Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Szczecin

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Szczecin

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Szczecin

Studia I stopnia

w Szczecinie 2022

Odkryj studia I stopnia w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Szczecin (licencjackie i inżynierskie)

Nie ulega wątpliwości, że posiadanie wyższego wykształcenia jest niejednokrotnie warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić, aby mieć szansę na zdobycie dobrej pracy. Współczesny rynek nieustająco i dynamicznie się rozwija, przez co wymaga od kadry pracowniczej doskonałego przygotowania. Studia licencjackie lub inżynierskie na dowolnie wybranym kierunku gwarantują uzyskanie kompleksowych kompetencji, które zapewnią ogromne szanse zawodowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – przestrzeń edukacyjna, która jest wspólna dla wszystkich krajów europejskich, istotnie poszerza horyzonty każdego absolwenta, bowiem zdobywane umiejętności i wiedza są uniwersalne.

Studia pierwszego stopnia w Szczecinie wyróżniają się trzyletnim (licencjackie) lub trzy i pół letnim (inżynierskie) czasem trwania. Po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów kończących każdy z sześciu  lub siedmiu semestrów edukacji, absolwent uzyskuje dyplom poświadczający uzyskanie wyższego wykształcenia oraz uprawnienia do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Niejednokrotnie zdarza się, że przyszli licencjaci czy inżynierowie podejmują pracę jeszcze przed ukończeniem studiów, przez co poszerzają swoje kompetencje zawodowe.

Jeżeli ukończysz wybrany kierunek, będziesz mógł pomyśleć o kształceniu na magisterskich studiach drugiego stopnia lub podjęciu dowolnych kursów dokształcających, które z pewnością zostaną docenione przez przyszłych pracodawców. Jest to doskonała opcja dla abiturientów zdających sobie sprawę z ogromnej konkurencji, wynikającej z dążenia do uzyskiwania jak najlepszych kwalifikacji przez wiele osób. Podczas aplikacji na studia I stopnia, prezentowane przez niektóre uczelnie, liczy się jedynie posiadanie świadectwa maturalnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoły średniej. Wówczas powinieneś pamiętać o dopilnowaniu terminu zgłoszeń. Na innych uczelniach najlepsi kandydaci są wyłaniani poprzez konkurs świadectw maturalnych. Możliwość rozpoczęcia kształcenia wyższego otrzymują ci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z przedmiotów wiodących dla wybranego kierunku.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Szczecinie

Kierunki studiów - Szczecin: znaleziono 137

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja kultury I stopnia stacjonarne
Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wodne I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia stacjonarne
Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo - inżynier europejski I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemical engineering I stopnia stacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Economics I stopnia stacjonarne
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Familiologia I stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne
Filologia norweska I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska z językiem dodatkowym I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne
Geologia I stopnia stacjonarne
Global communication I stopnia stacjonarne
Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne
Hydrobiology I stopnia stacjonarne
Ichtiologia i akwakultura I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałów i nanomateriałów I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne
Inżynieria transportu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka komunikacji I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kynologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Malarstwo I stopnia stacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia stacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Mechanical engineering I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
Menedżer sportu i rekreacji I stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia stacjonarne
Mikrobiologia stosowana I stopnia stacjonarne
Nanotechnologia I stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obronność i bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Oceanografia I stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia stacjonarne
Oceanotechnika budowa jachtów i okrętów I stopnia stacjonarne
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne
Polonistyczne – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo internetu i ochrony informacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo ochrony zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Prawo służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Social sciences I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Studia nad wojną i wojskowością I stopnia stacjonarne
Studia pisarskie I stopnia stacjonarne
Sztuka mediów I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienia człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wokalistyka I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna I stopnia stacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia online
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Szczecinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 86 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 45 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 45 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Kierunki studiów w Szczecinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)