Studia podyplomowe Kraków

Studia podyplomowe Kraków

Studia podyplomowe Kraków

Największy wybór studiów

podyplomowych w Krakowie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia podyplomowe Kraków | woj. małopolskie

Studia podyplomowe w Krakowie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 165

Studia podyplomowe: 41

Kierunki podyplomowe
analityka biznesowa
badanie kliniczne produktów leczniczych
bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiów: 74

Studia podyplomowe: 64

Kierunki podyplomowe
administracja samorządowa
archikultura – edukator architektoniczny
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

POKAŻ WIĘCEJ

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunki studiów: 68

Studia podyplomowe: 71

Kierunki podyplomowe
aerologia górnicza
analiza danych - data science
audyting i certyfikacja energetyczna budynków

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunki studiów: 43

Studia podyplomowe: 32

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kierunki studiów: 38

Studia podyplomowe: 38

Kierunki podyplomowe
audyting i certyfikacja energetyczna budynków
bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych

POKAŻ WIĘCEJ

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W KRAKOWIE

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Ż
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomowe w Krakowie

Czym w ogóle są studia podyplomowe? I po co kontynuować studia po dyplomie, kiedy ma się już wyższe wykształcenie? Te pytania są bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi.

Na studia podyplomowe przede wszystkim decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Krakowie

Kraków jest prawdopodobnie miastem, które posiada w całym kraju największą ilość studiów podyplomowych w ofercie. W szranki z stolicą Małopolski może stawać w tym względzie tylko Warszawa. 

Studia podyplomowe są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie.

Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. W przeważającej większości czasu studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne.

Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności.

Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować. Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży.

Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

 

Oferta studiów podyplomowych w Krakowie

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI studia podyplomowe

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny Podyplomowe Studium Muzeologiczne
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej,
 • Przygotowanie pedagogiczne w zawodach medycznych,
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie
Wydział Polonistyki
 • Literatura i turystyka,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • Edytorstwo – Redakcja tekstu,
 • Podyplomowe Studium Retoryki,
 • Studia Literacko-Artystyczne,
 • Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu,
 • Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce (studia interdyscyplinarno-komparatystyczne).
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • 21st Century United States of America in Practice,
 • Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie,
 • Kryzysy humanitarne i migracje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,
 • Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobre miasto,
 • Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka,
 • Wiedza o Rosji współczesnej

 

 


AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA studia podyplomowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie prowadzi studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia. AGH oferuje ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, skierowanych zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej, jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji. Poniżej przedstawiamy wydziały i podlegające im kierunki studiów podyplomowych:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Odlewnictwa Inżynieria procesów odlewniczych
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Zarządzania
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla nauczycieli),
 • Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli),
 • Informatyka w szkole (studia dla nauczycieli),
 • Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli),
 • Przyroda (studia dla nauczycieli),
 • Technika z elementami informatyki (studia dla nauczycieli).
Wydział Matematyki Stosowanej Matematyka finansowa: Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem.
Wydział Humanistyczny
 • Employer Branding,
 • Marketing internetowy,
 • Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych,
 • Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji,
 • Przygotowanie pedagogiczne (studia dla nauczycieli),
 • Sales & Negotiation Management – Zarządzanie Sprzedażą,
 • Social Media & Content Marketing,
 • Strategiczna komunikacja marki,
 • Talent Management in Tech Companies.
 • Zarządzanie talentami w branży technologicznej,
 • User Experience & Product Design – Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika,
 • Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska 
 • Logistyka gospodarki odpadami,
 • Ochrona i inżynieria środowiska,
 • Odnawialne zasoby i źródła energii,
 • Uwarunkowania i czynniki procesu reindustrializacji.

 

 


AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE studia podyplomowe

Akademia Muzyczna w Krakowie prowadzi Podyplomowe Studia na Wydziale Instrumentalnym. Studia podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym trwają dwa lata. Ich celem jest doskonalenie artystów instrumentalistów poprzez realizację indywidualnych planów artystycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów Akademii Muzycznej w Krakowie. 

 

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe

Wydział Instrumentalny

 • Gra na instrumencie (doskonalenie wirtuozostwa instrumentalnego, mistrzowskie interpretacje utworów wybranych kompozytorów i stylów, zagadnienia metodyczne związane z grą na instrumencie), Kameralistykę (dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe, dla pianistów według indywidualnego planu), Wykonawstwo muzyki współczesnej (solowe – fortepian, kameralne, dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe).
 • Podyplomowe studia w zakresie wokalistyki obejmują zajęcia z wykonawstwa partii operowych i oratoryjnych. Przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów muzycznych ukończonych w zakresie wokalistyki. Kandydaci mogą legitymować się także dyplomem ukończenia wyższych studiów muzycznych w zakresie innej specjalności.
 • Podyplomowe Studia Muzykoterapia realizuje Program Partnerski Leonardo da Vinci, dotyczący muzyki w placówkach służby zdrowia.

 

 


POLITECHNIKA KRAKOWSKA studia podyplomowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych podzielonych na jednostki prowadzące:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Architektury
 • Podyplomowe Studia Rewitalizacji,
 • BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie, 
 • Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna,
 • Architektura i budownictwo zrównoważone,
 • Podyplomowe studia planowania przestrzennego,
 • Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki,
 • Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja,
 • Zieleń w Układach Historycznych,
 • Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych,
 • Podyplomowe Studia z Zakresu Badań i Analiz Architektury Historycznej.
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Matematyczne podstawy zarządzania finansami
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Nowoczesne technologie elektryczne w transporcie - studia dofinansowane z EFS
Wydział Inżynierii Lądowej
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sytuacji pożaru,
 • Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków,
 • Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie,
 • Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych,
 • Stosowanie Eurokodów w budownictwie,
 • Inżynieria ruchu drogowego (L-2),
 • Zarządzanie infrastrukturą lotniskową (L-2),
 • Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego,
 • Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych,
 • Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie.
Wydział Mechaniczny
 • Cywilne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych,
 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych,
 • Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE (M-2),
 • Napędy i sterowanie płynowe (M-3),
 • Ekspertyza wypadku drogowego (M-4),
 • Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne (M-5),
 • Międzywydziałowe Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska,
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (M-5),
 • Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych (M-6),
 • Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive MBA (M-6).
Centrum Pedagogiki i Psychologii Doradztwo zawodowe
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
 • Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zarządzanie środowiskowe,
 • Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH,
 • Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi,
 • Zarządzanie energią,
 • Logistyka i transport drogowy,
 • Systemy CAD i przetwarzanie obrazu,
 • Systemy sieciowe i bazodanowe,
 • Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zamówienia publiczne.
Politechnika Krakowska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Podyplomowe studia Gospodarki Nieruchomościami: szacowanie nieruchomości (L-1).
Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Fundacja Sendzimira Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

 

 


UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE studia podyplomowe

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych: kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe oraz doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych. Poniżej przedstawiamy proponowane przez uczelnię kierunki podzielone na wydziały:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Humanistyczny
 • Administracja samorządowa,
 • Akademia lidera,
 • Cracoviana - miasto i region w turystyce,
 • Dyplomacja publiczna,
 • Edukacja prawna i obywatelska,
 • Historia i wiedza o społeczeństwie,
 • Komunikacja audiowizualna - tworzenie i badanie przekazów medialnych,
 • Nauczanie etyki,
 • Polityki publiczne,
 • Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania,
 • Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust (Oświęcim),
 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe,
 • Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą,
 • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie,
 • Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości,
 • Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie,
 • Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka.
Wydział Filologiczny
 • Animacja życia literackiego,
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim,
 • Edytorstwo,
 • Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym,
 • Logopedia,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • Neurologopedia,
 • Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii,
 • Porozumiewanie się osób niemówiących - komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe,
 • Zarządzanie kulturą.
Wydział Pedagogiczny
 • Aktywizacja społeczna uczestników różnych form pracy socjalnej,
 • Animator życia seniora,
 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe,
 • Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego,
 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju,
 • Gerontoterapia,
 • Lider edukacji osób starszych,
 • Organizacja i zarządzanie oświatą,
 • Pedagogika międzykulturowa,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • Pedagogika specjalna – surdopedagogika,
 • Polityka społeczna i edukacyjna na rzezcz osób starszych,
 • Praca socjalna na rzecz imigrantów,
 • Praca środowiskowa w społeczności lokalnej,
 • Profilaktyka i integracja społeczna w pracy socjalnej,
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Socjoterapia,
 • Streetworking - praca socjalna w przestrzeni publicznej,
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna,
 • Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Wydział Sztuki
 • Arteterapia – sztuki plastyczne,
 • Kreatywne przetwarzanie obrazu cyfrowego
Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Geografia,
 • Przedsiębiorczość,
 • Przyroda
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 • Edukacja techniczna,
 • Informatyka z administracją sieciami komputerowymi,
 • Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole,
 • Komputerowe wspomaganie prac projektowych – Cax,
 • Matematyka, Mechatronika,
 • Nauczanie fizyki i przyrody w szkole,
 • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
 • Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie,
 • Technologie elektronicznego przetwarzania informacji,
 • Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej

 

 

 

 


UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE studia podyplomowe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada w ofercie kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych, podzielonych na wydziały:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych,
 • Studium wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia",
 • Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych,
 • Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych,
 • Nowe biotechnologie rolnicze,
 • Kwarantanna,
 • Doradztwo z ochrony roślin,
 • Integrowana produkcja rolnicza,
 • Rolnictwo,
 • Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów,
 • Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne-produkcja i certyfikacja,
 • Nowoczesne Metody w Doskonaleniu Roślin.
Wydział Leśny
 • Użytkowanie lasu i transport leśny,
 • Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny,
 • Podyplomowe studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego,
 • Hydrologia i inżynieria leśna,
 • Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych,
 • Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego,
 • Edukacja Przyrodniczo-Leśna.
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, Florystyka.
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 • Audyting i certyfikacja energetyczna budynków,
 • Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną,
 • Systemy jakości biopaliw,
 • Technologie energetycznego wykorzystania roślin.
Wydział Technologii Żywności
 • Podyplomowe studium żywienia czlowieka i dietetyki,
 • Jakość żywności i systemy jej gwarantowania,
 • Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym

 

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na poniższych wydziałach: Studia podyplomowe i MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, Studia podyplomowe w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Finansów, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Rachunkowości Finansowej, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych, Studia podyplomowe we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Studia podyplomowe we współpracy z The Chartered Institute of Management Accoutants (CIMA), Studia podyplomowe w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Studia podyplomowe w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego, Studia podyplomowe Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań.

 


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE studia podyplomowe

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oferuje studia podyplomowe w zakresie: Malarstwa, Scenografii, Edukacji plastycznej, Projektowanie architektury wnętrz oraz Projektowania ubioru. Do podjęcia studiów podyplomowych może zostać dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez Wydział Akademii Sztuk Pięknych prowadzący tę formę studiów.

 


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE studia podyplomowe

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prowadzi studia podyplomowe z następujących kierunków: Animacja Form Taneczno-Ruchowych, Korekcja Wad Postawy, Dziennikarstwo Sportowe i Rzecznictwo Prasowe, Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne z wychowaniem fizycznym dla absolwentów kierunku Sport, Edukacja zdrowotna w szkole, Trener personalny, Przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów ratownictwa wodnego.

 


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA W KRAKOWIE studia podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie proponuje Podyplomowe studia reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży.

 

Anna Szumacher

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)