Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

marketing cyfrowy

Odkryj kierunek marketing cyfrowy w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Marketing cyfrowy studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Marketing cyfrowy w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjataStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

Studia na kierunku marketing cyfrowy w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku marketing cyfrowy w Bydgoszczy rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | Marketing cyfrowy Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy marketing cyfrowy możesz studiować w ramach kierunku na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Bydgoskiej Szkole Wyższej.

czytaj dalej wszystko o Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek marketing cyfrowy w Bydgoszczy?

Kierunek media cyfrowe w Bydgoszczy możesz realizować na uczelni prywatnej. Wymogi kwalifikacyjne w takim przypadku sprowadzają się do dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Najczęściej o przyjęciu decyduje pierwszeństwo złożenia wszystkich wniosków.

Komisja rekrutacyjna oczekuje także zdjęć legitymacyjnych, poświadczenia dokonania opłaty rekrutacyjnej, jak również przekazania świadectwa dojrzałości do wglądu.

Uczelnie publiczne tworzą listy rankingowe, które uwzględniają wyniki uzyskane w trakcie egzaminów maturalnych. Kandydaci na studia w Bydgoszczy w ramach mediów cyfrowych powinni przede wszystkim zdać obowiązkowe przedmioty maturalne (język polski, matematyka, język obcy nowożytny).

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Marketing cyfrowy w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MARKETING CYFROWY?

 

Marketing cyfrowy rozwija się bardzo prężnie od niemal dwóch dekad. Za główne narzędzia, które pomagają dotrzeć do klienta, uważa natomiast media cyfrowe, zwłaszcza Internet. Dzięki mediom społecznościowym, poczcie elektronicznej czy telefonii komórkowej można docierać do mniej lub bardziej zainteresowanych osób, które dany produkt bądź usługę mogą ocenić, porównać, a nawet kupić.

Kandydaci na tego typu studia zarządzanie i marketing muszą wykazywać się kreatywnością i komunikatywnością. Otwartość, a także predyspozycje kierownicze pozwalają zarządzać strategiami, które obejmują promocję i komunikację z klientem. W ramach marketingu cyfrowego z pewnością przyjdzie Ci zajmować się reklamą online, PR czy komunikacją w mediach społecznościowych. Technologie cyfrowe, oprogramowania internetowe i strategie marketingowe w tej branży nie mogą być Ci obce.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku marketing cyfrowy możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku marketing cyfrowy w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Marketing cyfrowy w XXI wieku stał się jednym z podstawowych sposobów komunikacji z klientami. Łączy media społecznościowe i technologie cyfrowe i na ich bazie kształtuje współczesny PR i reklamę. Uczelnie w Bydgoszczy, które mają w swojej ofercie studia zarządzanie i marketing, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci uczęszczają na zajęcia związane nie tylko z marketingiem, ale i ekonomią, reklamą czy biznesem. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • sprzedaż wielokanałowa
 • marketing internetowy
 • zarządzanie relacjami z klientami
 • blogi i mikroblogi w marketingu
 • aplikacje internetowe

 

Program kształcenia opiera się o najnowsze oprogramowania informatyczne i działa prężnie w cyfrowym świecie. Teoretyczne kształcenie realizowane jest często w formie praktycznych zajęć, a weryfikowane jest podczas praktyk zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku marketing cyfrowy w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Marketing cyfrowy w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Marketing cyfrowy w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MARKETING CYFROWY?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak media cyfrowe przygotowują studentów do tworzenia, wdrażania, monitorowania i zarządzania szeregiem cyfrowych kampanii marketingowych, które mają doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów strategicznych. Jest to kierunek idealny dla osób z widocznymi predyspozycjami kierowniczymi, które mają bardzo wiele twórczych pomysłów.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w działach marketingu równego rodzaju firm, w jednostkach doradczych, które zajmują się problematyką marketingu cyfrowego, w agencjach marketingowych i reklamowych. Obejmują oni stanowiska takie jak: 

 • specjalista ds. mediów społecznościowych
 • projektant zawartości
 • specjalista ds. komunikacji
 • specjalista PR
 • menadżer marketingu cyfrowego
 • menadżer projektów web
 • menadżer SEO
 • specjalista ds. marketingu partnerskiego

Gdzie studiować na kierunku marketing cyfrowy w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć w niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Uczelnie na których można studiować kierunek marketing cyfrowy w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek marketing cyfrowy w Bydgoszczy?

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Marketing cyfrowy Bydgoszcz studia stacjonarne

Marketing cyfrowy Bydgoszcz studia niestacjonarne

Kierunki zarządzanie i marketing w Bydgoszczy

management

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK MARKETING CYFROWY

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia