Studia podyplomowe Kraków

Studia podyplomowe Kraków

Studia podyplomowe Kraków

Największy wybór studiów

podyplomowych w Krakowie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia podyplomowe Kraków | woj. małopolskie

Studia podyplomowe w Krakowie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W KRAKOWIE

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Ż
Rozwiń

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie są studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 165

Studia podyplomowe: 41

Kierunki podyplomowe
analityka biznesowa
badanie kliniczne produktów leczniczych
bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiów: 74

Studia podyplomowe: 64

Kierunki podyplomowe
administracja samorządowa
archikultura – edukator architektoniczny
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

POKAŻ WIĘCEJ

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunki studiów: 68

Studia podyplomowe: 71

Kierunki podyplomowe
aerologia górnicza
analiza danych - data science
audyting i certyfikacja energetyczna budynków

POKAŻ WIĘCEJ

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kierunki studiów: 33

Studia podyplomowe: 26

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunki studiów: 43

Studia podyplomowe: 32

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kierunki studiów: 38

Studia podyplomowe: 38

Kierunki podyplomowe
audyting i certyfikacja energetyczna budynków
bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych

POKAŻ WIĘCEJ

Jak wyglądają studia podyplomowe w Krakowie

Czym w ogóle są studia podyplomowe? I po co kontynuować studia po dyplomie, kiedy ma się już wyższe wykształcenie? Te pytania są bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi.

Na studia podyplomowe przede wszystkim decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Krakowie

Kraków jest prawdopodobnie miastem, które posiada w całym kraju największą ilość studiów podyplomowych w ofercie. W szranki z stolicą Małopolski może stawać w tym względzie tylko Warszawa. 

Studia podyplomowe są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie.

Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. W przeważającej większości czasu studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne.

Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności.

Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować. Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży.

Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

 

Oferta studiów podyplomowych w Krakowie

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI studia podyplomowe

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny Podyplomowe Studium Muzeologiczne
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej,
 • Przygotowanie pedagogiczne w zawodach medycznych,
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie
Wydział Polonistyki
 • Literatura i turystyka,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • Edytorstwo – Redakcja tekstu,
 • Podyplomowe Studium Retoryki,
 • Studia Literacko-Artystyczne,
 • Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu,
 • Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce (studia interdyscyplinarno-komparatystyczne).
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • 21st Century United States of America in Practice,
 • Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie,
 • Kryzysy humanitarne i migracje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,
 • Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobre miasto,
 • Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka,
 • Wiedza o Rosji współczesnej

 

 


AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA studia podyplomowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie prowadzi studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia. AGH oferuje ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, skierowanych zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej, jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji. Poniżej przedstawiamy wydziały i podlegające im kierunki studiów podyplomowych:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Odlewnictwa Inżynieria procesów odlewniczych
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Zarządzania