Audyt wewnętrzny

Studia w Warszawie

audyt wewnętrzny

Odkryj studia audyt wewnętrzny w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Audyt wewnętrzny studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dobrze przemyślane kontrole wewnętrzne w przedsiębiorstwie mogą sprawić, że będzie ono mogło rozwijać się w sposób zbilansowany. Rośnie też zatem zapotrzebowanie na specjalistów właśnie z tego obszaru. Uczelnie w Warszawie dążą zatem do tego, by wykształcić tego typu kadrę. Dlatego też w ich ofercie można odnaleźć propozycję kształcenia, jaką jest audyt wewnętrzny.

W programie kształcenia audytu wewnętrznego znalazły się przykładowo takie oto przedmioty: wykrywanie oszustw i nadużyć, planowanie długoterminowe i ocena ryzyka w audycie wewnętrznym, audyt IT czy standardy zawodowe. Studenci otrzymają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu chociażby prawa, ekonomii i zarządzania.

Specjaliści do spraw audytu wewnętrznego mogą rozwijać swoją karierę w szeroko rozumianym sektorze korporacyjnym. Czekać będzie na nich zatrudnienie w komórkach audytu wewnętrznego instytucji finansowych, ale także przedsiębiorstw o zupełnie różnych profilach działalności. Poza tym absolwenci znajdą pracę w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, bankach czy urzędach centralnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Audyt wewnętrzny

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studenci audytu wewnętrznego szkolą się w zakresie m.in.: organizowania oraz przeprowadzania kontroli w sektorze publicznym i prywatnym, ściśle związanym z finansami i rachunkowością. W trakcie zajęć uczestnicy poznają np.: prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty audytu finansowego; etyczne i prawne ograniczenia audytora wewnętrznego; techniki strategiczne; metodykę audytu wewnętrznego.

Uczelnie w Warszawie, które oferują tę ścieżkę kształcenia, umożliwiają studentom zdobycie praktycznych umiejętności, związanych m.in. z: przeprowadzaniem analiz finansowych oraz ocenianiem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa lub instytucji; zarządzaniem bezpieczeństwa finansowego; wykrywaniem oszustw i nadużyć; zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w środowisku finansów i rachunkowości.

W programie studiów na audycie wewnętrznym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Standardy zawodowe
 • Planowanie długoterminowe i ocena ryzyka w audycie wewnętrznym
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Wykrywanie oszustw i nadużyć
 • audyt IT

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad przeprowadzania kontroli w sektorze finansowym; metod wykorzystywanych w ocenie ryzyka w audycie wewnętrznym; narzędzi komputerowych stosowanych w finansach i rachunkowości.

Audyt wewnętrzny przygotowuje absolwentów do rozwoju zawodowego w szczególności w roli audytora wewnętrznego. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie np. w komórkach audytu wewnętrznego instytucji finansowych, przedsiębiorstw czy administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci audytu wewnętrznego są również przygotowani do uzyskania Certyfikatu Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Absolwent audytu wewnętrznego może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • biura maklerskie i rachunkowe
 • firmy doradztwa finansowego
 • firmy ubezpieczeniowe
 • podmioty sektora administracji publicznej
 • banki, instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Audyt wewnętrzny to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość m.in. dokonują trafnego opisu instytucji działających na rynku finansowym (np. banków komercyjnych lub inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych itp.) oraz zarządzają finansami przedsiębiorstw. Studia te umożliwiają poznać np. funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, a także rozwiązywać problemy z zakresu m.in. bankowości, ubezpieczeń, finansów publicznych, prawa i administracji czy ekonomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej.

Absolwenci finansów i rachunkowości zatrudniani są zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy. Finansiści mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: działach księgowości przedsiębiorstw, bankach i instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych lub konsultingowych czy doradztwie finansowym. Osoby te mają też kompetencje, które ułatwią im rozpoczęcie i poprowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)