Studia podyplomowe Poznań

Studia podyplomowe Poznań

Studia podyplomowe Poznań

Największy wybór studiów

podyplomowych w Poznaniu

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia podyplomowe Poznań | woj. wielkopolskie

Studia podyplomowe w Poznaniu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Kierunki studiów: 2

Studia podyplomowe: 63

Kierunki podyplomowe
administracja publiczna
arteterapia w edukacji
asystent rodziny

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 22

Studia podyplomowe: 80

Kierunki podyplomowe
accounting and financial management - advanced level
accounting and financial management - basic level
analiza ekonomiczna i controlling

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki studiów: 115

Studia podyplomowe: 85

Kierunki podyplomowe
administracja
akademia trenera
aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki studiów: 26

Studia podyplomowe: 26

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunki studiów: 22

Studia podyplomowe: 96

Kierunki podyplomowe
adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej
administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
agile – zwinne metodyki zarządzania projektami

POKAŻ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunki studiów: 5

Studia podyplomowe: 51

Kierunki podyplomowe
agent celny
asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
autokreacja i budowanie wizerunku

POKAŻ WIĘCEJ

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W POZNANIU

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Ś
T
U
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomowe w Poznaniu?

Czym są studia podyplomowe? I po co mam studiować, jeśli już ma się dyplom? Te pytania są bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi. Na studia podyplomowe zazwyczaj decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Poznaniu

Warto zdawać sobie sprawę, iż studia podyplomowe stworzone są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę.

Studia podyplomowe zazwyczaj są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

Oferta studiów podyplomowych w Poznaniu


UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA studia podyplomowe

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kilkudziesięciu kierunkach. Dla ułatwienia podajemy je pogrupowane na konkretne wydziały

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Anglistyki
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
 • Edytorstwo
 • Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Geoinformacja,
 • Geologia,
 • Monitoring Środowiska Przyrodniczego,
 • Turystyka - System Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego
 • Zarządzanie środowiskiem - zarządzanie gospodarką odpadami
Wydział Fizyki Fizyka z Astronomią
Wydział Historyczny
 • Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym,
 • Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
 • Historia w zakresie nauczania przedmiotu historia w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej
Wydział Matematyki i Informatyki
 • Matematyka,
 • Informatyka i Technologia Informacyjna
 • Informatyczne Technologie Biznesowe
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Międzynarodowe,
 • Coaching,
 • Dziennikarstwo,
 • Dziennikarstwo Ekonomiczne,
 • Historia i Wiedza o Społeczeństwie,
 • Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie,
 • Media Relations,
 • Public Relations,
 • Reklamy i Promocji,
 • Trener Biznesu,
 • Zamówienia Publiczne,
 • Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej,
 • Zarządzanie Projektami wg Metodyki TenStep,
 • Zarządzanie Publiczne,
 • Zarządzanie w Mediach Lokalnych
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wydział Nauk Społecznych
 • Etyka Nauczycielska /ETNA/,
 • MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą
 • Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia
Wydział Neofilologii
 • Tłumaczenie angielskie z językiem rosyjskim,
 • Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego,
 • Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego,
 • Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich,
 • Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego, 
 • Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych,
 • Interlingwistyka,
 • Kształcenie Nauczycieli Języków Romańskich,
 • Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego
 • Język Obcy w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne
 • Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Wydział Prawa i Administracji
 • Administracja,
 • Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem,
 • Mediacje,
 • Prawo Pracy,
 • Prawo Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego,
 • Prawo i ekonomia w doradztwie podatkowym,
 • Służba Zagraniczna i Międzynarodowa
Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Akademia Trenera,
 • Aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej,
 • Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym Dzieckiem,
 • Gerontologia,
 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza,
 • Pedagogika Specjalna w zakresie Logopedii,
 • Pomoc Psychopedagogiczna i Coaching w Edukacji,
 • Przygotowania Pedagogicznego,
 • Terapia Pedagogiczna,
 • Zarządzania Oświatą
 • Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Wydział Teologiczny
 • Teologia,
 • Rodzina,
 • Pedagogiczne dla Teologów,
 • Podstawowe Pojęcia Chrześcijaństwa,
 • Etyka
 • Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki
Studia podyplomowe w IKE
 • Żydowskie dziedzictwo w kulturze europejskiej
 • Komunikacja między kulturami
Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych  Profesjonalne tłumaczenie pisemne i konferencyjne

 

 


UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU studia podyplomowe

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Przygotowanie Pedagogiczne w Zakresie Dydaktyki Medycznej,
 • Arteterapia
 • Gerontologia i Opieka nad Osobami Starszymi,
 • Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej,
 • Kodery i Klasyfikacja Medyczna,
 • Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe,
 • Kształcenie Podyplomowe w Zakresie Analityki Medycznej,
 • Optometria,
 • Estetyka Twarzy,
 • Zioła w Profilaktyce i Terapii,
 • Psychologia Kliniczna,
 • Higienistka Ortodontyczna,
 • Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe
 • Metodologia Badań Naukowych

 

 


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU studia podyplomowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi studia podyplomowe na kilkunastu kierunkach na poniższych wydziałach:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Świadectwa i Audyty Energetyczne
Wydział Leśny
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie,
 • Edukacja Przyrodniczo-Leśna,
 • Hodowla Lasu,
 • Problemy współczesnego Siedliskoznawstwa Leśnego, 
 • Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie,
 • Urządzanie Lasu,
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody,
 • Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny,
 • Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych oraz Podstawy Gospodarki Leśnej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Studium Podyplomowe z Zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES
 • Doskonalenie bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej
Wydział Technologii Drewna
 • Drewno i Tworzywa Drewnopochodne w Budownictwie,
 • Komputerowo Zintegrowane Projektowanie i Wytwarzanie Mebli
 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Architektura Krajobrazu
 • Hortiterapia
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Dietetyka i Planowanie Żywienia
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
 • Działalność Rolnicza w Warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
 • Integracja Europejska – Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie
 • Niestacjonarne Studium Przygotowania Pedagogicznego

 

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada w ofercie kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych. Dla ułatwienia zostały one podzielone tematycznie

tematyka kierunki studiów podyplomowe
Administracja Publiczna
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Finanse i rachunkowość budżetowa,
 • Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Gospodarowanie zasobami - przeznaczone dla kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych,
 • Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie,
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej,
 • MPA (Master of Public Administration)
Analityka biznesowa
 • Analiza ekonomiczna i controlling,
 • Inżynieria finansowa,
 • Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie,
 • Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. 
 • Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute,
 • Zarządzanie projektami IT,
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM).
Finanse
 • Analiza ekonomiczna i controlling,
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza,
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Bankowość i doradztwo finansowe,
 • Ekonomika i finanse w instytucjach finansowych,
 • Finanse menedżerskie,
 • Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa,
 • Green Controlling and Finance,
 • Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne,
 • Inżynieria finansowa,
 • Mistrzowie rynków finansowych,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi,
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Handel i sprzedaż
 • E-marketing,
 • Handel zagraniczny,
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
 • Zarządzania sprzedażą,
 • Zarządzanie i marketing salonów kosmetycznych i medycyny estetycznej
 • Zarządzanie w handlu.
Kompetencje menedżerskie
 • Coaching menedżerski.
 • Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji,
 • Komunikacja i techniki perswazji w biznesie,
 • Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie,
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli - studia dofinansowane przez Narodowy Bank Polski
 • Psychologia w biznesie
Logistyka
 • Handel zagraniczny,
 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw
Marketing i PR
 • Marketing,
 • E-marketing,
 • Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym,
 • Public Relations,
 • Zarządzanie marketingowe na Rynku B2B,
 • Zarządzanie i marketing salonów kosmetycznych i medycyny estetycznej,
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
Nieruchomości Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości
Opieka zdrowotna
 • Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym,
 • Menedżer w opiece zdrowotnej,
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej
 • Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej
Prawo i podatki
 • Cła i podatki w procedurach celnych,
 • Prawo gospodarcze,
 • Podatki i doradztwo podatkowe (wcześniej: Podatki i skarbowość),
 • Rachunkowość i podatki
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Rachunkowość
 • Accounting in English,
 • Finanse i rachunkowość budżetowa,
 • Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa,
 • Międzynarodowe Standardy,
 • Sprawozdawczość Finansowa (MSSF) w praktyce - studia we współpracy z EY Academy of Business,
 • Rachunkowość (w Bydgoszczy),
 • Rachunkowość (w Kaliszu),
 • Rachunkowość (w Zielonej Górze),
 • Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Rachunkowość i podatki
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Strategia
 • Lean Manufacturing,
 • Gospodarowanie zasobami - przeznaczone dla kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Strategia i planowanie biznesu
 • Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi
Unia Europejska
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
 • Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi
Zarządzanie
 • Ekonomika i finanse w instytucjach finansowych,
 • Gospodarowanie energią w sektorze publicznym i prywatnym,
 • Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań,
 • Lean Manufacturing,
 • Menedżer Jakości,
 • Organizacja i zarządzanie,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych,
 • Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi,
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR,
 • Zarządzanie Projektami,