BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Studia w Łodzi

biotechnologie ekologiczne

 

Odkryj studia biotechnologie ekologiczne w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biotechnologie ekologiczne studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Biotechnologie ekologiczne zapoznają Cię ze stanem środowiska oraz rozwiązaniami, które wdrażane, służą ochronie ekosystemów wodnych i lądowych. Będziesz miał/a okazję zgłębić metody redukcji zanieczyszczeń obszarowych, wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek oraz redukcji zanieczyszczeń ekosystemów, które podlegają antropopresji.

Kompleksowo skonstruowany program kształcenia umożliwia zdobycie najważniejszych umiejętności i potrzebnej do wykonywania zawodu wiedzy. Studenci uczęszczają między innymi na ochronę środowiska przyrodniczego, biotechnologie ekologiczne, biotechnologiczne aspekty kształtowania ekosystemów wodnych.

Studia biologiczne i przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska czy stricte biotechnologii ekologicznych dają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Absolwenci zatrudniani są w służbach ochrony środowiska, laboratoriach badań środowiska, parkach narodowych lub krajobrazowych, społecznych organizacjach ekologicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)