Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Szczecin

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Szczecin

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Szczecin

Studia I stopnia

w Szczecinie 2023

Odkryj studia I stopnia w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Szczecin (licencjackie i inżynierskie)

Nie ulega wątpliwości, że posiadanie wyższego wykształcenia jest niejednokrotnie warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić, aby mieć szansę na zdobycie dobrej pracy. Współczesny rynek nieustająco i dynamicznie się rozwija, przez co wymaga od kadry pracowniczej doskonałego przygotowania. Studia licencjackie lub inżynierskie na dowolnie wybranym kierunku gwarantują uzyskanie kompleksowych kompetencji, które zapewnią ogromne szanse zawodowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – przestrzeń edukacyjna, która jest wspólna dla wszystkich krajów europejskich, istotnie poszerza horyzonty każdego absolwenta, bowiem zdobywane umiejętności i wiedza są uniwersalne.

Studia pierwszego stopnia w Szczecinie wyróżniają się trzyletnim (licencjackie) lub trzy i pół letnim (inżynierskie) czasem trwania. Po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów kończących każdy z sześciu  lub siedmiu semestrów edukacji, absolwent uzyskuje dyplom poświadczający uzyskanie wyższego wykształcenia oraz uprawnienia do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Niejednokrotnie zdarza się, że przyszli licencjaci czy inżynierowie podejmują pracę jeszcze przed ukończeniem studiów, przez co poszerzają swoje kompetencje zawodowe.

Jeżeli ukończysz wybrany kierunek, będziesz mógł pomyśleć o kształceniu na magisterskich studiach drugiego stopnia lub podjęciu dowolnych kursów dokształcających, które z pewnością zostaną docenione przez przyszłych pracodawców. Jest to doskonała opcja dla abiturientów zdających sobie sprawę z ogromnej konkurencji, wynikającej z dążenia do uzyskiwania jak najlepszych kwalifikacji przez wiele osób. Podczas aplikacji na studia I stopnia, prezentowane przez niektóre uczelnie, liczy się jedynie posiadanie świadectwa maturalnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoły średniej. Wówczas powinieneś pamiętać o dopilnowaniu terminu zgłoszeń. Na innych uczelniach najlepsi kandydaci są wyłaniani poprzez konkurs świadectw maturalnych. Możliwość rozpoczęcia kształcenia wyższego otrzymują ci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z przedmiotów wiodących dla wybranego kierunku.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Szczecinie

Kierunki studiów - Szczecin: znaleziono 169

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja - studia online I stopnia online
Agrobioinżynieria I stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia stacjonarne
Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Baltic region studies I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo techniczne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia stacjonarne
Branding miast i regionów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo inżynier europejski I stopnia stacjonarne
Business intelligence w gospodarce I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemical engineering I stopnia stacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka kliniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Economics I stopnia stacjonarne
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Familiologia I stopnia stacjonarne
Film eksperymentalny I stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne
Filologia norweska I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne

Poziom studiów na uczelniach

Uczelnie w Szczecinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Szczecinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 88 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 8 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 138 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 50 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Kierunki studiów w Szczecinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (0)