Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Odkryj kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjataStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią w Bydgoszczy rozpocznie się 8 czerwca 2023 r. i potrwa do 12 września 2023 r. | Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy pedagogikę opiekuńczą z profilaktyką uzależnień i socjoterapią możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW).

czytaj dalej wszystko o Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią wzbudzają duże zainteresowanie. Kandydaci muszą jednak spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Listy rankingowe uwzględniają wyniki z egzaminów obowiązkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz z egzaminów dodatkowych, przede wszystkim z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego.

Wybrane egzaminy dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym. Warto także wziąć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, ponieważ laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i mogą być zwolnieni z wybranych egzaminów maturalnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ?

 

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to interdyscyplinarny kierunek studiów, który kształci młodych pedagogów i wychowawców. Za pomocą różnorodnych form i metod pracy absolwenci organizują procesy socjoterapeutyczne i diagnozują przy tym wszelkie zaburzenia pojawiające się na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

Od kandydatów na studia pedagogiczne w Bydgoszczy oczekuje się odpowiedniego podejścia zwłaszcza do dziecka w wieku do piętnastu lat. Studenci powinni wykazywać się odpowiedzialnością i empatią. W trakcie całego procesu kształcenia uczą się, w jaki sposób radzić sobie z problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży, niedostosowaniem społecznym lub trudnościami wychowawczymi. W pracy zawodowej będziesz udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dlatego warto, aby zagadnienia związane z naukami psychologicznymi i społecznymi mieściły się w zakresie Twoich zainteresowań.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Unikatowy kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy pozwala zdobyć niezbędne kompetencje do pełnienia funkcji opiekuńczych i wychowawczych, a w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych wykorzystuje wiedzę zaczerpniętą ze środowiska wpływającego w znaczący sposób na kształtowanie człowieka. Uczelnie w Bydgoszczy, które mają tego typu studia pedagogiczne w swojej ofercie, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci kształceni są w zakresie pedagogiki, psychologii czy socjologii. Program zajęć wypełniony jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • etyczne i prawne aspekty pracy pedagoga
 • psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • teoria i metodyka kierowania pracą grupy
 • kultura języka z emisją głosu
 • diagnozowanie w profilaktyce selektywnej i wskazującej

 

Studenci muszą odbyć wielogodzinne praktyki zawodowe w szkołach i poza placówkami oświatowymi.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ?

Absolwenci kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią prowadzą działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne, a zatrudniani są w bardzo wielu placówkach i instytucjach. Przede wszystkim mogą liczyć na pracę w placówkach wsparcia dziennego, to znaczy w:

 • świetlicach
 • klubach
 • ogniskach wychowawczych
 • świetlicach środowiskowych
 • socjoterapeutycznych

 

Absolwenci zatrudniani są w charakterze nauczyciela-pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych, społecznego kuratora sądowego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, asystenta rodziny w ośrodkach pomocy społecznej, wychowawcy-socjoterapeuty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, interwencyjnych, rodzinnych, hostelach, a także jako pełnomocnicy do spraw dziecka, rodziny, profilaktyki w jednostkach samorządu terytorialnego.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ - ważne informacje

pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia

studia pedagogiczne w Bydgoszczy

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią Bydgoszcz studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią Bydgoszcz studia stacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia