Obronność - Warszawa

Obronność - Warszawa

Obronność - Warszawa

Studia w Warszawie

obronność

Odkryj obronność w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Obronność studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Obronność w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Obronność to kierunek stworzony z myślą o osobach, które chciałyby otrzymać wszechstronną wiedzę z pogranicza nauk historycznych, politycznych, wojskowych czy zarządzania. W siatce kształcenie tych studiów w Warszawie znajdzie się szereg przedmiotów poświęconych między innymi przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym czy też analizie i interpretacji zagrożeń.

Studentom nieobce będą także tajniki wybranych technologii wojskowych, których celem jest jak najlepsze planowanie struktur obronnych państwa. A czym mogą zajmować się absolwenci po zakończeniu nauki? Czekać na nich będzie przykładowo zatrudnienie w Siłach Zbrojnych RP czy instytucjach bezpośrednio związanych z ochroną państwa.

 

czytaj dalej wszystko o Obronność - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek obronność

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Obronność stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku obronność

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek obronność w Warszawie?

Przedmioty, dzięki którym będziesz mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych, to: historia, WOS, geografia, język obcy nowożytny, czy nawet matematyka. Pamiętaj, by część z nich zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ dzięki temu twoja kandydatura będzie dużo bardziej atrakcyjna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku obronność w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku obronność na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OBRONNOŚĆ WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

OBRONNOŚĆ WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek obronność na poszczególnych uczelniach

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Przedmioty:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OBRONNOŚĆ WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

OBRONNOŚĆ WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku obronność na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek obronność na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku obronność w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek obronność w Warszawie

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 

Kierunki wojskowe w Warszawie

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ?

Dziś coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są kwestie związane z bezpieczeństwem. Zwłaszcza, że jesteśmy świadkami ciągłych konfliktów na świecie, a na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować wzmożoną działalność terrorystyczną. A każdy chciałby mieć przecież poczucie, że może czuć się bezpiecznie jako obywatel danego państwa. Warto podkreślić także, że działania związane z obronnością i bezpieczeństwem sięgają także dalej i obejmują chociażby także ochronę związaną z kataklizmami naturalnymi.

W sektorze związanym z obronnością nieustannie potrzebni są także specjaliści, którzy dzięki swoim umiejętnościom będą potrafili przeprowadzić sprawnie wszelkie działania prewencyjne. Pamiętaj, że jeśli kuszą cię studia na tym kierunku, to musisz najpierw zastanowić się, czy posiadasz cechy, które uczynią cię specjalistą właśnie w tym zakresie. Osoby, zajmujące się obronnością, powinny posiadać bowiem zdolność do działania pod presją czasu, doskonałe umiejętności z zakresu zarządzania grupą oraz łatwość w podejmowaniu niejednokrotnie trudnych decyzji.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku obronność możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku obronność w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że należy inwestować w kadrę, która zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem i obronnością. Dlatego też studia na kierunku obronność będziesz mieć szansę wybrać także w mieście stołecznym. Uczelnie, które przygotowały ofertę kształcenia o tym profilu, znajdziesz w dziale poniżej. Warto, byś przeanalizował te propozycje dydaktyczne i wybrał tę, która najlepiej odzwierciedlać będzie twoje oczekiwania.

Kierunki studiów takie jak obronność mają na ogół rozbudowany program kształcenia, ponieważ umiejętności, które posiadają specjaliści z tego zakresu, zawsze muszą być podparte wiedzą. Poznawać będziesz zatem wiele interdyscyplinarnych treści z pogranicza nauk:

 • politycznych
 • socjologicznych
 • historycznych

 

Szerokie horyzonty myślowe będą kształtowały większość twoich decyzji. Na studiach dowiesz się między innymi tego jak prowadzić działania prewencyjne, jak zapobiegać wszelkiego rodzaju aktom terrorystycznym. Dowiesz się, jak zapanować na grupą i jak przestrzegać najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

Ile trwają studia na kierunku obronność w Warszawie?

Studia na kierunku Obronność w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ?

Dziś sektor związany z bezpieczeństwem rozwija się wyjątkowo prężnie, co także generuje nowe miejsca zatrudnienia dla specjalistów z tego zakresu. W praktyce oznacza to, że jeśli wybierzesz studia na kierunku obronność w Warszawie, to dostaniesz szansę, by po zakończeniu kształcenia znaleźć pracę, która zgodna będzie z twoim wykształceniem. Pamiętaj o tym, by do nauki podchodzić z pasją i zaangażowaniem, ponieważ działanie w tym sektorze przyniesie dużą satysfakcję wyłącznie pasjonatom adrenaliny.

Abiturienci bezpieczeństwa wewnętrznego to świetni stratedzy, którzy mogą planować działania prewencyjne wykorzystywane w:

 • działaniach wojska
 • Policji
 • Straży Granicznej
 • ABW
 • Urzędzie Celnym

 

Ich umiejętności sprawiają, że przygotowani są oni do kierowania jednostkami operacyjnymi, mogą sprawnie analizować wszelkiego rodzaju aktywności z zakresu ochrony i prewencji. Absolwenci tego kierunku mogą występować w roli ekspertów oraz doradców, którzy opracowują szczegółowe plany działania w sytuacjach, które w znacznym stopniu mogą zaburzyć poczucie społecznego bezpieczeństwa.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)