Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Szczecin

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Szczecin

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Szczecin

Studia I stopnia

w Szczecinie 2022

Odkryj studia I stopnia w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Szczecin (licencjackie i inżynierskie)

Nie ulega wątpliwości, że posiadanie wyższego wykształcenia jest niejednokrotnie warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić, aby mieć szansę na zdobycie dobrej pracy. Współczesny rynek nieustająco i dynamicznie się rozwija, przez co wymaga od kadry pracowniczej doskonałego przygotowania. Studia licencjackie lub inżynierskie na dowolnie wybranym kierunku gwarantują uzyskanie kompleksowych kompetencji, które zapewnią ogromne szanse zawodowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – przestrzeń edukacyjna, która jest wspólna dla wszystkich krajów europejskich, istotnie poszerza horyzonty każdego absolwenta, bowiem zdobywane umiejętności i wiedza są uniwersalne.

Studia pierwszego stopnia w Szczecinie wyróżniają się trzyletnim (licencjackie) lub trzy i pół letnim (inżynierskie) czasem trwania. Po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów kończących każdy z sześciu  lub siedmiu semestrów edukacji, absolwent uzyskuje dyplom poświadczający uzyskanie wyższego wykształcenia oraz uprawnienia do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Niejednokrotnie zdarza się, że przyszli licencjaci czy inżynierowie podejmują pracę jeszcze przed ukończeniem studiów, przez co poszerzają swoje kompetencje zawodowe.

Jeżeli ukończysz wybrany kierunek, będziesz mógł pomyśleć o kształceniu na magisterskich studiach drugiego stopnia lub podjęciu dowolnych kursów dokształcających, które z pewnością zostaną docenione przez przyszłych pracodawców. Jest to doskonała opcja dla abiturientów zdających sobie sprawę z ogromnej konkurencji, wynikającej z dążenia do uzyskiwania jak najlepszych kwalifikacji przez wiele osób. Podczas aplikacji na studia I stopnia, prezentowane przez niektóre uczelnie, liczy się jedynie posiadanie świadectwa maturalnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoły średniej. Wówczas powinieneś pamiętać o dopilnowaniu terminu zgłoszeń. Na innych uczelniach najlepsi kandydaci są wyłaniani poprzez konkurs świadectw maturalnych. Możliwość rozpoczęcia kształcenia wyższego otrzymują ci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z przedmiotów wiodących dla wybranego kierunku.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Szczecinie

Kierunki studiów - Szczecin: znaleziono 142

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja kultury I stopnia stacjonarne
Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo techniczne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia stacjonarne
Branding miast i regionów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemical engineering I stopnia stacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka kliniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Economics I stopnia stacjonarne
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Familiologia I stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne
Filologia norweska I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska z językiem dodatkowym I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne
Geologia I stopnia stacjonarne
Global communication I stopnia stacjonarne
Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne
Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne
Hydrobiology I stopnia stacjonarne
Ichtiologia i akwakultura I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia stacjonarne
Innowacyjna gospodarka miejska I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria e-commerce I stopnia niestacjonarne
Inżynieria eksploatacji I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałów i nanomateriałów I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne
Inżynieria transportu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria w medycynie I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka komunikacji I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kynologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia stacjonarne
Malarstwo I stopnia stacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia stacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Mechanical engineering I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
Menedżer sportu i rekreacji I stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obronność i bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Oceanografia I stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne
Polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo internetu i ochrony informacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo ochrony zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Prawo służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia stacjonarne
Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Social sciences I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Studia nad wojną i wojskowością I stopnia stacjonarne
Studia pisarskie I stopnia stacjonarne
Sztuka mediów I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wokalistyka I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia online
Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Szczecinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Szczecinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 135 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Kierunki studiów w Szczecinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (1)

Fallka odpowiedz

Wybrałam studia na kierunku administracja organizowane przez WSKZ. Nie mogłam wyprowadzić się ze swojego miasta, ponieważ podejmuję tutaj pracę zarobkową, ale też nie chciałam tracić pieniędzy na dodatkowe dojazdy. Studia prowadzone są w formie online i pozwalają mi na połączenie pracy i nauki. Dodatkowo sama decyduje kiedy chce się uczyć, co będzie miłą odskocznią po pracy na etacie.