryj filologię germańską w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia germańska studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku filologia germańska w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia germańska - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek filologia germańska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia germańska +

Collegium Polonicum w Słubicach UAM stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Neofilologii UAM stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia germańska

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek filologia germańska w Poznaniu?

Uczelnie w Poznaniu chętnie przyjmują studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i pasje. Jednak pamiętaj, że aby dostać się na studia filologiczne musisz spełnić szereg warunków. Najważniejszą kwestią jest zaliczenie egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego.

Ponadto od kandydatów na germanistykę wymaga się znajomości języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. W przypadku studiów drugiego stopnia powinieneś przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z obszaru pokrewnych nauk.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia germańska w Poznaniu

Studia I stopnia

Czas trwania studiów na kierunku filologia germańska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA GERMAŃSKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA GERMAŃSKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia germańska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
Przedmioty:

język obcy, język polski

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
Przedmioty:

Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1) oraz posiadanie zaświadczenia o wpisaniu na kierunek Interkulturelle Germanistik na EU Viadrina (Immatrikulationsbescheinigung für das Wintersemester 2021/22). Postępowanie kwalifikacyjne: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA GERMAŃSKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA GERMAŃSKA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia germańska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
stac. I stopnia:
80
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
20
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia germańska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii UAM
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku filologia germańska w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia germańska w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Kierunki filologiczne w Poznaniu

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA?

Współcześnie, w dobie podejmowania współpracy międzynarodowej, globalizacji i przenikania się różnorodnych kultur, znajomość języków obcych stała się niezwykle ważną i pożądaną przez pracodawców, umiejętnością. Nic więc dziwnego, że studia filologiczne nieprzerwanie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w rankingu najpopularniejszych kierunków. Jednym z najchętniej wybieranych kierunków jest germanistyka, która umożliwia zapoznanie się nie tylko z zawiłościami języka niemieckiego, ale także z kulturą i historią naszych zachodnich sąsiadów.

Idealnymi kandydatami na studia filologiczne w Poznaniu będą osoby zainteresowane naukami humanistycznymi, a także literaturą, historią, kulturą i obyczajami innych krajów. Jeżeli dodatkowo masz duże zdolności językowe i chciałbyś rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z tego obszaru, to kierunek germanistyka w Poznaniu będzie dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia germańska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia germańska w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako że studia filologiczne cieszą się dużym zainteresowaniem studentów, to uczelnie w Poznaniu coraz częściej decydują się na wprowadzenie ich do swojej oferty kształcenia. Obecnie, filologię germańską, zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu, możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Program studiów na germanistyce, oscyluje głównie wokół treści związanych z naukami humanistycznymi, społecznymi czy kulturowymi, dzięki czemu będziesz miał okazję rozwinąć się na kilku polach jednocześnie.

Przede wszystkim, w trakcie studiów skupisz się na nauce języka, którego opanowanie na wysokim poziomie jest niezbędne do zdobywania dalszej wiedzy. Na zajęciach z praktycznej nauki języka, zdobędziesz umiejętności z zakresu gramatyki, rozumienia ze słuchu, pisania oraz czytania ze zrozumieniem. W siatce zajęć znajdą się także inne interesujące przedmioty, między innymi:

 • historia literatury niemieckiej
 • fonetyka i fonologia
 • morfologia
 • historia języka
 • oraz wiele innych

 

Ponadto, studenci będą mieli szansę wyboru jednej z dostępnych specjalizacji, do których należą: ścieżka translatorska, komunikacja międzykulturowa oraz języki specjalistyczne i translatoryka. Jako student, nauczysz się także dodatkowego języka obcego, co znacznie zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA?

Studia w Poznaniu kształcą specjalistów z zakresu różnorodnych dziedzin, którzy doskonale odnajdują się zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami kierunku filologia germańska. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia otworzy się przed tobą wiele możliwości rozwoju zawodowego. Będziesz miał wszelkie, niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach, w których wymagana jest znajomość języka niemieckiego.

Po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji będziesz przygotowany do zawodu tłumacza i bez problemu znajdziesz pracę w:

 • biurach tłumaczeniowych
 • wydawnictwach

 

Inną, równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z różnorodnymi instytucjami kultury, a także z mediami. Absolwenci odnajdą się także, jako pracownicy branży turystycznej, między innymi na stanowisku kierownika biura podróży oraz pilota wycieczek zagranicznych. Co więcej, po zdobyciu przygotowania pedagogicznego, dostaniesz pracę jako nauczyciel języka niemieckiego. Dzięki znajomości niemieckiego oraz dodatkowego języka obcego będziesz mógł rozpocząć karierę na arenie międzynarodowej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (2)

marta odpowiedz

ta na którą warto iść jest, hahah

Darek odpowiedz

Trochę niekompletna informacja dotycząca uczelni, na których można studiowac germanistykę w Poznaniu