Logistyka przedsiębiorstwa

Studia w Warszawie

logistyka przedsiębiorstwa

Odkryj studia logistyka przedsiębiorstwa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Logistyka przedsiębiorstwa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś branża logistyczna rozwija się niezwykle prężnie. To właśnie dzięki niej możemy swobodnie korzystać z szeroko dostępnej gamy produktów, znajdującej się na sklepowych półkach. Warte jest także podkreślenia, że w branży nieustannie poszukuje się specjalistów z wyższym wykształceniem, którzy będą wiedzieli, jak najlepiej organizować wszelkie procesy związane z transportem i przepływem towarów. Dlatego też logistyka przedsiębiorstwa, to niezwykle atrakcyjna propozycja kształcenia, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich.

Studenci uczestniczyć będą w wielu różnorodnych wykładach i ćwiczeniach praktycznych. W siatce programowej odnajdą między innymi przedmioty takie jak: międzynarodowe sieci i łańcuchy dostaw, budowa pojazdów, usługi logistyczne w działalności handlowej, czy nawet rozliczenia w handlu i spedycji międzynarodowej. Wszystkie semestry nauki zaowocują praktycznym wykształceniem, które zostanie docenione na rynku zatrudnienia. Kariera logistyków może rozwijać się w różnorodnych przedsiębiorstwach transportowych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Logistyka przedsiębiorstwa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na logistyce przedsiębiorstwa znajdują się przedmioty poświęcone np.: procesom i urządzeniom logistycznym; specyfice pojazdów samochodowych; procesom produkcji w przedsiębiorstwach; strategiom zaopatrzenia oraz dystrybucji towarów; charakterystyce polskiego i międzynarodowego rynku logistycznego; zasadom transportu i magazynowania we współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom zdobyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: zarządzania działalnością logistyczną przedsiębiorstw różnego typu; planowania i kierowania procesami logistycznymi w firmie; eksploatacji samochodów i innych środków transportu; serwisowania i organizowania zaplecza technicznego samochodów; kontrolowania spedycji i transportu międzynarodowego przedsiębiorstwa.

W programie studiów na logistyce przedsiębiorstwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Budowa pojazdów
 • Eksploatacja samochodów
 • Rodzaje i środki transportu
 • Opakowania w logistyce
 • Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów
 • Spedycja i transport międzynarodowy
 • Ekonomika usług logistycznych
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Logistyka w ujęciu produktowym
 • Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad zarządzania jakością procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; systemów informatycznych obecnych w zarządzaniu produkcją; metod modelowania procesów produkcyjnych.

Absolwenci logistyki przedsiębiorstwa mogą liczyć na zatrudnienie np. w: firmach logistycznych, transportowych i spedycyjnych; przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych; centrach logistycznych i magazynach. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są przygotowane również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie np. transportu, dystrybucji lub szeroko pojętej logistyki.

Absolwent logistyki przedsiębiorstwa może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy kurierskie
 • porty lotnicze lub morskie
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • magazyny
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Logistyka przedsiębiorstwa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

Logistyka studia w Warszawie

Absolwenci logistyki specjalizują się w zakresie m.in. realizacji zakupów, magazynowania czy dystrybucji towarów. Studenci tego kierunku uczą się np. konstruować oraz wykorzystywać dostępne narzędzia do minimalizacji kosztów, maksymalizacji obsługi klienta czy osiągania przewagi konkurencyjnej. W trakcie uczestnicy rozwiązują liczne problemy, z którymi najczęściej spotykają się współcześni przedsiębiorcy. Logistycy analizują i oceniają różnorodne działalność organizacji, a także projektują procesy logistyczne i zarządzają infrastrukturą logistyczną.

Logistyka ceniona jest w wielu środowiskach zawodowych, które odpowiadają za takie działania jak np. transport, obrona państwa, zarządzanie, zaopatrywanie, budżetowanie czy administrowanie. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę oraz umiejętności menadżerskie, informatyczne, techniczne i matematyczne. Absolwenci logistyki mogą aplikować na stanowiska np. kierownicze, organizacyjne, analityczne czy doradcze. Ponadto mogą oni samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług logistycznych czy transportowych.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)