Finanse i bankowość

Studia w Warszawie

finanse i bankowość

Odkryj studia finanse i bankowość w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Finanse i bankowość studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Współczesny świat ściśle sprzężony jest z obrotem pieniędzmi. Tworzymy zmaterializowane społeczeństwo, co generuje zapotrzebowanie na specjalistów, którzy doskonale będą rozumieć mechanizmy zarządzania finansami. Uczelnie w Warszawie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i przygotowują propozycję kształcenia jaką są finanse i bankowość. Jest ona zaadresowana w szczególności do tych osób, które swoją zawodową przyszłość chciałyby związać z właśnie tymi sektorami gospodarczymi.

Pamiętaj jednak, że jeśli wybierzesz finanse i bankowość to do twoich ulubionych przedmiotów musi należeć chociażby matematyka. Dlaczego? W siatce programowej odnajdziesz bowiem wiele zagadnień, które będą się opierać właśnie na niej. Można zaliczyć do nich chociażby: bankowość i pośrednictwo finansowe, zarządzanie ryzykiem i inżynierię finansową, metody wyceny przedsiębiorstw, czy podstawy analizy fundamentalnej.

Pamiętaj, że twoje kompetencje zawodowe będą mieć rzetelne podstawy teoretyczne. Oprócz tego otrzymasz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa i zarządzania. Absolwenci finansów i bankowości nie powinni mieć problemów ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia. Czekać na nich będą różnorodne instytucje finansowe, gdzie mogą świadczyć różnorodne usługi bankowe.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Finanse i bankowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Program studiów na ścieżce kształcenia finanse i bankowość poświęcony został w szczególności np.: projektom inwestycyjnym; sposobom kontroli kosztów przedsiębiorstwa; płynności finansowej; metodom analizy ekonomicznej czy interpretacji danych z dokumentów finansowych przedsiębiorstwa.

Studia na tej finansach i bankowości pozwalają studentom zdobyć wiedzę na tematy ogólnoekonomiczne, a także na te, które ściśle związane są finansami i bankowością. Absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią m.in.: oceniać i wdrażać projekty inwestycyjne; zarządzać finansami przedsiębiorstwa; przeprowadzać zaawansowaną analizę ekonomiczną.

W programie studiów na finansach i bankowości znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Bankowość
 • Rachunkowość i kontroling
 • Analiza finansowa
 • Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
 • Prawo podatkowe
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Prawne zabezpieczenia wierzytelności
 • Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa
 • Metody wyceny przedsiębiorstw

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad bankowości; sposobów zarządzania finansami; specyfiki projektów inwestycyjnych; rodzajów kosztów przedsiębiorstwa; czynników kształtujących ekonomiczną sytuację firmy.

Absolwent finansów i bankowości może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • korporacje finansowe
 • firmy doradcze
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Finanse i bankowość to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku ekonomia.

 

Ekonomia studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie oferują studentom ekonomii możliwość rozwoju w zakresie jednej z licznych ścieżek kształcenia, poświęconych różnorodnym aspektom współczesnego rynku gospodarczego. Studenci ekonomii zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie takich dziedzin jak np.: prawo, administracja, finanse i rachunkowość, bankowość, zarządzanie czy marketing.

Ekonomiści cenieni są w różnorodnych środowiskach zawodowych. Absolwenci tego kierunku studiów mogą liczyć na zatrudnienie na stanowiskach np. kierowniczych, doradczych, eksperckich, analitycznych czy związanych z finansami lub kontrolą. Ponadto osoby, które ukończyły ekonomię, wyróżniają się kompetencjami niezbędnymi do prowadzenia własnej działalności gospodarczj.

Dowiedz się więcej: ekonomia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)