Kierunek lekarski studia jednolite magisterskie - Łódź

Kierunek lekarski studia jednolite magisterskie - Łódź

Kierunek lekarski studia jednolite magisterskie - Łódź

Studia jednolite w Łodzi

kierunek lekarski

 

Odkryj kierunek lekarski w Łodzi i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarski studia jednolite magisterskie Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi to studia magisterskiektórych program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego (lekarz)Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym).

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski studia jednolite magisterskie - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek lekarski w Łodzi?

Aby dostać się na kierunek lekarski w Łodzi będziesz musiał zaliczyć egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz z dwóch spośród przedmiotów dodatkowych, do których należą: biologia, chemia i fizyka.

Wszyscy kandydaci muszą pamiętać o terminowym złożeniu wymaganych dokumentów, których listę znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM?

 

Medycyna to nauka oparta na doświadczeniu, która obejmuje wiedzę na temat zdrowia i chorób dotykających człowieka oraz sposobach ich leczenia i zapobiegania. Dyscyplina ta towarzyszy ludziom już od najdawniejszych czasów, a za jej prekursora uważa się Hipokratesa. Na przestrzeni wieków, w medycynie zaszło wiele zmian, wyodrębniły się nowe subdyscypliny i pojawiły się nowoczesne nazrędzia badawcze. Dlatego też, biorąc pod uwagę złożoność tej dziedziny oraz szybką dynamikę zmian, nieustannie rośnie zapotrzebowanie na lekarzy rożnych specjalizacji. Ich kształceniem zajmuje się kierunek lekarski w Łodzi.

Studia medyczne mają bardzo długą i chlubną tradycję, ale też są trudne i wymagające. Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek lekarski powinny mieć powołanie i odczuwać chęć pomocy innym ludziom. Jeżeli dodatkowo interesujesz się naukami biologicznymi, chemicznymi i ścisłymi i nie boisz się podejmować nowych wyzwań, to koniecznie weź udział w rekrutacji.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarnec

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia medyczne, ze względu na swoją renomę i tradycje są nadal jednymi z chętniej wybieranych przez studentów. Dlatego też uczelnie w całej Polsce zdecydowały się na wprowadzenie ich do swoich ofert kształcenia. Kierunek lekarski możesz zrealizować także na wybranych łódzkich uczelniach. Ich dokładna listę znajdziesz w dziale poniżej.

Program nauczania na kierunku lekarskim w Łodzi obejmuje szereg przedmiotów przedklinicznych, takich jak:

 • anatomia
 • chemia
 • biologia 
 • fizjologia

 

klinicznych, takich jak:

 • chirurgia
 • pediatria
 • ginekologia,
 • dermatologia
 • i wiele innych

 

Oprócz specjalistycznej wiedzy teoretycznej, wykształcisz także niezwykle cenne umiejętności praktyczne. W czasie studiów i obowiązkowych praktyk zawodowych, nauczysz się interpretacji wyników pacjenta, stawiania odpowiedniej diagnozy, rozpoznania klinicznego, czy rozpoznania stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Jako student, podczas lektoratu z wybranego języka obcego, rozwiniesz swoje zdolności językowe, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi trwają 6 lat.

Kierunek lekarski w Łodzi można realizować jedynie na jednolitych studiach magisterskich, na których nauka trwa sześć lat, czyli dwanaście semestrów. Po upływie tego czasu i zaliczeniu egzaminu lekarskiego otrzymasz tytuł lekarza.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LEKARSKIM?

Absolwenci studiów medycznych, ze względu na wszechstronną wiedzę i kwalifikacje zawodowe, mogą liczyć na wiele interesujących ofert pracy, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, czyli w:

 • prywatnych gabinetach lekarskich
 • szpitalach klinicznych
 • poradniach podstawowej opieki zdrowotnej

 

Równie przyszłościową opcją może być związanie swojej przyszłości z oddziałami ratunkowymi. Uzyskaną wiedzę z powodzeniem wykorzystasz podczas pracy w instytucjach naukowo-badawczych czy klinikach wyższych uczelni medycznych. Po uzyskaniu odpowiedniego przygotowania możesz objąć stanowisko dyrektora lub menedżera szpitala. Abiturienci często decydują się także na prowadzenie własnego gabinetu lekarskiego.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Łodzi

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Co warto sprawdzić idąc na studia jednolite na kierunku lekarskim?

 

Jakie przedmioty są brane pod uwagę?

Jeśli marzy Ci się kierunek lekarski, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Pamiętaj o tym, że progi punktowe są bardzo wysokie, a liczba miejsc jest ograniczona.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym musisz zdawać przedmioty rozszerzone, obejmujące nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne i tego typu nauki ścisłe.

 

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydaci będą musieli zrobić także wymagane badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Absolwenci studiów medycznych w zakresie kierunku medycznego szczycą się tytułem lekarza magistra. Po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego możesz jednak kontynuować kształcenie w ramach specjalizacji, która może trwać nawet do pięciu lat.

 

Czy te studia są dla Ciebie?

Studia w Łodzi na kierunku lekarskim wymagają od kandydatów zdyscyplinowania, odpowiedzialności, odporności na stres, szybkiej reakcji w sytuacji kryzysowej. Kierunek lekarski jest idealny dla ludzi z poczuciem misji, którzy chcą ratować życie i zdrowie człowieka.

Czy warto iść na studia jednolite na kierunku lekarskim?

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych, ale zarazem najbardziej wymagających w kategorii studiów medycznych. Przyszli studenci muszą być nastawieni na nieustanne dokształcanie się, ponieważ nauki medyczne są niezwykle postępowe i nieustannie dążą do nowoczesnych metod badawczych i metod leczenia.

Zajęcia odbywają się w nowocześnie urządzonych salach i laboratoriach, a także w szpitalach i klinikach. Po każdym roku kształcenia studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki lekarskie.

Kompleksowo konstruowany program studiów łączy nauki morfologiczne, medyczne, przedkliniczne i kliniczne, a także zabiegowe, prawne i organizacyjne.

Absolwenci kierunku lekarskiego zdają Lekarski Egzamin Końcowy, zyskując możliwość wykonywania zawodu lekarza w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

Mogą także kontynuować kształcenie w ramach specjalizacji lekarskich, chociażby chirurgii, pediatrii czy kardiologii. Studia medyczne tego typu gwarantują Ci dobrze płatną pracę.

Studia I stopnia niestacjonarne na kierunku lekarskim

Studia medyczne w Łodzi na kierunku lekarskim możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia wieczorowe, które najczęściej odbywają się w ramach spotkań w tygodniu od poniedziałku do piątku, jednak edukacja na nich jest płatna.

Opłata za studia medyczne na kierunku lekarskim jest dość wysoka; szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych znajdziesz na stronach internetowych łódzkich ośrodków akademickich.

Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona nawet na studiach niestacjonarnych. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów powinieneś zdawać dwa wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

Komentarze (0)